Thay đổi kích cỡ hoặc nội dung của thanh việc cần làm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tùy chỉnh thanh việc cần làm sẽ chiếm lớn hơn hoặc nhỏ hơn là một phần của màn hình của bạn, hoặc để thay đổi thông tin sẽ xuất hiện.

Mẹo: Bạn cũng có thể tắt thanh việc cần làm. Trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm và sau đó bấm thường hoặc tắt.

Trong bài viết này

Thay đổi kích cỡ của thanh việc cần làm

Thay đổi thông tin hiển thị trong thanh việc cần làm

Dẫn hướng ngày tháng

Cuộc hẹn

Danh sách nhiệm vụ

Liên hệ nhanh

Hướng dẫn trực quan vào thanh việc cần làm

Thay đổi kích cỡ của thanh việc cần làm

 • Trỏ đến đường biên của thanh việc cần làm. Khi con trỏ chuyển thành một Biểu tượng núm điều khiển kích cỡ ngang , kéo để đổi kích cỡ.

 • Để thu nhỏ cực tiểu thanh việc cần làm, trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm, sau đó bấm Minimized.

 • Để khôi phục thanh việc cần làm với kích cỡ đạt khi họ bị tắt hoặc thu nhỏ, trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm, sau đó bấm thường.

Đầu trang

Thay đổi thông tin hiển thị trong thanh việc cần làm

Thanh việc cần làm bao gồm bốn phần — bộ dẫn hướng ngày tháng, phần cuộc hẹn, danh sách nhiệm vụ và liên hệ nhanh. Bạn có thể đổi kích cỡ hoặc ẩn từng phần.

Lưu ý: Liên hệ nhanh yêu cầu Microsoft Office Communications Server 2007R2 với Microsoft Office Communicator 2007 hoặc Microsoft Communicator 2010.

Để ẩn bất kỳ phần nào của thanh việc cần làm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trong bất kỳ thư mục Outlook, trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm và sau đó bấm Dẫn hướng ngày tháng, cuộc hẹn, Danh sách nhiệm vụhoặc Liên hệ nhanh. Dấu kiểm cho biết phần được bật lên. Bấm để loại bỏ dấu kiểm và ẩn phần, hoặc bấm một lần nữa để khôi phục dấu kiểm và bật phần lại.

 • Trong bất kỳ thư mục Outlook, trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm và sau đó bấm tùy chọn. Trong hộp thoại Tùy chọn thanh việc cần làm , hãy chọn hộp kiểm cho từng phần mà bạn muốn hiển thị, hoặc xóa hộp kiểm cho từng phần mà bạn muốn ẩn.

Dẫn hướng ngày tháng

Nhiều lịch có thể được sắp xếp theo chiều ngang trong một hàng bằng cách tăng độ rộng của thanh việc cần làm. Để hiển thị nhiều lịch được sắp xếp theo chiều dọc, thay đổi số lượng hàng lịch sẽ xuất hiện trong thanh việc cần làm.

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Hiển thị nhiều lịch được sắp xếp theo chiều ngang   

  Theo mặc định, một lịch được hiển thị trong bộ dẫn hướng ngày tháng. Bạn có thể thay đổi số lượng lịch được hiển thị theo sửa đổi kích cỡ của cửa sổ thanh việc cần làm:

  • Trỏ đến đường biên của thanh việc cần làm. Khi con trỏ đổi thành Biểu tượng núm điều khiển kích cỡ ngang , kéo sang trái hoặc phải để tăng hoặc giảm chiều rộng của thanh việc cần làm.

   Khi bạn thả nút chuột, số lượng lịch tăng hoặc giảm để điền vào khoảng trống.

 • Hiển thị nhiều lịch được sắp xếp theo chiều dọc   

  Theo mặc định, chỉ có một hàng của lịch tháng được hiển thị trong bộ dẫn hướng ngày tháng. Trong hộp thoại Nội dung thanh việc cần làm , bạn có thể xác định số lịch Hiển thị theo chiều dọc:

  1. Trong bất kỳ thư mục Outlook, trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm và sau đó bấm tùy chọn.

  2. Bên dưới Hiển thị bộ điều hướng ngày tháng, trong hộp văn bản của số hàng tháng , nhập một số từ 0 đến 9.

   Thêm hàng tháng xuất hiện trong bộ dẫn hướng ngày sẽ làm tăng kích cỡ của khu vực dẫn hướng ngày tháng.

Cuộc hẹn

Để xem thêm cuộc hẹn trong phần cuộc hẹn , ẩn hoặc giảm kích cỡ của thanh việc cần làm các phần khác. Để thay đổi số lượng các cuộc hẹn Hiển thị trong thanh việc cần làm, hãy làm như sau:

 • Trỏ vào thanh giữa phần cuộc hẹn và danh sách nhiệm vụ. Khi con trỏ đổi Con chạy Đổi cỡ dọc , kéo lên hoặc xuống để tăng hoặc giảm kích cỡ của phần cuộc hẹn.

  Khi bạn thả nút chuột, số lượng các cuộc hẹn tăng hoặc giảm để điền vào khoảng trống.

Để thay đổi thông tin được hiển thị trong phần cuộc hẹn, hãy làm như sau:

 1. Trong bất kỳ thư mục Outlook, trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm, sau đó bấm tùy chọn.

 2. Bên dưới Hiển thị cuộc hẹn, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm của các tùy chọn mà bạn muốn.

  Xóa hộp kiểm Hiển thị cuộc hẹn để ẩn phần cuộc hẹn.

Danh sách nhiệm vụ

Để xem thêm nhiệm vụ trong danh Sách nhiệm vụ, tắt tính năng hoặc giảm kích cỡ của thanh việc cần làm các phần khác. Để trực tiếp thay đổi số lượng nhiệm vụ Hiển thị, hãy làm như sau:

 • Trỏ vào thanh giữa phần cuộc hẹn và danh sách nhiệm vụ. Khi con trỏ đổi Con chạy Đổi cỡ dọc , kéo lên hoặc xuống để tăng hoặc giảm kích cỡ của phần danh sách nhiệm vụ.

  Khi bạn thả nút chuột, số lượng các cuộc hẹn tăng hoặc giảm để điền vào khoảng trống.

Liên hệ nhanh

Để biết thêm thông tin về liên hệ nhanh, hãy xem bật hoặc tắt các liên hệ nhanh trong thanh việc cần làm.

Hướng dẫn trực quan vào thanh việc cần làm

Thanh Việc Cần Làm

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×