Thay đổi, loại bỏ hoặc tắt hiệu ứng hoạt hình

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong PowerPoint, bạn có thể thay đổi hiệu ứng hoạt hình được áp dụng với một đối tượng cho một đối tượng khác, sửa đổi cài đặt hoạt hình hoặc loại bỏ hoạt hình khỏi đối tượng.

Thay đổi hiệu ứng hoạt hình

 1. Chọn đối tượng có hiệu ứng hoạt hình bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, hãy chọn hoạt hình mới mà bạn muốn.

  Chọn hoạt hình

Đầu trang

Loại bỏ một hiệu ứng hoạt hình

Bạn có thể loại bỏ các hiệu ứng hoạt hình đã áp dụng trước đó cho văn bản hoặc đối tượng (như ảnh, hình, đồ họa SmartArt và v.v).

Lưu ý: Nếu bạn đang tìm thông tin về cách loại bỏ hiệu ứng chuyển tiếp từ cả một trang chiếu, hãy xem mục Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang chiếu.

 1. Trên tab Hoạt hình, bấm vào Ngăn Hoạt hình.

  Mở Ngăn Hoạt hình

 2. Trên trang chiếu, hãy bấm vào đối tượng được tạo hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn loại bỏ hiệu ứng.

  Mẹo:  Tất cả các hiệu ứng được áp dụng cho đối tượng đó đều được tô sáng trong Ngăn Hoạt hình.

 3. Trong Ngăn Hoạt hình, bấm vào hiệu ứng để loại bỏ, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm Loại bỏ.

  Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

Đầu trang

Loại bỏ nhiều hoặc loại bỏ toàn bộ hiệu ứng hoạt hình

 • Để loại bỏ nhiều hiệu ứng hoạt hình khỏi văn bản hoặc đối tượng, trong Ngăn Hoạt hình, nhấn Ctrl, bấm vào từng hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn loại bỏ, rồi nhấn Xóa.

 • Để loại bỏ tất cả các hiệu ứng hoạt hình khỏi văn bản hoặc một đối tượng, hãy bấm vào đối tượng bạn muốn ngừng hiệu ứng hoạt hình. Sau đó, trên tab Hoạt hình, trong thư viện hiệu ứng hoạt hình, hãy bấm vào Không có.

  Trong bộ sưu tập Hoạt hình, bấm Không có

Đầu trang

Tắt tất cả các hiệu ứng hoạt hình trong bản trình bày

Mặc dù bạn không thể loại bỏ toàn bộ hoạt hình khỏi toàn bộ bản trình bày trong một bước (bạn phải loại bỏ hoạt hình khỏi từng đối tượng riêng lẻ, như mô tả ở trên) nhưng bạn có thể tắt toàn bộ hoạt hình trong bản trình bày của mình.

 1. Trên tab trình chiếu , hãy chọn thiết lập chiếu hình.

 2. Bên dưới Tùy chọn hiển thị, hãy chọn Hiển thị mà không dùng hoạt hình.

Xem thêm

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng

Đầu trang

Bạn muốn làm gì?

Thay đổi hiệu ứng hoạt hình

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình cụ thể

Loại bỏ toàn bộ hoạt hình khỏi một đối tượng riêng lẻ

Loại bỏ hoạt hình khỏi tất cả các đối tượng trên trang chiếu

Tắt hoạt hình tránh phát ở dạng xem Trình Chiếu

Thay đổi hiệu ứng hoạt hình

 1. Chọn đối tượng có hiệu ứng hoạt hình bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, hãy bấm vào nút Xem thêm Nút Thêm , rồi chọn hoạt hình mới bạn muốn.

  Tab Hoạt hình trong ribbon PowerPoint 2010

Đầu trang

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình cụ thể

 1. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, hãy bấm vào Ngăn Hoạt hình.

  Nhóm Hoạt hình Nâng cao trên tab Hoạt hình trong ribbon PowerPoint 2010.

Trong Ngăn Hoạt hình, hãy bấm chuột phải vào hiệu ứng hoạt hình bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Loại bỏ.

Ngăn Hoạt hình

Lưu ý:  Bạn còn có thể loại bỏ nhiều hiệu ứng hoạt hình cụ thể. Nhấn và giữ CTRL, sau đó trong ngăn Tác vụ Hoạt hình, hãy chọn từng hiệu ứng hoạt hình bạn muốn loại bỏ, bấm chuột phải vào một trong những hiệu ứng đã chọn, rồi chọn Loại bỏ.

Đầu trang

Loại bỏ toàn bộ hoạt hình khỏi một đối tượng riêng lẻ

 1. Chọn đối tượng bạn muốn loại bỏ hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, hãy bấm vào nút Xem thêm Nút Thêm , rồi chọn Không có.

  Nhóm Hoạt hình với Không có được chọn

Đầu trang

Loại bỏ hoạt hình khỏi tất cả đối tượng trên trang chiếu

 1. Chọn trang chiếu bạn muốn loại bỏ toàn bộ hoạt hình.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào Chọn, rồi bấm vào Chọn Tất cả.

 3. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, hãy bấm vào nút Xem thêm Nút Thêm , rồi chọn Không có.

