Thay đổi kích cỡ, hình hoặc vị trí của một thanh công cụ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thanh công cụ Microsoft Office được thiết kế có cả hai dễ dàng định vị và xuất như, nhưng bạn có thể muốn di chuyển thanh công cụ vào một vị trí phù hợp với bạn tốt hơn. Bạn có thể di chuyển thanh công cụ phần khác nhau của màn hình, và bạn cũng có thể đổi kích cỡ thanh công cụ đã neo và đổi hình thanh công cụ trôi nổi.

Bạn muốn làm gì?

Di chuyển thanh công cụ

Đổi kích cỡ thanh công cụ đã neo

Đổi hình thanh công cụ trôi nổi

Di chuyển thanh công cụ

Bạn có thể di chuyển thanh công cụ vào một vị trí nơi bạn cân nhắc điều này cả hai tiện lợi và thoát khỏi cách. Thanh công cụ có thể được neo vào trên cùng, dưới cùng hoặc bên của màn hình, hoặc nó có thể nổi.

 • Để di chuyển thanh công cụ đã neo, kéo núm điều khiển di chuyển Ảnh nút tới vị trí mới. Nếu bạn di chuyển thanh công cụ trên cùng, dưới cùng hoặc bên của màn hình, nó sẽ neo tự động. Nếu bạn di chuyển thanh công cụ ra khỏi bên của màn hình, nó sẽ nổi.
  Thay đổi kích cỡ, hình hoặc vị trí của một thanh công cụ

 • Để di chuyển thanh công cụ trôi nổi, kéo thanh công cụ bằng thanh tiêu đề của nó đến vị trí mới.

Đầu trang

Đổi kích cỡ thanh công cụ đã neo

Khi hai hoặc nhiều thanh công cụ được neo cùng nhau trên cùng một hàng, chúng có thể chồng lên nhau. Bạn có thể thực hiện một thanh công cụ nhỏ để xem thêm các lệnh trên thanh công cụ khác.

 • Để đổi kích cỡ thanh công cụ đã neo trên cùng một hàng với thanh công cụ khác, hãy kéo núm điều khiển di chuyển Ảnh nút
  . Thay đổi kích cỡ, hình hoặc vị trí của một thanh công cụ

  Lưu ý: Bạn không thể đổi kích cỡ thanh công cụ đã neo nằm trên một hàng đơn lẻ.

Đầu trang

Đổi hình thanh công cụ trôi nổi

Bạn có thể thay đổi hình dạng của một thanh công cụ trôi nổi (hoặc thanh menu). Cùng một hoặc các nút menu vẫn ở trên thanh công cụ khi bạn thay đổi hình dạng của nó.

 1. Để đổi hình thanh công cụ trôi nổi, trỏ đến bất kỳ đường biên của thanh công cụ.

 2. Khi con trỏ đổi thành một Ảnh con chạy mũi tên ngang hai đầu hoặc một Ảnh con chạy mũi tên dọc hai đầu , kéo đường biên của thanh công cụ để đổi hình đó.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×