Thay đổi màu của sổ ghi chép và phần

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi màu của sổ ghi chép hoặc phần của bạn — hoặc dành cho mục đích thẩm Mỹ hoặc theo cách trực quan phân loại nội dung sổ ghi chép của bạn trong OneNote trong giống như cách bạn có thể phân biệt sổ ghi chép hoặc phần của sổ ghi chép bằng giấy truyền thống.

Thay đổi màu của sổ ghi chép

  1. Gõ nhẹ Sổ ghi chép hiện nút Nút Hiển thị Sổ tay để mở danh sách sổ ghi chép.

  2. Gõ nhẹ và giữ sổ ghi chép có màu bạn muốn thay đổi, sau đó ở dưới cùng của danh sách sổ ghi chép gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng màu màu.

  3. Chọn màu bạn muốn cho sổ ghi chép của bạn và sau đó gõ nhẹ vào xong.

Thay đổi màu của một phần

  1. Gõ nhẹ và giữ tab của phần có màu bạn muốn thay đổi, sau đó ở dưới cùng của danh sách phần:

    • Trên iPad, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng Sửa sửavà chọn Thay đổi màu của phần.

    • Trên iPhone, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng màu màu.

  2. Chọn màu bạn muốn cho phần của bạn và sau đó gõ nhẹ vào xong.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×