Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 tại SUNDNS

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hãy làm theo những hướng dẫn này nếu bạn muốn Office 365 vận hành bởi 21Vianet để quản lý bản ghi DNS Office 365 cho bạn. (Nếu bạn thích, bạn có thể quản lý tất cả các bản ghi DNS của bạn tại SUNDNS.)

Sau đây là những việc bạn cần làm:

Thêm bản ghi TXT để xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới trang web SUNDNS và đăng nhập.

  Đăng nhập vào SUNDNS

 2. Trên cây dẫn hướng bên trái, dưới我的业务(doanh nghiệp của tôi), hãy bấm我的DNS (DNS của tôi).

  Bấm "我的DNS"

 3. Trong ngăn bên phải, trong管理(quản lý) cột cho tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm管理(quản lý).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  Bấm "管理"

 4. Trong phần文本记录(TXT记录) (bản ghi TXT), hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • 主机名 (tên máy chủ): để trống hộp.

  • 文本内容 (giá trị): giá trị dán đích hoặc trỏ tới địa chỉ mà bạn vừa sao chép.

  Thêm bản ghi TXT

 5. Bấm添加(thêm).

Bây giờ bạn đã thêm bản ghi tại site thuộc nhà đăng ký miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác nhận.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Quản lý miền, trong cột Hành động cho miền bạn đang xác minh, hãy chọn Bắt đầu thiết lập.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thêm bản ghi TXT này để thể hiện bạn sở hữu trang tên_miền, chọn Ok, tôi đã thêm bản ghi, rồi trong hộp thoại xác nhận, chọn Hoàn tất.

  Nút bắt đầu thiết lập

Thay đổi bản ghi máy chủ tên miền của bạn

Để hoàn tất quá trình thiết lập tên miền của mình với Office 365, bạn thay đổi các bản ghi NS của tên miền tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn để chỉ tới máy chủ tên chính và phụ của Office 365 vận hành bởi 21Vianet. Thao tác này sẽ thiết lập Office 365 để cập nhật các bản ghi DNS của tên miền cho bạn. Chúng tôi sẽ thêm tất cả các bản ghi sao cho email, Lync và website công cộng của bạn hoạt động với tên miền của bạn, và bạn có thể sẵn sàng sử dụng.

Thận trọng: Khi bạn thay đổi các bản ghi NS của tên miền để chỉ tới máy chủ tên của Office 365, tất cả các dịch vụ hiện đang liên kết với tên miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ, tất cả email gửi đến miền của bạn (chẳng hạn như rob@your_domain.com) sẽ bắt đầu chuyển tới Office 365 sau khi bạn thực hiện thay đổi này.

Bạn đã sẵn sàng thay đổi các bản ghi NS để Office 365 có thể thiết lập miền của bạn? Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới trang web SUNDNS và đăng nhập.

  Đăng nhập vào SUNDNS

 2. Trên cây dẫn hướng bên trái, dưới我的业务(doanh nghiệp của tôi), hãy bấm我的域名(tên miền của tôi).

  Bấm "我的域名"

 3. Trong管理(quản lý) cột cho tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm详情(chi tiết).

  Bấm "详情"

 4. Bấm修改域名DNS (thay đổi máy chủ tên).

  Bấm "修改域名DNS"

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn được cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×