Thay đổi giao diện hộp thư Outlook.com của bạn

Bạn có thể thay đổi giao diện của danh sách thư và ngăn đọc trong Outlook.com. Chọn xem có sắp xếp thư của bạn vào tab Ưu tiên và tab Khác không và bạn muốn hiển thị email của mình dưới dạng thư riêng lẻ hay dưới dạng hội thoại.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút tùy theo việc bạn có đang sử dụng Outlook.com beta hay không. Chọn phiên bản Outlook.com bạn đang sử dụng để xem các hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com beta.

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn về Outlook.com beta

Thay đổi cài đặt hiển thị

 1. Đi tới Cài đặt Cài đặt > Xem cài đặt đầy đủ > Thư > Bố trí.

 2. Thay đổi một trong những cài đặt sau:

  • Ngăn đọc

   Chọn cách bạn muốn hiển thị ngăn đọc hoặc có muốn ẩn ngăn đọc không.

  • Định dạng danh sách thư

   Chọn xem có hiển thị tên người gửi hoặc chủ đề trước không và có hiển thị văn bản xem trước không.

  • Sắp xếp thư

   Chọn xem có hiển thị thư mới nhất ở đầu hoặc cuối chuỗi không và có nên hiển thị các mục đã xóa không.

  • Hộp thư đến Ưu tiên

   Chọn xem có phân tách thư vào tab Ưu tiên và tab Khác không hay không phân tách.

Thay đổi cách sắp xếp email của bạn

 1. Ở đầu danh sách thư, hãy chọn Lọc.

 2. Chọn Sắp xếp theo và chọn cách bạn muốn sắp xếp email.

Bật hoặc tắt dạng xem Hội thoại

 1. Đi tới Cài đặt Cài đặt > Xem cài đặt đầy đủ > Thư > Bố trí.

 2. Trong cài đặt Sắp xếp thư, chọn xem bạn muốn thư của mình được sắp xếp theo cuộc hội thoại hoặc dưới dạng thư riêng lẻ.

Bật hoặc tắt Hộp thư đến Ưu tiên

 1. Đi tới Cài đặt Cài đặt > Xem cài đặt đầy đủ > Thư > Bố trí.

 2. Trong cài đặt Hộp thư đến Ưu tiên, chọn tùy chọn để sắp xếp hộp thư đến của bạn.

Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển

Thay đổi cài đặt hiển thị

Dùng thiết đặt hiển thị để điều khiển diện mạo của danh sách thư, ngăn đọc và bố trí hội thoại trong danh sách thư.

 1. Đi tới Cài đặt Cài đặt > Cài đặt hiển thị.

  Ảnh chụp màn hình của nút Thiết đặt trên thanh dẫn hướng.

 2. Chọn một trong những tab sau đây:

  • Ngăn đọc

   Chọn cách thức hiển thị ngăn đọc, hoặc liệu bạn có muốn ẩn ngăn đọc hay không.

  • Danh sách thư

   Chọn xem có hiển thị tên người gửi hoặc chủ đề trước không và có nên hiển thị văn bản xem trước không.

  • Cuộc hội thoại

   Chọn xem có hiển thị thư mới nhất ở đầu hoặc cuối chuỗi không và có nên hiển thị các mục đã xóa không.

  • Hộp thư đến Ưu tiên

   Chọn xem có nên sắp xếp thư vào tab Ưu tiên và tab Khác hay không.

Thay đổi cách sắp xếp email của bạn

 1. Ở đầu danh sách thư, hãy chọn Lọc.

 2. Chọn Sắp xếp theo và chọn cách bạn muốn sắp xếp email.

  Ảnh chụp màn hình menu Lọc với Sắp xếp theo được chọn

Bật hoặc tắt dạng xem Hội thoại

 1. Ở đầu danh sách thư, hãy chọn Lọc.

 2. Chọn Hiển thị dưới dạng > Thư hoặc Cuộc hội thoại.

  Ảnh chụp màn hình menu Lọc với tính năng Hiển thị dưới dạng được chọn

Bật hoặc tắt Hộp thư đến Ưu tiên

 1. Ở đầu danh sách thư, hãy chọn Lọc.

 2. Chọn Hiển thị Hộp thư đến Ưu tiên.

  Ảnh chụp màn hình menu Lọc với tính năng Hiển thị Hộp thư đến Ưu tiên được chọn

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Chủ đề liên quan

Thay đổi cỡ phông và giao diện email trong Outlook.com

Tạo và thêm chữ ký email trong Outlook.com

Thay đổi ảnh hoặc tên hồ sơ của bạn trong Outlook.com

Thêm hoặc loại bỏ địa chỉ email trong Outlook.com

Xem cài đặt hiển thị trong Windows 10

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×