Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với Bluehost

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Hãy làm theo những hướng dẫn này nếu bạn muốn Office 365 quản lý bản ghi DNS cho Office 365 của bạn cho bạn. (Nếu bạn thích, bạn có thể quản lý tất cả các bản ghi DNS cho Office 365 của bạn tại Bluehost.)

Sau đây là những việc bạn cần làm. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Bluehost bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập đầu tiên.

 2. Trên trang domains, trong khu vực domain, tìm hàng cho tên miền mà bạn đang thay đổi, sau đó chọn hộp kiểm cho tên miền đó.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

 3. Trong khu vực domain_name , trên hàng DNS Zone Editor , hãy chọn quản lý DNS records.

 4. Trên trang DNS Zone Editor , trong khu vực Add DNS Record, trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Host Record

  TTL

  Type

  TXT Value

  @

  14400

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng của bạn cụ thể đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị sau đây, từ bảng trong Office 365. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

 5. Chọn add record.

 6. Chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn thiết lập > tên miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền của bạn

Để hoàn tất việc thiết lập tên miền của bạn với Office 365, bạn thay đổi bản ghi NS của tên miền của bạn tại nhà đăng ký tên miền để trỏ tới máy chủ tên chính và phụ Office 365. Điều này thiết lập Office 365 để Cập Nhật bản ghi DNS cho tên miền cho bạn. Chúng tôi sẽ thêm tất cả bản ghi để email, Skype for Business Online và trang web công cộng của bạn làm việc với tên miền của bạn, và bạn sẽ có sẵn sàng.

Thận trọng: Khi bạn thay đổi bản ghi NS của tên miền của bạn để trỏ tới máy chủ tên Office 365, tất cả dịch vụ hiện đang được liên kết với tên miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ, tất cả email được gửi đến tên miền của bạn (chẳng hạn như rob @your_domain.com) sẽ bắt đầu đến Office 365 sau khi bạn thực hiện thay đổi này.

Quan trọng: 

 • Thủ tục sau đây sẽ cho bạn cách xóa bất kỳ khác, máy chủ tên không mong muốn từ danh sách, và cũng là cách thêm máy chủ tên đúng nếu họ không được liệt kê chưa.

 • Khi bạn đã hoàn tất các bước trong phần này, các tên duy nhất sẽ được liệt kê là bốn:

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Bluehost bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập đầu tiên.

 2. Trên trang domains, trong khu vực ten_mien, chọn hộp kiểm dành cho miền của bạn, rồi chọn name servers.

  Bluehost-BP-Redelegate-1-1

 3. Trong khu vực ten_mien, chọn Use Custom Nameservers.

  Bluehost-BP-Redelegate-1-2

 4. Tùy thuộc vào việc đã có hay không có máy chủ tên được liệt kê trên trang hiện được hiển thị, hãy tiếp tục thực hiện một trong hai quy trình sau đây:

Nếu KHÔNG có máy chủ tên được liệt kê

 1. Ở mục Use Custom Nameservers, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Hàng trống đầu tiên

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Hàng trống thứ hai

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Bluehost-BP-Redelegate-1-3-1

 2. Chọn Add Row.

  Bluehost-BP-Redelegate-1-3-2

 3. Vẫn ở mục Use Custom Nameservers, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây vào hàng trống mới.

  Hàng trống thứ ba

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Hàng trống thứ tư

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Bluehost-BP-Redelegate-1-3-3

 4. Để thêm bản ghi Máy chủ tên thứ tư, chọn Add Row một lần nữa, rồi tạo bản ghi bằng các giá trị từ hàng cuối cùng của bảng bên trên.

 5. Chọn save nameserver settings.

  Bluehost-BP-Redelegate-1-4

Lưu ý: Cập Nhật bản ghi máy chủ tên của bạn có thể mất vài giờ để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Rồi email Office 365 của bạn và các dịch vụ khác sẽ có sẵn sàng để làm việc với tên miền của bạn.

Nếu đã CÓ máy chủ tên được liệt kê

Thận trọng: Hãy làm theo các bước này chỉ khi bạn có máy chủ tên hiện có khác với máy chủ tên đúng bốn. (Nghĩa là, xóa bỏ chỉ bất kỳ máy chủ tên hiện tại là không có tên là ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.comhoặc ns4.bdm.microsoftonline.com.)

 1. Nếu có bất kỳ máy chủ tên nào khác được liệt kê, hãy xóa từng máy chủ tên bằng cách chọn máy chủ tên đó, rồi nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  Bluehost-BP-Redelegate-1-5

 2. Vẫn trong mục Use Custom Nameservers, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Hàng trống đầu tiên

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Hàng trống thứ hai

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Bluehost-BP-Redelegate-1-3

 3. Chọn Add Row.

  Bluehost-BP-Redelegate-1-3-2

 4. Vẫn ở mục Use Custom Nameservers, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây vào hàng trống mới.

  Hàng trống thứ ba

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Hàng trống thứ tư

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Bluehost-BP-Redelegate-1-3-3

 5. Để thêm bản ghi Máy chủ tên thứ tư, chọn Add Row một lần nữa, rồi tạo bản ghi bằng các giá trị từ hàng cuối cùng của bảng bên trên.

 6. Chọn save nameserver settings.

  Bluehost-BP-Redelegate-1-4

Lưu ý: Cập Nhật bản ghi máy chủ tên của bạn có thể mất vài giờ để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Rồi email Office 365 của bạn và các dịch vụ khác sẽ có sẵn sàng để làm việc với tên miền của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×