Thay đổi hoặc loại bỏ viền trên hộp văn bản, hình hoặc đồ họa SmartArt

Thay đổi hoặc loại bỏ viền trên hộp văn bản, hình hoặc đồ họa SmartArt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi màu, độ dày hoặc kiểu của viền ngoài cho hộp văn bản, hình hay đồ họa SmartArt hoặc bạn có thể loại bỏ toàn bộ viền.

Nếu bạn thay đổi viền của một đồ họa SmartArt thì bạn sẽ thấy các công cụ dưới Công cụ SmartArt, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình dạng bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.

 2. Bấm vào tab Định dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, rồi dưới mục Màu Chủ đề, chọn màu bạn muốn.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

  Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn chọn hộp văn bản hoặc hình dạng.

  Lưu ý: 

  • Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào cạnh của hình, bấm vào biểu tượng Viền ngoài, rồi chọn màu bạn muốn.

  • Trong PowerPoint, bạn còn có thể thay đổi viền bằng cách bấm Viền Hình dạng trên tab Trang đầu.

  • Trong Project, bấm chuột phải vào hộp văn bản hay hình dạng, bấm Thuộc tính và dùng các điều khiển trên tab Đường & Tô màu để đổi màu viền.

 1. Chọn hộp văn bản hay hình dạng.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, bấm Viền Hình dạng, sau đó bấm Thêm Màu Viền.

 3. Trong hộp thoại Màu, bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình dạng bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.

 2. Bấm vào tab Định dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, trỏ tới Độ dày, rồi bấm vào độ dày cho đường mà bạn muốn.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

  Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn chọn hộp văn bản hoặc hình dạng.

  Lưu ý: 

  • Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào cạnh của hình, bấm vào biểu tượng Viền ngoài, trỏ tới Độ dày, rồi bấm vào độ dày cho đường bạn muốn.

  • Trong PowerPoint, bạn còn có thể thay đổi viền bằng cách bấm Viền Hình dạng trên tab Trang đầu.

  • Trong Project, bấm chuột phải vào hộp văn bản hay hình dạng, bấm Thuộc tính và trên tab Đường & Tô màu, chọn độ rộng từ danh sách Đường.

 1. Chọn hộp văn bản hay hình dạng.

 2. Trong tab Định dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, trỏ tới Độ dày, rồi chọn Xem thêm Đường.

 3. Trong ngăn Định dạng Hình dạng, dưới Đường, trong hộp Độ rộng, nhập độ dày bạn muốn.

Những lệnh này không có đối với Project.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình dạng bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.

 2. Bấm vào tab Định dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu viền bạn muốn.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

  Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn chọn hộp văn bản hoặc hình dạng.

  Lưu ý: 

  • Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào cạnh của hình, bấm vào biểu tượng Viền ngoài, trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu đường bạn muốn.

  • Trong PowerPoint, bạn còn có thể thay đổi viền bằng cách bấm Viền Hình dạng trên tab Trang đầu.

 1. Chọn hộp văn bản hay hình dạng.

 2. Trên tab Định dạng, bấm Viền Hình dạng, trỏ tới Độ dày, chọn Thêm Đường kẻ.

 3. Trong ngăn Định dạng Hình dạng, dưới Đường, chọn tùy chọn kiểu đường bạn muốn.

Nếu bạn cần loại bỏ viền khỏi hình trong Project, hãy xem mục Loại bỏ viền trong Project ở phần sau của bài viết này.

Lưu ý: Nếu bạn muốn xóa một hộp văn bản, hãy xem mục Loại bỏ hộp văn bản.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình dạng bạn muốn loại bỏ.

  Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.

 2. Trên tab Định dạng, bấm Viền Hình dạng, sau đó bấm Không Viền.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

  Lưu ý: 

  • Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào cạnh của hình, bấm vào biểu tượng Viền ngoài, rồi bấm vào Không Viền ngoài.

  • Trong PowerPoint, bạn cũng có thể bấm vào Viền ngoài Hình dạng trên tab Trang đầu.

 • Bấm chuột phải vào cạnh của hộp văn bản hoặc hình, bấm vào biểu tượng Viền ngoài, rồi bấm vào Không Viền ngoài.

Xem thêm

Thêm, thay đổi hoặc xóa viền khỏi tài liệu hay ảnh

Thêm tô màu hay hiệu ứng vào một hình hoặc hộp văn bản

Áp dụng hoặc loại bỏ viền ô trên trang tính

Loại bỏ hộp văn bản

Để thay đổi viền cho hộp văn bản hoặc hình, hãy làm theo các bước bên dưới.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hộp văn bản hay hình, hãy bấm vào hộp văn bản hay hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL khi bấm vào các hộp văn bản hay hình còn lại.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, rồi dưới Màu Chủ đề, hãy chọn màu bạn muốn.

