Thay đổi hoặc loại bỏ mật khẩu sổ làm việc

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mật khẩu sổ làm việc có thể được thay đổi hoặc loại bỏ bởi bất kỳ ai biết mật khẩu hiện tại.

Thận trọng: Mật khẩu trong Excel cho Mac và Word cho Mac có giới hạn ký tự 15. Bạn không thể mở một sổ làm việc hoặc tài liệu đã là mật khẩu bảo vệ trong phiên bản Windows dựa trên Excel hoặc Word nếu mật khẩu dài hơn mười lăm ký tự. Nếu bạn muốn mở tệp trong Office cho Mac, hãy yêu cầu tác giả trên nền tảng Windows để điều chỉnh độ dài mật khẩu.

 1. Mở sổ làm việc mà bạn muốn thay đổi hoặc loại bỏ mật khẩu cho.

 2. Trên tab xem lại , bấm Bảo vệ trang tính hoặc Bảo vệ sổ làm việc.

  Nút bảo vệ bằng mật khẩu

 3. Bấm Bỏ bảo vệ trang tính hoặc Bảo vệ sổ làm việc và nhập mật khẩu.

  Bấm Bỏ bảo vệ trang tính tự động loại bỏ mật khẩu khỏi trang tính.

 4. Để thêm một mật khẩu mới, bấm Bảo vệ trang tính hoặc Bảo vệ sổ làm việc, kiểu và xác nhận mật khẩu mới, và sau đó bấm OK.

  Để loại bỏ mật khẩu khỏi sổ làm việc, bấm Bảo vệ sổ làm việc, sau đó bấm OK mà không cần nhập mật khẩu mới.

Thay đổi mật khẩu sổ làm việc

 1. Mở sổ làm việc mà bạn muốn thay đổi mật khẩu cho.

 2. Trên tab xem lại , bên dưới bảo vệ, bấm mật khẩu.

 3. Trong hộp mật khẩu để mở hoặc hộp mật khẩu để chỉnh sửa , hãy chọn tất cả nội dung.

 4. Nhập mật khẩu mới, sau đó bấm OK.

 5. Trong hộp thoại Xác nhận mật khẩu , nhập mật khẩu một lần nữa, sau đó bấm OK.

 6. Bấm lưu  Nút Lưu .

Loại bỏ mật khẩu sổ làm việc

 1. Mở sổ làm việc mà bạn muốn loại bỏ mật khẩu từ.

 2. Trên tab xem lại , bên dưới bảo vệ, bấm mật khẩu.

 3. Chọn tất cả nội dung trong hộp mật khẩu để mở hoặc hộp mật khẩu để chỉnh sửa , sau đó nhấn xóa bỏ.

 4. Bấm lưu  Nút Lưu .

Xem thêm

Yêu cầu mật khẩu để mở hoặc sửa đổi một sổ làm việc

Hạn chế thay đổi bằng cách sử dụng trạng thái chỉ đọc

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×