Thay đổi màu nền của một trang trong OneNote cho Windows 10

Thay đổi màu nền của một trang trong OneNote cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo một trang mới trong OneNote cho Windows 10, nó có nền trắng đơn giản. Bạn có thể dễ dàng thay đổi nó sang màu khác phù hợp với sở thích của bạn. Geography trang với màu nền cụ thể là một cách hay để trực quan tổ chức sổ ghi chép của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một màu cho ghi chú liên quan đến một dự án và một màu khác cho ghi chú liên quan đến việc hoạch định sự kiện cụ thể hoặc bản trình bày.

Áp dụng màu nền vào trang hiện tại

Để chọn một màu mới cho nền của trang hiện tại, hãy làm như sau:

  1. Mở trang có màu nền bạn muốn thay đổi.

  2. Trên tab dạng xem , bấm hoặc gõ nhẹ Màu trang.

  3. Bấm hoặc gõ nhẹ vào màu bạn muốn. Nếu bạn có chuột, cách đặt con trỏ chuột lên trên bất kỳ mẫu màu sẽ hiển thị một chú giải công cụ với tên của màu đó.

    Tùy chọn màu trang trong OneNote cho Windows 10

Lưu ý: Nếu bạn không thích các lựa chọn màu được cung cấp, bấm Thêm màu, rồi bấm hoặc gõ nhẹ vào màu bạn muốn.

Loại bỏ màu nền từ trang hiện tại

Để khôi phục nền trắng đơn giản trên trang hiện tại trong sổ ghi chép của bạn, hãy làm như sau:

  1. Mở trang có màu nền bạn muốn thay đổi.

  2. Trên tab dạng xem , bấm hoặc gõ nhẹ Màu trang.

  3. Bấm hoặc gõ nhẹ vào Không tô.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×