Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với Azure

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Quy trình trong bài viết này phải được thực hiện tại cơ quan đăng ký tên miền mà bạn đã mua tên miền của bạn. Đây là vì Azure không phải là cơ quan đăng ký tên miền, và bạn phải quản lý máy chủ tên tại trang web của nhà đăng ký tên miền của bạn.

Sử dụng các quy trình trong bài viết này để thêm và thiết lập tên miền của bạn trong Office 365 để dịch vụ của bạn như email và Skype for Business Online sẽ sử dụng tên miền riêng của bạn. Để thực hiện điều này, bạn sẽ xác nhận tên miền của bạn, và sau đó thay đổi máy chủ tên miền của bạn vào Office 365 để có bản ghi DNS đúng có thể thiết lập cho bạn.

Làm theo các hướng dẫn nếu ít nhất một câu lệnh ba sau đây mô tả tình huống của bạn.

 • Bạn có tên miền riêng và muốn thiết lập nó để hoạt động với Office 365.

 • Bạn có muốn Office 365 quản lý bản ghi DNS của bạn cho bạn. (Nếu bạn thích, bạn có thể, quản lý bản ghi DNS của mình.

 • Tên miền của bạn được lưu trữ tại một nhà cung cấp hoặc cơ quan đăng ký tên miền không được liệt kê trong bài viết cách mua một tên miềnlưu trữ DNS.

Đây là những gì bạn cần làm. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Trả về tên miền của bạn tới máy chủ tên mặc định của cơ quan đăng ký của bạn

Tên miền mà bạn đã thêm vào Azure đã mua từ cơ quan đăng ký tên miền riêng biệt; Azure không cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền. Để xác nhận và redelegate tên miền của bạn vào Office 365, trước tiên bạn cần trả về tên miền của bạn tới máy chủ tên mặc định của nhà đăng ký tên miền của bạn.

Sau khi bạn trả về tên miền của bạn tới máy chủ tên mặc định của cơ quan đăng ký của bạn, bạn sẽ thực hiện các bước bổ sung tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập đầu tiên.

 2. Tìm vùng trên website của cơ quan đăng ký tên miền của bạn, nơi bạn có thể sửa máy chủ tên cho miền của mình.

 3. Chọn tùy chọn máy chủ tên mặc định, và sau đó lưu thay đổi của bạn.

  Lưu ý: Nhiều cơ quan đăng ký tên miền yêu cầu bạn phải chọn một tùy chọn tùy chỉnh máy chủ tên trước khi bạn đã thêm bản ghi máy chủ tên Azure. Tùy chọn để quay lại để máy chủ tên mặc định khác nhau; mức độ thường xuyên, không có tùy chọn để chọn một cách rõ ràng của cơ quan đăng ký tên miền mặc định máy chủ tên để thay thế. Ngoài ra, bạn có thể cần nhập hoặc sao chép và dán giá trị máy chủ tên của cơ quan đăng ký tên miền vào các hộp máy chủ tên và sau đó lưu các thay đổi đó.

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn được cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Trở về đầu trang

Thêm bản ghi TXT hoặc MX để xác thực

Lưu ý: Bạn phải thực hiện quy trình này tại nhà đăng ký tên miền mà bạn đã mua và đăng ký miền của mình.

Bạn sẽ tạo bản ghi chỉ trong quy trình này, bản ghi TXT hoặc bản ghi MX. TXT là loại bản ghi ưa thích, nhưng một số lưu trữ nhà cung cấp DNS không hỗ trợ kiểu đó, trong trường hợp bạn có thể tạo bản ghi MX thay vào đó.

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Tìm khu vực trên website của nhà cung cấp nơi bạn có thể tạo một bản ghi mới lưu trữ DNS của bạn

 1. Đăng nhập vào website nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn.

 2. Chọn tên miền của bạn.

 3. Tìm trang nơi bạn có thể sửa bản ghi DNS cho tên miền của mình.

Tạo bản ghi

 1. Nếu bạn tạo bản ghi TXT , hãy dùng các giá trị trong bảng sau đây.

  Loại Bản ghi

  Biệt danh hoặc Tên Máy chủ

  Giá trị

  TTL

  TXT

  (Nhập hoặc sao chép và dán hoặc @ hoặc domain_namecủa bạn.)

  MS=msXXXXXXXX

  Đặt giá trị này thành 1 giờ hoặc tương đương bằng phút (60), phần (3600), v.v...

