Thay đổi hiển thị nhãn biểu đồ, bảng dữ liệu, chú giải, đường lưới, hoặc trục

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể chọn để hiển thị hoặc ẩn tiêu đề, đường lưới, trục, nhãn dữ liệu, chú giải, hoặc một bảng dữ liệu trong biểu đồ của bạn. Một số trong các mục được sẵn dùng chỉ trong các loại biểu đồ. Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn một số trong các mục bằng cách dùng các nút trên thanh công cụ biểu đồ .

Bạn muốn làm gì?

Thêm hoặc thay đổi biểu đồ mục

Thêm nhãn dữ liệu vào biểu đồ

Thêm hoặc thay đổi tiêu đề trong biểu đồ và trục

Thêm chú giải vào biểu đồ

Hiển thị hoặc ẩn các mục biểu đồ

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới trong biểu đồ

Hiển thị hoặc ẩn trục trong biểu đồ

Hiển thị hoặc ẩn bảng dữ liệu trong biểu đồ

Xóa bỏ các mục biểu đồ

Xóa bỏ nhãn dữ liệu, tiêu đề, hoặc chú giải trong biểu đồ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×