Thay đổi hình cầu 3-D thành bản đồ phẳng trong bản đồ 3D

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể hiển thị dữ liệu của bạn trên hình cầu 3-D (mặc định) hoặc trên bản đồ phẳng. Khi bạn làm phẳng bản đồ, bạn sẽ có thể để xem thêm dữ liệu của bạn vì nó sẽ không biến mất trên đường nằm ngang của hình cầu.

  • Bấm Trang đầu > Bản đồ Phẳng.

    Nút Bản đồ Phẳng trên tab Trang đầu của Power Map

    Mẹo:  Hãy thử nghiệm với các mũi tên nghiêng và nút thu phóng (dấu cộng hoặc trừ) sau khi bạn đã chuyển sang bản đồ phẳng để hiện thêm dữ liệu của bạn.

Mũi tên được dùng để nghiêng Power Map của bạn và các nút thu phóng

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×