  Bên dưới Công cụ Vẽ, tab Định dạng trong dải băng của PowerPoint 2010.

  Nếu bạn không thấy các tab Công cụ Vẽ hay Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn hộp văn bản hoặc hình. Có thể bạn sẽ phải bấm đúp vào hộp văn bản hoặc hình để mở tab Định dạng.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

  Lưu ý: 

  • Trong PowerPoint, bạn cũng có thể thay đổi viền trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bằng cách bấm vào Viền ngoài Hình dạng.

   Nhóm Vẽ trên tab Trang đầu trong dải băng của PowerPoint 2010.

   Nhóm Vẽ trên tab Trang đầu trong dải băng của PowerPoint 2010.

 1. Chọn hộp văn bản hay hình dạng.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, bấm Viền Hình dạng, sau đó bấm Thêm Màu Viền.

 3. Trong hộp thoại Màu, bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Để thay đổi viền cho hộp văn bản hoặc hình, hãy làm theo các bước bên dưới.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hộp văn bản hay hình, hãy bấm vào hộp văn bản hay hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL khi bấm vào các hộp văn bản hay hình còn lại.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, trỏ tới Độ dày, rồi bấm vào độ dày đường bạn muốn.

  Nhóm Kiểu Hình dạng trên tab Định dạng.

  Nếu bạn không thấy các tab Công cụ Vẽ hay Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn hộp văn bản hoặc hình. Có thể bạn sẽ phải bấm đúp vào hộp văn bản hoặc hình để mở tab Định dạng.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

  Lưu ý: 

  • Trong PowerPoint, bạn cũng có thể thay đổi viền trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bằng cách bấm vào Viền ngoài Hình dạng.

   Nhóm Vẽ trên tab Trang đầu trong dải băng của PowerPoint 2010.

   Nhóm Vẽ trên tab Trang đầu trong dải băng của PowerPoint 2010.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc hình.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, trỏ tới Độ dày, rồi chọn Xem thêm Đường.

 3. Trong hộp thoại Định dạng Hình, dưới Kiểu Đường kẻ, trong hộp Độ rộng, nhập độ dày bạn muốn.

Để thay đổi viền cho hộp văn bản hoặc hình, hãy làm theo các bước bên dưới.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hộp văn bản hay hình, hãy bấm vào hộp văn bản hay hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL khi bấm vào các hộp văn bản hay hình còn lại.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu viền bạn muốn.

  nhóm kiểu hình dạng trên tab định dạng.

  Nếu bạn không thấy các tab Công cụ Vẽ hay Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn hộp văn bản hoặc hình. Có thể bạn sẽ phải bấm đúp vào hộp văn bản hoặc hình để mở tab Định dạng.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

  Lưu ý: 

  • Trong PowerPoint, bạn cũng có thể thay đổi viền trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bằng cách bấm vào Viền ngoài Hình dạng.

   Nhóm Vẽ trên tab Trang đầu trong dải băng của PowerPoint 2010.

   Nhóm Vẽ trên tab Trang đầu trong dải băng của PowerPoint 2010.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc hình.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, trỏ tới Dấu gạch, rồi chọn Xem thêm Đường.

 3. Trong hộp thoại Định dạng Hình, dưới Kiểu Đường kẻ, chọn tùy chọn kiểu đường bạn muốn.

Lưu ý: Để xóa một hộp văn bản, xem mục Thêm, sao chép hoặc xóa hộp văn bản.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình bạn muốn loại bỏ.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hộp văn bản hay hình, hãy bấm vào hộp văn bản hay hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL khi bấm vào các hộp văn bản hay hình còn lại.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm vào Không có Viền ngoài.

  Bên dưới Công cụ Vẽ, tab Định dạng trong dải băng của PowerPoint 2010.

  Nếu bạn không thấy các tab Công cụ Vẽ hay Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn hộp văn bản hoặc hình. Có thể bạn sẽ phải bấm đúp vào hộp văn bản hoặc hình để mở tab Định dạng.

  Menu Viền ngoài Hình dạng

Mẹo: 

 • Trong PowerPoint, bạn cũng có thể loại bỏ viền trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ bằng cách bấm vào Viền ngoài Hình dạng.

  Nhóm Vẽ trên tab Trang đầu trong dải băng của PowerPoint 2010.

  Nhóm Vẽ trên tab Trang đầu trong dải băng của PowerPoint 2010.

