Thay đổi kích cỡ hoặc nội dung của thanh việc cần làm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tùy chỉnh thanh việc cần làm sẽ chiếm lớn hơn hoặc nhỏ hơn là một phần của màn hình của bạn, hoặc để thay đổi thông tin sẽ xuất hiện.

Mẹo: Bạn cũng có thể tắt thanh việc cần làm. Trên menu dạng xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm và sau đó bấm thường hoặc tắt.

Thay đổi kích cỡ của thanh việc cần làm

 • Trỏ đến đường biên của thanh việc cần làm. Khi con trỏ chuyển thành một Biểu tượng núm điều khiển kích cỡ ngang , kéo để đổi kích cỡ.

 • Để thu nhỏ cực tiểu thanh việc cần làm, trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm, sau đó bấm Minimized.

 • Để khôi phục thanh việc cần làm với kích cỡ đạt khi họ bị tắt hoặc thu nhỏ, trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm, sau đó bấm thường.

Thay đổi thông tin hiển thị trong thanh việc cần làm

Thanh việc cần làm bao gồm bốn phần — bộ dẫn hướng ngày tháng, phần cuộc hẹn, danh sách nhiệm vụ và liên hệ nhanh. Bạn có thể đổi kích cỡ hoặc ẩn từng phần.

Lưu ý: Liên hệ nhanh yêu cầu Microsoft Office Communications Server 2007R2 với Microsoft Office Communicator 2007 hoặc Microsoft Communicator 2010.

Để ẩn bất kỳ phần nào của thanh việc cần làm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trong bất kỳ thư mục Outlook, trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm và sau đó bấm Dẫn hướng ngày tháng, cuộc hẹn, Danh sách nhiệm vụhoặc Liên hệ nhanh. Dấu kiểm cho biết phần được bật lên. Bấm để loại bỏ dấu kiểm và ẩn phần, hoặc bấm một lần nữa để khôi phục dấu kiểm và bật phần lại.

 • Trong bất kỳ thư mục Outlook, trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm và sau đó bấm tùy chọn. Trong hộp thoại Tùy chọn thanh việc cần làm , hãy chọn hộp kiểm cho từng phần mà bạn muốn hiển thị, hoặc xóa hộp kiểm cho từng phần mà bạn muốn ẩn.

Dẫn hướng ngày tháng

Nhiều lịch có thể được sắp xếp theo chiều ngang trong một hàng bằng cách tăng độ rộng của thanh việc cần làm. Để hiển thị nhiều lịch được sắp xếp theo chiều dọc, thay đổi số lượng hàng lịch sẽ xuất hiện trong thanh việc cần làm.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Hiển thị nhiều lịch được sắp xếp theo chiều ngang   

  Theo mặc định, một lịch được hiển thị trong bộ dẫn hướng ngày tháng. Bạn có thể thay đổi số lượng lịch được hiển thị theo sửa đổi kích cỡ của cửa sổ thanh việc cần làm:

  • Trỏ đến đường biên của thanh việc cần làm. Khi con trỏ đổi thành Biểu tượng núm điều khiển kích cỡ ngang , kéo sang trái hoặc phải để tăng hoặc giảm chiều rộng của thanh việc cần làm.

   Khi bạn thả nút chuột, số lượng lịch tăng hoặc giảm để điền vào khoảng trống.

 • Hiển thị nhiều lịch được sắp xếp theo chiều dọc   

  Theo mặc định, chỉ có một hàng lịch tháng được hiển thị trong bộ dẫn hướng ngày tháng. Trong hộp thoại Nội dung thanh việc cần làm , bạn có thể xác định số lịch Hiển thị theo chiều dọc:

  1. Trong bất kỳ thư mục Outlook, trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm và sau đó bấm tùy chọn.

  2. Bên dưới Hiển thị bộ điều hướng ngày tháng, trong hộp văn bản của số hàng tháng , nhập một số từ 0 đến 9.

   Thêm hàng tháng xuất hiện trong bộ dẫn hướng ngày sẽ làm tăng kích cỡ của khu vực dẫn hướng ngày tháng.

