Thay đổi kiểu chữ viết hoa/thường trong thư email

Bạn có thể thay đổi chữ hoa/thường của văn bản đã chọn trong thông điệp email bằng cách bấm vào nút Đổi Chữ hoa/thường.

Để thay đổi chữ hoa/thường của văn bản trong thông điệp email, hãy thực hiện những thao tác sau đây:

  1. Chọn văn bản bạn muốn thay đổi chữ hoa/thường.

  2. Trên tab Định dạng Văn bản, trong nhóm Phông chữ, bấm vào Thay đổi Chữ hoa/thường.

    Nút Đổi Chữ hoa/thường trên tab Định dạng Văn bản

  3. Chọn tùy chọn từ danh sách, bao gồm Chữ hoa đầu câu, chữ thường, CHỮ HOA, Viết Hoa Từng TừbẬT/tẮT cHỮ hOA/tHƯỜNG.

Lưu ý: 

  • Để hoàn tác thay đổi chữ hoa/thường, nhấn CTRL+Z.

  • Để thay đổi chữ hoa/thường bằng phím tắt, nhấn SHIFT+F3 cho đến khi kiểu bạn muốn—viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ, viết hoa tất cả hoặc chữ thường—được chọn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×