Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với 1&1 Internet

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Làm theo các hướng dẫn này nếu bạn muốn Office 365 quản lý các bản ghi DNS Office 365 cho bạn. (Nếu muốn, bạn có thể quản lý tất cả các bản ghi DNS Office 365 của mình tại 1&1 Internet.)

Sau đây là những việc bạn cần làm. Hãy làm theo các bước bên dưới hoặc xem video. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Hãy làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 0:42).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại 1&1 Internet bằng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Bên dưới MIỀN CỦA TÔI, chọn Quản lý miền.

 3. Trên trang Trung tâm miền, hãy tìm miền mà bạn muốn cập nhật, rồi chọn điều khiển Panel (v) cho miền đó.

 4. Trong khu vực Cài đặt miền, hãy chọn Chỉnh sửa cài đặt DNS.

 5. Trong mục Bản ghi TXT và SRV, chọn Thêm bản ghi.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

 6. Trong khu vực Thêm bản ghi, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Type

  Prefix

  Name Value

  TXT

  (Để trống trường này.)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc trỏ tới địa chỉ cụ thể ở đây, từ bảng trong Office 365. Làm thế nào để tìm được giá trị này?

 7. Chọn Lưu, rồi chọn Lưu một lần nữa.

 8. Trong hộp thoại Chỉnh sửa cài đặt DNS, hãy chọn .

 9. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật trên Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác minh.

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

Lưu ý: Thông thường sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn để cập nhật thay đổi bạn đã thực hiện trên hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp sự cố với dòng thư hoặc các sự cố khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục các sự cố sau khi thêm miền hoặc bản ghi DNS vào Office 365.

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho miền của bạn

Để hoàn thành việc thiết lập miền với Office 365, bạn phải thay đổi để các bản ghi NS của miền tại nhà đăng ký tên miền của mình trỏ tới máy chủ tên chính và phụ của Office 365. Thao tác này sẽ thiết lập Office 365 để cập nhật các bản ghi DNS của miền cho bạn. Chúng tôi sẽ thêm tất cả các bản ghi sao cho email, Skype for Business Online và website công cộng của bạn hoạt động với miền của bạn và bạn có thể sẵn sàng sử dụng.

Thận trọng: Khi bạn thay đổi các bản ghi NS của miền để trỏ tới máy chủ tên của Office 365, mọi dịch vụ hiện đang liên kết với miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ: mọi email được gửi đến miền của bạn (chẳng hạn như rob@your_domain.com) sẽ bắt đầu đi tới Office 365 sau khi bạn thực hiện thay đổi này.

Bạn sẵn sàng thay đổi các bản ghi NS để Office 365 có thể thiết lập miền của mình? Hãy làm theo các bước dưới đây hoặc xem video (bắt đầu từ 2:47).

Quan trọng: 

 • Quy trình sau đây sẽ cho bạn biết cách xóa bất cứ máy chủ tên không mong muốn nào khác khỏi danh sách cũng như cách thêm máy chủ tên chính xác nếu chúng chưa nằm trong danh sách.

 • Khi bạn hoàn thành các bước trong phần này, chỉ liệt kê bốn máy chủ tên sau:

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • sns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại 1&1 Internet bằng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Bên dưới MIỀN CỦA TÔI, chọn Quản lý miền.

 3. Trên trang Trung tâm miền, hãy tìm miền mà bạn muốn cập nhật, rồi chọn điều khiển Panel (v) cho miền đó.

 4. Trong khu vực Cài đặt miền, hãy chọn Chỉnh sửa cài đặt DNS.

 5. Ở mục Thiết đặt Máy chủ Tên, chọn Máy chủ tên khác.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

 6. Tùy thuộc vào việc đã có hay không có máy chủ tên được liệt kê trên trang hiện được hiển thị, hãy tiếp tục thực hiện một trong hai quy trình sau đây:

Nếu KHÔNG có máy chủ tên được liệt kê

 1. Ở hộp Máy chủ tên 1, nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ bảng sau đây.

  Máy chủ tên 1:

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Nhập một giá trị vào hộp Máy chủ tên 1

 2. Trong danh sách thả xuống Máy chủ tên bổ sung, chọn Máy chủ tên phụ của tôi.

  Chọn Máy chủ tên thứ cấp của tôi trong danh sách

 3. Ở hộp Máy chủ tên 2, 3 và 4, nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ bảng sau đây.

  Máy chủ tên 2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên 3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên 4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Nhập giá trị máy chủ tên

 4. Chọn Save.

  Bấm vào Lưu trên trang Cài đặt máy chủ tên

 5. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

  Bấm vào Lưu trong hộp thoại Chỉnh sửa cài đặt DNS

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để cập nhật các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn qua hệ thống DNS trên Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Nếu đã CÓ máy chủ tên được liệt kê

Thận trọng: Làm theo các bước này chỉ khi máy chủ tên hiện có của bạn không phải là bốn máy chủ tên đúng. (Tức là, chỉ xóa bất kỳ máy chủ tên hiện tại nào không phải làns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com hoặc ns4.bdm.microsoftonline.com.)

 1. Nếu đã có máy chủ tên được liệt kê trong hộp Máy chủ tên, hãy xóa từng máy chủ tên bằng cách chọn máy chủ tên đó, rồi nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  Xóa máy chủ tên

 2. Ở hộp Máy chủ tên 1, 2, 3 và 4, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Máy chủ tên 1:

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên 2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên 3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên 4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Nhập giá trị máy chủ tên

 3. Chọn Save.

  Bấm vào Lưu trên trang Cài đặt máy chủ tên

 4. Trong hộp thoại Edit DNS Settings, chọn Yes.

  Bấm vào Lưu trong hộp thoại Chỉnh sửa cài đặt DNS

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để cập nhật các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn qua hệ thống DNS trên Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×