Xem thêm

Thêm tô màu hay hiệu ứng vào một hình hoặc hộp văn bản

Thêm, thay đổi hoặc xóa viền khỏi tài liệu hay ảnh

Thêm, sao chép hoặc xóa hộp văn bản

Áp dụng hoặc loại bỏ viền ô trên trang tính

Lưu ý: Để thay đổi viền cho hộp văn bản hoặc hình, hãy làm theo các bước bên dưới. Để thay đổi viền của một ô, xem mục Áp dụng hoặc loại bỏ viền ô trên trang tính.

 1. Bấm đúp vào hộp văn bản hoặc viền hình bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hộp văn bản hoặc hình, hãy bấm vào hộp văn bản hoặc hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT khi bấm vào các hộp văn bản hay hình còn lại.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng.

  Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản hoặc hình.

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thay đổi màu cho hộp văn bản hoặc viền hình, bấm vào màu bạn muốn.

   Để thay đổi màu không nằm trong màu chủ đề, bấm vào Xem thêm Màu Viền ngoài, rồi bấm vào màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn sẽ không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thay đổi độ rộng hoặc độ dày của viền, trỏ tới Độ dày, rồi bấm vào độ dày đường bạn muốn.

   Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, bấm vào Xem thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thay đổi kiểu cho viền, trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu viền bạn muốn.

   Để tạo kiểu tùy chỉnh, bấm vào Xem thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Mẹo: Bạn cũng có thể áp dụng tô màu hoặc hiệu ứng cho hộp văn bản hay hình của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thêm tô màu hay hiệu ứng vào một hình hoặc hộp văn bản hay mục Thêm hoặc xóa tô hình hay hiệu ứng hình.

 1. Bấm đúp vào hộp văn bản hoặc viền hình bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hộp văn bản hoặc hình, hãy bấm vào hộp văn bản hoặc hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT khi bấm vào các hộp văn bản hay hình còn lại. Nếu bạn muốn có cả nhiều hộp văn bản lẫn nhiều hình thì bạn phải bấm vào tất cả hộp hoặc tất cả hình.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đối với hộp văn bản, bên dưới Công cụ Hộp Văn bản, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hộp Văn bản, bấm vào Viền ngoài Hình dạng.

   Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

   Nếu bạn không thấy tab Công cụ Hộp Văn bản hoặc tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản.

  • Đối với hình, bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên cạnh Viền ngoài Hình dạng.

   hình ảnh tab định dạng trong công cụ vẽ

 3. Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hình.

 4. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thay đổi màu cho hộp văn bản hoặc viền hình, bấm vào màu bạn muốn.

   Để thay đổi màu không nằm trong màu chủ đề, bấm vào Xem thêm Màu Viền ngoài, rồi bấm vào màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn sẽ không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thay đổi độ rộng hoặc độ dày của viền, trỏ tới Độ dày, rồi bấm vào độ dày đường bạn muốn.

   Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, bấm vào Xem thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thay đổi kiểu cho viền, trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu viền bạn muốn.

   Để tạo kiểu tùy chỉnh, bấm vào Xem thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thay đổi mẫu hình cho viền, bấm vào Mẫu hình, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Mẹo: Bạn cũng có thể áp dụng tô màu hoặc hiệu ứng cho hộp văn bản hay hình của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thêm tô màu hay hiệu ứng vào một hình hoặc hộp văn bản hay mục Thêm hoặc xóa tô hình hay hiệu ứng hình.

 1. Bấm đúp vào hộp văn bản hoặc viền hình bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hộp văn bản hoặc hình, hãy bấm vào hộp văn bản hoặc hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT khi bấm vào các hộp văn bản hay hình còn lại.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng.

  Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản hoặc hình.

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thay đổi màu cho hộp văn bản hoặc viền hình, bấm vào màu bạn muốn.

   Để thay đổi màu không nằm trong màu chủ đề, bấm vào Xem thêm Màu Viền ngoài, rồi bấm vào màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn sẽ không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thay đổi độ rộng hoặc độ dày của viền, trỏ tới Độ dày, rồi bấm vào độ dày đường bạn muốn.

   Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, bấm vào Xem thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thay đổi kiểu cho viền, trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu viền bạn muốn.

   Để tạo kiểu tùy chỉnh, bấm vào Xem thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

   Lưu ý: 

Lưu ý: Để thay đổi viền cho hộp văn bản hoặc hình, hãy làm theo các bước bên dưới. Để thêm hoặc thay đổi viền trong tài liệu, xem mục Thêm, thay đổi hoặc xóa viền khỏi tài liệu hay ảnh. Để thay đổi viền cho một ô trong bảng, xem mục Định dạng bảng.

