Thay đổi hoặc đặt phông chữ mặc định

Khi bạn đặt một phông chữ mặc định, mọi tài liệu mới mà bạn mở sẽ dùng các cài đặt phông chữ bạn đã chọn và đặt làm mặc định. Phông chữ mặc định áp dụng cho các tài liệu mới dựa trên mẫu hiện hoạt, thường là Normal.dotm. Bạn có thể tạo các mẫu khác nhau để sử dụng các cài đặt phông chữ mặc định khác nhau.

Lưu ý: Trong Word, bạn cũng có thể định dạng nhanh chóng và dễ dàng toàn bộ văn bản để tạo giao diện chuyên nghiệp và hiện đại cho tài liệu bằng cách áp dụng chủ đề tài liệu. Chủ đề tài liệu là một tập hợp nhiều lựa chọn định dạng có thể bao gồm bảng phối màu (tập hợp màu), lược đồ phông (tập hợp các phông chữ văn bản phần đề mục và nội dung) và lược đồ hiệu ứng (tập hợp các hiệu ứng đường kẻ và tô).

Đặt phông chữ mặc định

Bắt đầu với một tài liệu trống hoặc nếu tài liệu của bạn đã chứa sẵn văn bản được định dạng bằng các thuộc tính bạn muốn dùng, hãy chọn văn bản đó.

 1. Ở tab Trang đầu, bấm vào Công cụ Khởi động Hộp thoại Phông chữ, rồi bấm vào tab Phông chữ.

  công cụ khởi động hộp thoại phông

 2. Chọn các tùy chọn bạn muốn áp dụng cho phông chữ mặc định, như kiểu phông và cỡ phông. Nếu bạn đã chọn văn bản trong bước 1, các thuộc tính của văn bản đã chọn sẽ được đặt trong hộp thoại.

  Đặt các tùy chọn phông chữ, rồi bấm vào Đặt làm Mặc định để các tùy chọn đó trở thành mặc định
 3. Bấm Đặt Làm Mặc định và đặt phạm vi thay đổi của bạn:

  • Chọn Chỉ tài liệu này? nếu bạn muốn các thay đổi của mình chỉ áp dụng cho tài liệu hiện tại.

  • Chọn Tất cả tài liệu dựa trên mẫu Normal .dotm? nếu bạn muốn các thay đổi của mình áp dụng cho mọi tài liệu dựa theo mẫu Normal.

   Chọn phạm vi bạn muốn áp dụng phông chữ này làm mặc định.
 4. Bấm OK để áp dụng các thay đổi của bạn.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Thư > Mẫu nền thư và Phông chữ...

 2. Chọn phông chữ bạn muốn thay đổi

  • Thư mới - Đặt phông chữ mặc định cho những thư gốc bạn soạn.

  • Trả lời hoặc chuyển tiếp thư - Bạn có thể dùng phông chữ khác nhau trong nội dung thư mà bạn sẽ chuyển tiếp hoặc trả lời. Cài đặt này chủ yếu dành cho hai hộp kiểm giúp bạn đánh dấu chú thích bằng tên của mình (hoặc văn bản khác) hoặc với một màu văn bản khác.

  • Soạn thảo và đọc tin nhắn văn bản thuần - Người khác sẽ nhận được tin nhắn văn bản thuần có phông chữ chuẩn nhưng nếu bạn muốn sử dụng phông chữ đẹp hơn khi đang viết thư bạn có thể. Chỉ cần hiểu rằng phông chữ đó sẽ không được gửi cùng với thư.

 3. Chọn các tùy chọn bạn muốn áp dụng cho phông chữ mặc định, như kiểu phông và cỡ phông.

 4. Bấm OK ở tất cả các giao diện để lưu thay đổi của bạn.

Xem thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×