Thay đổi giá trị trong biểu đồ 2-D bằng cách kéo đánh dấu dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thay đổi giá trị của một đánh dấu dữ liệu bằng cách kéo, Microsoft Graph cũng thay đổi giá trị cơ bản trên biểu dữ liệu.

  1. Bấm chuỗi dữ liệu chứa đánh dấu dữ liệu bạn muốn thay đổi, sau đó bấm đánh dấu dữ liệu.

  2. Nếu đánh dấu dữ liệu là một bong bóng, 2-D dòng hoặc đánh dấu dữ liệu xy (phân tán), kéo đánh dấu dữ liệu.

    Nếu đánh dấu dữ liệu là một thanh 2-D hoặc đánh dấu dữ liệu cột 2-D, kéo núm điều khiển đầu-căn vùng chọn.

    Nếu đánh dấu dữ liệu là một hình tròn 2-D hoặc đánh dấu dữ liệu biểu đồ vành khuyên bị cắt, kéo núm điều khiển chọn lớn nhất trên mép đánh dấu dữ liệu ngoài.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi giá trị trong biểu đồ 3-D bằng cách kéo đánh dấu dữ liệu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×