Thay đổi giãn cách dòng trong Word

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Không có nhiều lý do tại sao bạn có thể muốn thay đổi dãn cách dòng, còn được gọi là đứng đầu, trong tài liệu Word . Cách nhanh nhất để thay đổi khoảng cách giữa các dòng văn bản hoặc giữa các đoạn văn cho toàn bộ tài liệu là sử dụng tùy chọn Dãn cách đoạn trên tab thiết kế , thay đổi cả hai cùng một lúc.

Bạn muốn làm gì?

 1. Chọn Thiết kế > Giãn cách Đoạn.

  Tùy chọn Giãn cách Đoạn văn hiển thị trên tab Thiết kế.

 2. Dưới mục Tích hợp Sẵn, di chuyển con trỏ qua từng tùy chọn giãn cách, đồng thời, lưu ý xem giãn cách dòng thay đổi như thế nào.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

Lưu ý: Thao tác này sẽ thay thế cài đặt của kiểu bạn đang sử dụng. Nếu bạn quyết định trở về cài đặt gốc, hãy chọn Thiết kế > Giãn cách Đoạn văn, rồi chọn tùy chọn bên dưới Bộ Kiểu. Tùy chọn này có thể là Mặc định, như minh họa ở trên hoặc sẽ hiển thị tên kiểu hiện tại.

 1. Chọn những đoạn văn bạn muốn thay đổi.

  Mẹo: Nếu bạn quyết định mình muốn thay đổi giãn cách dòng cho toàn bộ tài liệu chứ không chỉ các đoạn văn cụ thể, nhấn Ctrl+A. Tổ hợp phím đó sẽ chọn tất cả văn bản trong tài liệu của bạn.

 2. Chọn Trang đầu > Giãn cách Dòng và Đoạn văn.

  Tùy chọn Giãn cách Dòng và Đoạn văn được hiển thị trên tab Trang đầu.

 3. Chọn số giãn cách dòng bạn muốn hoặc chọn Tùy chọn Giãn cách Dòng ở cuối menu, rồi chọn tùy chọn bạn muốn trong hộp thoại Đoạn văn dưới mục Giãn cách.

  Tùy chọn Giãn cách được tô sáng trong hộp thoại Đoạn văn.

  Nếu bạn muốn thay đổi giãn cách trước hoặc sau các đoạn văn đã chọn, hãy nhập khoảng cách mình muốn trong hộp Trước hoặc Sau.

  Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về các thiết đặt, hãy xem điều chỉnh thụt lề và dãn cách.

Giãn cách dòng mặc định là 1,15 trong Word. Theo mặc định, theo sau các đoạn văn là một dòng trống, đồng thời, có khoảng trắng ở bên trên các đầu đề.

 1. Chọn Trang đầu > Giãn cách Dòng và Đoạn văn > Tùy chọn Giãn cách Dòng.

 2. Trong hộp thoại đoạn văn dưới dãn cách, hãy chọn một mục trong menu thả xuống dãn cách dòng để điều chỉnh dãn cách dòng.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Đoạn văn trong Word, hiển thị tab Thụt lề và Giãn cách.

 3. Thay đổi giãn cách đoạn văn trong các hộp TrướcSau theo nhu cầu, rồi chọn Đặt làm Mặc định.

 4. Trong hộp thoại, chọn Tất cả tài liệu dựa trên mẫu Thường > OK.

  Hộp thoại Thay đổi căn chỉnh, thụt lề và giãn cách đoạn văn mặc định

Bạn muốn làm gì?

Trong Microsoft Office Word 2007, giãn cách mặc định cho hầu hết các bộ Kiểu Nhanh là 1,15 giữa các dòng và một dòng trống giữa các đoạn văn.

Thay đổi giãn cách dòng trong tài liệu hiện có

Cách dễ nhất để thay đổi giãn cách dòng cho toàn bộ tài liệu là áp dụng bộ Kiểu Nhanh sử dụng giãn cách bạn muốn. Nếu bạn muốn thay đổi giãn cách dòng cho một phần tài liệu, bạn có thể chọn các đoạn văn, rồi thay đổi cài đặt giãn cách dòng của các đoạn văn đó.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào Thay đổi Kiểu.

 2. Trỏ tới Bộ Kiểu, rồi trỏ tới các bộ kiểu khác nhau. Trong khi sử dụng bản xem trước trực tiếp, hãy để ý cách giãn cách dòng thay đổi khi chuyển từ một bộ kiểu sang bộ kiểu tiếp theo.

