Thay đổi màu, kiểu hoặc độ dày của đường

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi hình dạng đường kẻ bằng cách đổi màu, kiểu đường hay độ dày. Nếu bạn dùng Excel, Outlook, Word hoặc PowerPoint, bạn có thể áp dụng Kiểu Nhanh đã xác định trước để thay đổi nhanh cách hiển thị của đường.

Lưu ý: Những tính năng này chỉ sẵn dùng trong các phiên bản trên máy tính của các chương trình được liệt kê ở trên.

Bạn muốn làm gì?

Thêm Kiểu Nhanh cho đường

Thay đổi màu của đường kẻ

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Thay đổi độ dày của một đường

Làm việc với đường trong Project

Định dạng viền ô trong Excel

Thêm Kiểu Nhanh cho đường kẻ

Kiểu Nhanh cho các đường bao gồm màu chủ đề từ chủ đề tài liệu, bóng đổ, kiểu đường, chuyển màu và phối cảnh ba chiều (3-D). Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy cách thức kiểu sẽ ảnh hưởng đến đường kẻ của bạn. Hãy thử các Kiểu Nhanh khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy kiểu bạn thích.

 1. Chọn đường bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn chọn các đường khác.

 2. Trên tab Định dạng, bấm Kiểu Nhanh bạn muốn.

  Hiển thị Kiểu Nhanh của đường thẳng trong Office

  Để xem thêm Kiểu Nhanh, hãy bấm vào nút Xem thêm Nút Thêm .

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường kẻ.

Đầu Trang

Thay đổi màu của đường kẻ

 1. Chọn đường bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

 2. Trên tab Định dạng, bấm mũi tên kế bên Viền Hình dạng, rồi bấm màu bạn muốn.

  Hiện tùy chọn màu đường kẻ trong Office

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường kẻ.

  Để dùng màu không phải là màu chủ đề, hãy bấm Thêm Màu Đường viền, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Đầu Trang

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

 1. Chọn đường bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

 2. Trên tab Định dạng, bấm mũi tên kế bên Viền Hình dạng.

  Hiển thị các kiểu đường khác nhau trong Office

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường kẻ.

 3. Chỉ đến Gạch nối, rồi bấm kiểu bạn muốn.

  Để tạo kiểu tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường kẻ, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu Trang

Thay đổi độ dày của một đường

 1. Chọn đường bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn chọn các đường khác.

 2. Trên tab Định dạng, bấm mũi tên kế bên Viền Hình dạng.

  Hiển thị các độ dày của đường khác nhau trong Office

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường kẻ.

 3. Trỏ tới Độ dày, rồi bấm độ dày đường bạn muốn.

  Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  Lưu ý: Để vẽ đường kép, hãy vẽ đường đơn, sao chép và dán đường thứ hai kế bên nó, rồi nhóm hai đường.

Đầu Trang

Làm việc với các đường kẻ trong Project

Bạn cần mở biểu đồ Gantt để làm theo những bước này.

 1. Bấm phải chuột vào đường bạn muốn thay đổi và bấm Thuộc tính.

 2. Dưới Đường, chọn màu từ danh sách Màu và độ dày của đường từ danh sách Đường.

Đầu Trang

Định dạng viền ô trong Excel

Nếu bạn muốn áp dụng kiểu và màu đường cho viền trong bảng tính hoặc bảng Excel, hãy xem các bài viết sau đây:

Đầu Trang

Xem Thêm

Vẽ hoặc xóa một đường hoặc đường kết nối

Định dạng biểu đồ thanh của dạng xem Biểu đồ Gantt trong Project

Bạn muốn làm gì?

Thêm Kiểu Nhanh cho đường

Thay đổi màu của đường kẻ

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Thay đổi độ dày của đường

Thêm Kiểu Nhanh cho đường kẻ

Kiểu Nhanh cho đường bao gồm màu chủ đề từ chủ đề tài liệu, đổ bóng, kiểu đường, chuyển màu và phối cảnh ba chiều (3D). Thử các Kiểu Nhanh khác nhau cho đến khi bạn tìm được kiểu mình thích. Với xem trước trực tiếp, khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy được sự tác động của Kiểu Nhanh lên đường của bạn.

 1. Chọn đường bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh mà bạn muốn.

  Để xem thêm Kiểu Nhanh, hãy bấm vào nút Xem thêm Nút Thêm .

  Tab Định dạng dưới Công cụ Vẽ trong PowerPoint 2010.
  Ví dụ về nhóm Kiểu Hình dạng trên tab Định dạng

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường. Có thể bạn phải bấm đúp vào đường để mở tab Định dạng.