 2. Nếu bạn tạo bản ghi MX , hãy dùng các giá trị trong bảng sau đây.

  Loại Bản ghi

  Biệt danh hoặc Tên Máy chủ

  Giá trị

  Mức ưu tiên

  TTL

  MX

  (Nhập hoặc sao chép và dán hoặc @ hoặc domain_namecủa bạn.)

  MS=msXXXXXXXX

  Đối với Priority, để tránh các xung đột với bản ghi MX dùng cho luồng thư, sử dụng mức ưu tiên thấp hơn cho bất kỳ bản ghi MX hiện có.

  Đặt giá trị này thành 1 giờ hoặc tương đương bằng phút (60), phần (3600), v.v...

 3. Lưu bản ghi.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền của bạn

Trong khi hoàn thành thiết lập miền với Office 365, bạn phải thay đổi các bản ghi NS của miền tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn để chúng trỏ tới máy chủ tên chính và phụ của Office 365. Thao tác này sẽ thiết lập để Office 365 cập nhật các bản ghi DNS của miền cho bạn. Chúng tôi sẽ thêm tất cả các bản ghi sao cho email, Skype for Business Online và website công cộng của bạn hoạt động với miền của bạn và bạn có thể sẵn sàng sử dụng.

Thận trọng:  Khi bạn thay đổi các bản ghi NS của miền để trỏ tới máy chủ tên của Office 365, mọi dịch vụ hiện đang liên kết với miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ: mọi email được gửi đến miền của bạn (chẳng hạn như rob@your_domain.com) sẽ bắt đầu đi tới Office 365 sau khi bạn thực hiện thay đổi này.

Quan trọng: 

 • Khi bạn đã hoàn tất các bước trong phần này, sẽ chỉ xuất hiện danh sách bốn máy chủ tên sau:

 • Quy trình sau đây sẽ cho bạn biết cách xóa khỏi danh sách bất kỳ máy chủ tên nào khác mà bạn không mong muốn, cũng như cách thêm máy chủ tên đúng nếu chưa có trong danh sách.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • sns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Tìm vùng trên website của cơ quan đăng ký tên miền của bạn, nơi bạn có thể sửa máy chủ tên cho miền của mình.

 2. Tạo hai bản ghi máy chủ bằng cách dùng các giá trị trong bảng sau đây, hoặc sửa các bản ghi máy chủ tên hiện có để khớp với các giá trị trong bảng sau đây.

  Máy chủ tên thứ nhất

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên thứ hai

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Mẹo: Bạn nên sử dụng ít nhất hai bản ghi máy chủ tên. Nếu có bất kỳ máy chủ tên khác được liệt kê, bạn có thể xóa bỏ chúng hoặc thay đổi chúng thành ns3.bdm.microsoftonline.comns4.bdm.microsoftonline.com.

 3. Lưu thay đổi của bạn.

Quan trọng: Khi bạn thay đổi bản ghi NS của tên miền của bạn để trỏ tới máy chủ tên Office 365, tất cả các dịch vụ được hiện đang được liên kết với tên miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bạn bỏ qua bất kỳ bước của trình hướng dẫn, chẳng hạn như thêm địa chỉ email, hoặc nếu bạn đang dùng tên miền của bạn cho blogs mua sắm xe, hoặc các dịch vụ, ở đó là bước bổ sung được yêu cầu. Nếu không, thay đổi này có thể dẫn đến ngừng hoạt động dịch vụ, chẳng hạn như thiếu quyền truy nhập email, hoặc trang web hiện tại của bạn được không thể truy nhập.

Ví dụ, đây là một vài bước bổ sung có thể cần thiết cho email và trang web lưu trữ.

 • Di chuyển tất cả các địa chỉ email sử dụng tên miền của bạn vào Office 365 trước khi bạn thay đổi bản ghi NS của bạn. Tìm hiểu thêm: tại sao tôi nên thêm người dùng vào Office 365 trong khi thêm tên miền của tôi?

 • Muốn thêm tên miền hiện đang được sử dụng với một địa chỉ website, chẳng hạn như www.fourthcoffee.com? Bạn có thể thực hiện các bước trong khi bạn thêm tên miền để giữ website của được lưu trữ nơi lưu trữ bây giờ, sao cho mọi người vẫn có thể đến website sau khi bạn thay đổi bản ghi NS của tên miền để trỏ tới Office 365.

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn được cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×