Cuộc hẹn

Để xem thêm cuộc hẹn trong phần cuộc hẹn , ẩn hoặc giảm kích cỡ của thanh việc cần làm các phần khác. Để thay đổi số lượng các cuộc hẹn Hiển thị trong thanh việc cần làm, hãy làm như sau:

 • Trỏ vào thanh giữa phần cuộc hẹn và danh sách nhiệm vụ. Khi con trỏ đổi Con chạy Đổi cỡ dọc , kéo lên hoặc xuống để tăng hoặc giảm kích cỡ của phần cuộc hẹn.

  Khi bạn thả nút chuột, số lượng các cuộc hẹn tăng hoặc giảm để điền vào khoảng trống.

Để thay đổi thông tin được hiển thị trong phần cuộc hẹn, hãy làm như sau:

 1. Trong bất kỳ thư mục Outlook, trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm, sau đó bấm tùy chọn.

 2. Bên dưới Hiển thị cuộc hẹn, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm của các tùy chọn mà bạn muốn.

  Xóa hộp kiểm Hiển thị cuộc hẹn để ẩn phần cuộc hẹn.

Danh sách nhiệm vụ

Để xem thêm nhiệm vụ trong danh Sách nhiệm vụ, tắt tính năng hoặc giảm kích cỡ của thanh việc cần làm các phần khác. Để trực tiếp thay đổi số lượng các nhiệm vụ Hiển thị, hãy làm như sau:

 • Trỏ vào thanh giữa phần cuộc hẹn và danh sách nhiệm vụ. Khi con trỏ đổi Con chạy Đổi cỡ dọc , kéo lên hoặc xuống để tăng hoặc giảm kích cỡ của phần danh sách nhiệm vụ.

  Khi bạn thả nút chuột, số lượng các cuộc hẹn tăng hoặc giảm để điền vào khoảng trống.

Hướng dẫn trực quan vào thanh việc cần làm

Thanh Việc Cần Làm

Đầu trang

Hiện thêm nhiệm vụ trong thanh việc cần làm

Thanh việc cần làm bao gồm bốn phần: dẫn hướng ngày tháng, phần cuộc hẹn, Panel nhập nhiệm vụ và danh sách nhiệm vụ. Bạn có thể bật từng phần hoặc tắt.

Để xem thêm nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ, bạn có thể tắt tính năng hoặc giảm kích cỡ của thanh việc cần làm các phần khác. Ví dụ, bạn có thể tắt bộ dẫn hướng ngày tháng, hoặc thay đổi số lượng các cuộc hẹn được hiển thị. Hãy xem các phần khác của bài viết này để biết hướng dẫn về cách thực hiện những thay đổi.

Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng bật hoặc tắt các phần của thanh việc cần làm. Bấm chuột phải vào thanh tiêu đề thanh việc cần làm, và sau đó bấm vào phần bạn muốn bật hoặc tắt.

Đầu trang

Bật thanh việc cần làm hoặc tắt

Thanh việc cần làm bật theo mặc định, nhưng bạn có thể bật nó tắt bất cứ khi nào bạn muốn. Nếu bạn tắt thanh việc cần làm, nó sẽ bị tắt chỉ trong dạng xem hiện tại và nó sẽ vẫn bị tắt trong dạng xem đó khi bạn tiếp theo bắt đầu Outlook.

 • Để bật thanh việc cần làm trên, trên menu dạng xem , trỏ đến Thanh việc cần làm, sau đó bấm thường.

  Bàn phím lối tắt thanh việc cần làm bộ có thể được bật hoặc tắt bằng cách nhấn ALT + F2.

 • Để bật thanh việc cần làm, tắt, trên menu dạng xem , trỏ đến Thanh việc cần làm, sau đó bấm tắt.

  Bàn phím lối tắt thanh việc cần làm bộ có thể được bật hoặc tắt bằng cách nhấn ALT + F2.