  Nhóm Hoạt hình với Không có được chọn

Đầu trang

Tắt tất cả các hiệu ứng hoạt hình trong bản trình bày

 1. Trên tab Chiếu hình, trong nhóm Thiết lập, bấm Thiết lập Chiếu hình.

  Nhóm Thiết lập trên tab Trình Chiếu trong ribbon PowerPoint 2010

 2. Trong hộp thoại Thiết lập Hiển thị, bên dưới Tùy chọn hiển thị, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị mà không có hoạt hình.

  Hộp thoại Thiết lập Trình Chiếu

 3. Bấm OK.

Xem thêm

Đầu trang

Bạn muốn làm gì?

Thay đổi thời gian cho hiệu ứng hoạt hình

Thay đổi hoặc loại bỏ âm thanh được áp dụng cho hiệu ứng hoạt hình

Loại bỏ một hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình khỏi bản trình bày

Thay đổi thời gian cho hiệu ứng hoạt hình

Một loạt tùy chọn thời gian giúp đảm bảo hoạt hình của bạn hoạt động mượt mà và trông chuyên nghiệp. Bạn có thể đặt tùy chọn cho thời gian bắt đầu (bao gồm cả độ trễ), tốc độ, thời lượng, tạo vòng lặp (lặp lại) và tự động tua lại.

Đặt tùy chọn cho thời gian bắt đầu

 1. Hãy bấm vào văn bản hoặc đối tượng chứa hoạt hình mà bạn muốn chỉ định tùy chọn bắt đầu.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, hãy bấm vào Hoạt hình Tùy chỉnh.

 3. Trong danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh, hãy bấm chuột phải vào hiệu ứng hoạt hình, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình khi bạn bấm vào bản chiếu, hãy chọn Bắt đầu Khi Bấm vào.

  • Để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình đồng thời với hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách (có nghĩa là với một lần bấm, bạn sẽ thực hiện hai hiệu ứng hoạt hình), hãy chọn Bắt đầu Với Hiệu ứng Trước.

  • Để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình ngay sau khi hiệu ứng trước trong danh sách kết thúc (có nghĩa là bạn sẽ không cần bấm một lần nữa để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình kế tiếp), hãy chọn Bắt đầu Sau Hiệu ứng trước.

   Nếu đây là hiệu ứng hoạt hình đầu tiên trên trang chiếu, hiệu ứng sẽ được đánh dấu là "0" và sẽ bắt đầu ngay khi trang chiếu xuất hiện trên bản trình bày

  • Để phát lại hoặc lặp lại hiệu ứng tùy chỉnh bạn đã áp dụng với đối tượng được cung cấp, hãy chọn Thời gian, rồi trên tab Thời gian, chọn một tùy chọn trong danh sách Lặp lại.

Đặt tùy chọn độ trễ hoặc tùy chọn thời gian khác

 1. Hãy bấm vào văn bản hoặc đối tượng có chứa hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn đặt tùy chọn độ trễ hoặc tùy chọn thời gian khác.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, hãy bấm vào Hoạt hình Tùy chỉnh.

 3. Trong danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh, bấm chuột phải vào hiệu ứng hoạt hình, chọn Thời gian, bấm vào tab Thời gian, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để tạo độ trễ giữa thời gian bắt đầu và kết thúc một hiệu ứng hoạt hình, hãy nhập một số vào hộp Độ trễ.

  • Để đặt tốc độ phát hiệu ứng hoạt hình mới, hãy chọn một tùy chọn trong danh sách Tốc độ.

  • Để lặp lại một hiệu ứng hoạt hình nhiều lần, hãy chọn một tùy chọn trong danh sách Lặp lại.

  • Để hiệu ứng hoạt hình tự động quay lại giao diện và vị trí ban đầu sau khi phát xong, hãy chọn hộp kiểm Tua lại sau khi phát xong. Ví dụ: sau khi hiệu ứng biến mất kiểu thoát phát xong, mục sẽ xuất hiện trở lại trên trang chiếu ở vị trí ban đầu.

Đầu trang

Thay đổi hoặc loại bỏ âm thanh được áp dụng cho hiệu ứng hoạt hình

 1. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, hãy bấm vào Hoạt hình Tùy chỉnh.

 2. Bấm vào văn bản hoặc đối tượng có chứa âm thanh mà bạn muốn thay đổi hoặc xóa.

 3. Trong danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh, hãy bấm chuột phải vào hiệu ứng hoạt hình liên kết, rồi bấm Tùy chọn Hiệu ứng.

 4. Trên tab Hiệu ứng, bên dưới mục Nâng cao, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Âm thanh, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay đổi âm thanh, hãy bấm vào một hiệu ứng âm thanh mới.

  • Để loại bỏ hiệu ứng âm thanh, hãy bấm vào [Không có Âm thanh].

Đầu trang

Loại bỏ một hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình khỏi bản trình bày của bạn

 1. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, hãy bấm vào Hoạt hình Tùy chỉnh.

 2. Trong cửa sổ trang chiếu, hãy bấm vào văn bản hoặc đối tượng có áp dụng một hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình bạn muốn loại bỏ.

 3. Trong danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh, bấm vào một hiệu ứng hoạt hình, rồi bấm Loại bỏ. Để chọn nhiều hiệu ứng hoạt hình được áp dụng cho một phiên bản văn bản hoặc đối tượng riêng lẻ, hãy nhấn và giữ CTRL trong khi bấm vào từng hiệu ứng hoạt hình bạn muốn loại bỏ.

Xem thêm

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×