Thay đổi màu nền của một trang trong OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo một trang mới trong OneNote này có nền trắng đơn giản, nhưng bạn có thể thay đổi nó. Geography trang với màu nền cụ thể là một cách hay để tổ chức sổ ghi chép của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một màu cho các ghi chú về dự án nhà cải thiện và một màu khác cho ghi chú bản trình bày.

  1. Bấm Dạng xem > Màu Trang.

  2. Chọn màu bạn muốn.

    Ảnh chụp màn hình của nút Màu Trang trong OneNote 2016.

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm các đường hoặc lưới cho trang của mình. Bấm Xem > Đường Kẻ và chọn kiểu.

Nếu bạn muốn có thiết kế và bố trí, bạn có thể áp dụng mẫu vào một trang hay tạo hoặc tùy chỉnh mẫu trang để bạn có thể dùng nó lại.

Thay đổi màu của tab trong sổ tay của bạn

Phần sổ ghi chép là chia theo tab. Thay đổi màu của một trang không thay đổi màu của tab. Để thay đổi màu của toàn bộ một phần, bấm chuột phải vào tab ở phía trên cùng của trang và chọn Màu của phần.

Ảnh chụp màn hình của phần cách thay đổi màu phần trong OneNote 2016.

Lưu ý: Thay đổi màu của phần sẽ thay đổi màu của tab ở đầu các trang và các tab của trang ở bên phải. Mặc dù vậy, màu trang của bạn không thay đổi.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×