  Lưu ý: Ví dụ: bộ kiểu Truyền thống sử dụng giãn cách đơn. Bộ kiểu Bản thảo sử dụng giãn cách đôi.

 3. Khi bạn nhìn thấy giãn cách mình muốn, bấm vào tên của bộ kiểu.

 1. Chọn đoạn văn bạn muốn thay đổi giãn cách dòng.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào Giãn cách Dòng.

  Hình ảnh dải băng

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm vào số giãn cách dòng bạn muốn.

   Ví dụ: bấm vào 2,0, để giãn cách đôi cho đoạn văn đã chọn. Bấm vào 1,0 để giãn cách đơn với giãn cách được sử dụng trong các phiên bản trước đó của Word. Bấm vào 1,15 để giãn cách đơn với giãn cách được sử dụng trong Word 2007.

  • Bấm vào Tùy chọn Giãn cách Dòng, rồi chọn tùy chọn bạn muốn bên dưới Giãn cách. Xem danh sách các tùy chọn sẵn có sau đây để biết thêm thông tin.

Đơn    Tùy chọn này hỗ trợ phông chữ lớn nhất trong dòng đó, cộng với khoảng cách nhỏ bổ sung. Khoảng cách bổ sung khác nhau tùy theo phông chữ được sử dụng.

1,5 dòng    Tùy chọn này bằng một phẩy năm lần giãn cách dòng đơn.

Đôi    Tùy chọn này bằng hai lần giãn cách dòng đơn.

Tối thiểu    Tùy chọn này đặt giãn cách dòng tối thiểu, là giãn cách cần để hỗ trợ phông chữ hoặc đồ họa lớn nhất trên dòng.

Chính xác    Tùy chọn này đặt giãn cách dòng cố định, được thể hiện bằng điểm. Ví dụ: nếu văn bản sử dụng cỡ phông 10 điểm, bạn có thể chỉ định 12 điểm làm giãn cách dòng.

Nhiều    Tùy chọn này đặt giãn cách dòng có thể được thể hiện bằng các số lớn hơn 1. Ví dụ: đặt giãn cách dòng thành 1,15 sẽ tăng giãn cách lên 15 phần trăm và đặt giãn cách dòng thành 3 sẽ tăng giãn cách lên 300 phần trăm (giãn cách gấp ba lần).

Lưu ý: Nếu một dòng có chứa ký tự văn bản, đồ họa hoặc công thức lớn, Word sẽ tăng giãn cách cho dòng đó. Để giãn cách tất cả các dòng đều nhau trong đoạn văn, hãy sử dụng giãn cách chính xác và chỉ định một khoảng cách đủ lớn để phù hợp với ký tự hoặc đồ họa lớn nhất trong dòng. Nếu các mục trông như bị cắt ngang, hãy tăng khoảng trắng.

Cách dễ nhất để thay đổi giãn cách giữa các đoạn văn của toàn bộ tài liệu là áp dụng tập Kiểu Nhanh sử dụng giãn cách bạn muốn. Nếu bạn muốn thay đổi giãn cách giữa các đoạn văn cho một phần tài liệu, bạn có thể chọn các đoạn văn, rồi thay đổi cài đặt giãn cách trước và giãn cách sau của các đoạn văn đó.

Sử dụng bộ kiểu để thay đổi Giãn cách Đoạn văn cho toàn bộ tài liệu

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào Thay đổi Kiểu.

  Nút Đổi Kiểu

 2. Trỏ tới Bộ Kiểu, rồi trỏ tới các bộ kiểu khác nhau. Trong khi sử dụng bản xem trước trực tiếp, hãy để ý cách giãn cách dòng thay đổi khi chuyển từ một bộ kiểu sang bộ kiểu tiếp theo.

  Lưu ý: Bộ kiểu Word 2007 sử dụng giãn cách dòng đôi giữa các đoạn văn và thêm khoảng cách trên đầu đề.

 3. Khi bạn nhìn thấy giãn cách mình muốn, bấm vào tên của bộ kiểu.

Thay đổi giãn cách trước và sau đoạn văn đã chọn

Theo mặc định, theo sau các đoạn văn là một dòng trống, đồng thời, có khoảng cách bổ sung ở bên trên các đầu đề.

 1. Chọn đoạn văn trước hoặc sau đoạn văn bạn muốn thay đổi giãn cách.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên bên cạnh Giãn cách Trước hoặc Giãn cách Sau, rồi nhập khoảng trắng bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Word

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×