Đầu trang

Thu nhỏ hoặc bung rộng thanh việc cần làm

 • Để thu nhỏ cực tiểu thanh việc cần làm trên menu dạng xem , trỏ đến Thanh việc cần làm, sau đó bấm Minimized.

 • Để khôi phục thanh việc cần làm kích cỡ thông thường, trên menu dạng xem , trỏ đến Thanh việc cần làm, sau đó bấm thường.

Thay đổi kích cỡ của thanh việc cần làm

 • Trỏ đến đường biên của thanh việc cần làm. Khi con trỏ chuyển thành một Biểu tượng núm điều khiển kích cỡ ngang , kéo để đổi kích cỡ.

Đầu trang

Hiển thị thêm cuộc hẹn trong thanh việc cần làm

 1. Trên menu dạng xem , trỏ đến Thanh việc cần làm, sau đó bấm tùy chọn.

  Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng mở hộp thoại Tùy chọn thanh việc cần làm bằng cách bấm chuột phải vào thanh tiêu đề thanh việc cần làm, rồi bấm tùy chọn.

  Hộp thoại Tùy chọn thanh việc cần làm xuất hiện.

 2. Bên dưới Hiển thị sắp tới cuộc hẹn Panel, trong hộp văn bản Hiển thị n cuộc hẹn , hãy nhập một số từ 0 đến 25.

  Lưu ý: Cũng trong hộp thoại này, bạn có thể bỏ chọn hộp kiểm cho bất kỳ thanh việc cần làm phần mà bạn không muốn hiển thị.

  Khi Hiển thị dưới đây, giảm số lượng các cuộc hẹn sẽ giảm kích cỡ của phần cuộc hẹn trong thanh việc cần làm.

Đầu trang

Hiển thị nhiều lịch trong thanh việc cần làm

Bạn có thể hiển thị nhiều lịch được sắp xếp theo chiều ngang trong một hàng bằng cách tăng độ rộng của thanh việc cần làm. Để hiển thị nhiều lịch được sắp xếp theo chiều dọc, bạn có thể xác định số chính xác của lịch hàng được bao gồm trong thanh việc cần làm.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Hiển thị nhiều lịch được sắp xếp theo chiều ngang   

  Theo mặc định, một lịch được hiển thị trong bộ dẫn hướng ngày tháng. Bạn có thể thay đổi số lượng lịch được hiển thị theo sửa đổi kích cỡ của cửa sổ thanh việc cần làm:

  • Trỏ đến đường biên của thanh việc cần làm. Khi con trỏ chuyển thành một Biểu tượng núm điều khiển kích cỡ ngang , kéo để tăng hoặc giảm chiều rộng của thanh việc cần làm.

   Khi bạn thả nút chuột, số lượng lịch sẽ tăng hoặc giảm để điền vào khoảng trống.

 • Hiển thị nhiều lịch được sắp xếp theo chiều dọc   

  Theo mặc định, chỉ có một lịch được hiển thị trong bộ dẫn hướng ngày tháng. Trong hộp thoại Nội dung thanh việc cần làm , bạn có thể xác định số lịch Hiển thị theo chiều dọc:

  1. Trên menu dạng xem , trỏ đến Thanh việc cần làm, sau đó bấm tùy chọn.

   Hộp thoại Tùy chọn thanh việc cần làm xuất hiện.

  2. Bên dưới Hiển thị ngày Pa-nen bộ dẫn hướng, trong hộp văn bản Hiển thị n tháng , hãy nhập một số từ 0 đến 9.

   Lưu ý: Cũng trong hộp thoại này, bạn có thể bỏ chọn hộp kiểm cho bất kỳ thanh việc cần làm phần mà bạn không muốn hiển thị.

   Như minh họa dưới đây, tăng số tháng được hiển thị trong bộ dẫn hướng ngày sẽ làm tăng kích cỡ của khu vực dẫn hướng ngày tháng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×