 1. Bấm đúp vào hộp văn bản hoặc viền hình bạn muốn thay đổi.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hộp văn bản hoặc hình, hãy bấm vào hộp văn bản hoặc hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT khi bấm vào các hộp văn bản hay hình còn lại. Nếu bạn muốn có cả nhiều hộp văn bản lẫn nhiều hình thì bạn phải bấm vào tất cả hộp hoặc tất cả hình.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đối với hộp văn bản, bên dưới Công cụ Hộp Văn bản, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hộp Văn bản, bấm vào Viền ngoài Hình dạng.

   Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

   Nếu bạn không thấy tab Công cụ Hộp Văn bản hoặc tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản.

  • Đối với hình, bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên cạnh Viền ngoài Hình dạng.

   hình ảnh tab định dạng trong công cụ vẽ

   Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hình.

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thay đổi màu cho hộp văn bản hoặc viền hình, bấm vào màu bạn muốn.

   Để thay đổi màu không nằm trong màu chủ đề, bấm vào Xem thêm Màu Viền ngoài, rồi bấm vào màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn sẽ không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thay đổi độ rộng hoặc độ dày của viền, trỏ tới Độ dày, rồi bấm vào độ dày đường bạn muốn.

   Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, bấm vào Xem thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thay đổi kiểu cho viền, trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu viền bạn muốn.

   Để tạo kiểu tùy chỉnh, bấm vào Xem thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thay đổi mẫu hình cho viền, bấm vào Mẫu hình, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Mẹo: Bạn cũng có thể áp dụng tô màu hoặc hiệu ứng cho hộp văn bản hay hình của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thêm tô màu hay hiệu ứng vào một hình hoặc hộp văn bản hay mục Thêm hoặc xóa tô hình hay hiệu ứng hình.

 1. Bấm đúp vào hộp văn bản hoặc viền hình bạn muốn loại bỏ.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hộp văn bản hoặc hình, hãy bấm vào hộp văn bản hoặc hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT khi bấm vào các hộp văn bản hay hình còn lại.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm vào Không có Viền ngoài.

  Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản hoặc hình.

 1. Bấm đúp vào hộp văn bản hoặc viền hình bạn muốn loại bỏ.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hộp văn bản hoặc hình, hãy bấm vào hộp văn bản hoặc hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT khi bấm vào các hộp văn bản hay hình còn lại. Nếu bạn muốn có cả nhiều hộp văn bản lẫn nhiều hình thì bạn phải bấm vào tất cả hộp hoặc tất cả hình.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đối với hộp văn bản, bên dưới Công cụ Hộp Văn bản, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hộp Văn bản, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm vào Không có Viền ngoài.

   Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

   Nếu bạn không thấy tab Công cụ Hộp Văn bản hoặc tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản.

  • Đối với hình, bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên cạnh Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm vào Không có Viền ngoài.

   hình ảnh tab định dạng trong công cụ vẽ

   Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hình.

 1. Bấm đúp vào hộp văn bản hoặc viền hình bạn muốn loại bỏ.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hộp văn bản hoặc hình, hãy bấm vào hộp văn bản hoặc hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT khi bấm vào các hộp văn bản hay hình còn lại.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm vào Không có Viền ngoài.

  Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản hoặc hình.

Mẹo: Bạn cũng có thể loại bỏ viền trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bằng cách bấm vào Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm vào Không có Viền ngoài.

Hình ảnh tab Trang đầu của PowerPoint

 1. Bấm đúp vào hộp văn bản hoặc viền hình bạn muốn loại bỏ.

  Nếu bạn muốn thay đổi nhiều hộp văn bản hoặc hình, hãy bấm vào hộp văn bản hoặc hình đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT khi bấm vào các hộp văn bản hay hình còn lại. Nếu bạn muốn có cả nhiều hộp văn bản lẫn nhiều hình thì bạn phải bấm vào tất cả hộp hoặc tất cả hình.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đối với hộp văn bản, bên dưới Công cụ Hộp Văn bản, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hộp Văn bản, bấm vào Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm vào Không có Viền ngoài.

   Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

   Nếu bạn không thấy tab Công cụ Hộp Văn bản hoặc tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản.

  • Đối với hình, bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên cạnh Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm vào Không có Viền ngoài.

   hình ảnh tab định dạng trong công cụ vẽ

   Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hình.

Xem thêm

Thêm tô màu hay hiệu ứng vào một hình hoặc hộp văn bản

Thêm, thay đổi hoặc xóa viền khỏi tài liệu hay ảnh

Thêm hoặc xóa tô hình hay hiệu ứng hình

Áp dụng hoặc loại bỏ viền ô trên trang tính

Định dạng bảng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×