Đầu Trang

Thay đổi màu của đường kẻ

 1. Chọn đường bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên bên cạnh Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm vào màu bạn muốn.

  Tab Định dạng dưới Công cụ Vẽ trong PowerPoint 2010.
  Ví dụ về nhóm Kiểu Hình dạng trên tab Định dạng.

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường. Có thể bạn phải bấm đúp vào đường để mở tab Định dạng.

  Để thay đổi màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Viền, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Đầu Trang

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

 1. Chọn đường bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên kế bên Viền ngoài Hình dạng.

  Thay đổi kiểu gạch nối của đường kẻ

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

 3. Trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu đường bạn muốn.

  Để tạo kiểu tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường kẻ, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu Trang

Thay đổi độ dày của một đường

 1. Chọn đường bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên kế bên Viền ngoài Hình dạng.

  Thay đổi độ dày của một đường

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

 3. Trỏ tới Độ dày, rồi bấm độ dày đường bạn muốn.

  Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Để vẽ đường kép, hãy vẽ đường đơn, sao chép và dán đường thứ hai kế bên nó, rồi nhóm hai đường.

Đầu Trang

Xem Thêm

Vẽ hoặc xóa một đường hoặc đường kết nối

Bạn muốn làm gì?

Thêm Kiểu Nhanh cho đường

Thay đổi màu của đường kẻ

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Thay đổi độ dày của đường

Làm việc với đường trong Publisher

Thêm Kiểu Nhanh cho đường kẻ

Quan trọng: Kiểu Nhanh chỉ sẵn dùng trong chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 sau: Excel, Outlook, Word và PowerPoint.

Kiểu Nhanh cho đường bao gồm màu chủ đề từ chủ đề tài liệu, đổ bóng, kiểu đường, chuyển màu và phối cảnh ba chiều (3D). Thử các Kiểu Nhanh khác nhau cho đến khi bạn tìm được kiểu mình thích. Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy được sự tác động của Kiểu Nhanh lên đường của bạn.

 1. Chọn đường bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường, chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác. Để biết thêm thông tin về cách chọn đường, hãy xem mục Chọn hình hoặc đối tượng khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh mà bạn muốn.

  Để xem thêm Kiểu Nhanh, hãy bấm vào nút Xem thêm Nút Thêm .

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

Đầu Trang

Thay đổi màu của đường kẻ

 1. Chọn đường bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường, chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác. Để biết thêm thông tin về cách chọn đường, hãy xem mục Chọn hình hoặc đối tượng khác.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên bên cạnh Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm vào màu bạn muốn.

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

  Để thay đổi màu không nằm trong màu chủ đề, bấm vào Xem thêm Màu Viền ngoài, rồi bấm vào màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn sẽ không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi chủ đề tài liệu.

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Trong Excel, Outlook, PowerPoint và Word

 1. Chọn đường bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường, chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác. Để biết thêm thông tin về cách chọn đường, hãy xem mục Chọn hình hoặc đối tượng khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên kế bên Viền ngoài Hình dạng.

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

 3. Trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu đường bạn muốn.

  Để tạo kiểu tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường kẻ, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Thay đổi độ dày của một đường

Trong Excel, Outlook, PowerPoint và Word

 1. Chọn đường bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường, chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác. Để biết thêm thông tin về cách chọn đường, hãy xem mục Chọn hình hoặc đối tượng khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên kế bên Viền ngoài Hình dạng.

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

 3. Trỏ tới Độ dày, rồi bấm độ dày đường bạn muốn.

  Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Để vẽ đường kép, hãy một vẽ đường đơn, sao chép và dán đường thứ hai kế bên đường đơn đó, rồi nhóm hai đường với nhau. Để biết thêm thông tin, xem mục Nhóm hoặc hủy nhóm hình, ảnh hoặc các đối tượng khác.

Đầu Trang

Làm việc với đường trong Publisher

 1. Chọn đường bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

 2. Trên Vẽ thanh công cụ, bấm vào Kiểu Nét Ảnh nút , Kiểu Đường/Viền ngoài Ảnh Nút hoặc mũi tên bên cạnh Màu Đường Ảnh nút , rồi bấm vào kiểu bạn muốn.

  Để thay đổi sang màu không được hiển thị, bấm vào Xem thêm Màu Viền ngoài, rồi bấm vào màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh.

  Để tạo độ dày tùy chỉnh, bấm vào Xem thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu Trang

Xem Thêm

Vẽ hoặc xóa một đường hoặc đường kết nối

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×