Thay đổi dung lượng lưu trữ của người dùng OneDrive sử dụng PowerShell

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dung lượng lưu trữ mặc định cho mỗi người dùng OneDrive người dùng là 1 TB. Nếu bạn có một trong những gói đăng ký Office 365 sau đây, bạn có thể tăng dung lượng lưu trữ tối đa 5 TB:

  • Office 365 Enterprise E3 và E5

  • Office 365 Government E3 và E5

  • Office 365 Education và Office 365 Education E5

  • OneDrive cho doanh nghiệp 2 và SharePoint Online gói 2

Lưu ý: 

  • Nếu tổ chức của bạn có nhiều hơn 5 người dùng, bạn có thể thay đổi dung lượng lưu trữ với nhiều hơn 5 TB. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Microsoft để thảo luận về nhu cầu của bạn. Để biết thêm thông tin về không gian lưu trữ đi kèm với mỗi gói, hãy xem OneDrive for Business mô tả Dịch vụ

  • Bạn phải gán ít nhất một giấy phép cho người dùng trước khi bạn có thể tăng dung lượng lưu trữ OneDrive mặc định.

Thay đổi dung lượng lưu trữ mặc định cho người dùng OneDrive

Để đặt mặc định dung lượng lưu trữ trong Trung tâm quản trị OneDrive mới, hãy xem đặt mặc định dung lượng lưu trữ. Để đặt mặc định dung lượng lưu trữ bằng cách dùng Windows PowerShell, hãy dùng lệnh ghép ngắn Set-SPOTenant Windows PowerShell .

Kết nối với SharePoint Online bằng cách dùng Windows PowerShell và sau đó dùng cú pháp sau đây.

Set-SPOTenant -OneDriveStorageQuota <quota>

Cho <quota>, xác định giá trị theo megabyte cho không gian lưu trữ. Ví dụ, 1048576 cho 1 TB hoặc 5242880 cho 5 TB. Bạn có thể chỉ định bất kỳ giá trị nào bạn muốn, Tuy nhiên, nếu bạn chỉ định một giá trị lớn hơn phép bằng giấy phép người dùng đã cho, dung lượng lưu trữ của người dùng đó sẽ được làm tròn xuống tới giá trị tối đa được phép bằng giấy phép của họ.

Nếu bạn muốn đặt lại người dùng hiện có OneDrive về không gian lưu trữ mặc định mới, bạn có thể dùng cú pháp Windows PowerShell sau đây:

Set-SPOSite -Identity <siteURL> -StorageQuotaReset

Thay đổi dung lượng lưu trữ cho một người dùng cụ thể OneDrive

Bạn có thể đặt lượng lưu trữ cho một người dùng cụ thể bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Set-SPOSite Windows PowerShell .

Kết nối với SharePoint Online bằng cách dùng Windows PowerShell và sau đó dùng cú pháp sau đây.

Set-SPOSite -Identity <siteURL> -StorageQuota <quota>

Cho <quota>, xác định giá trị theo megabyte cho không gian lưu trữ. Ví dụ, 1048576 cho 1 TB hoặc 5242880 cho 5 TB. Bạn có thể chỉ định bất kỳ giá trị nào bạn muốn, Tuy nhiên, nếu bạn chỉ định một giá trị lớn hơn phép bằng giấy phép người dùng đã cho, dung lượng lưu trữ của người dùng đó sẽ được làm tròn xuống tới giá trị tối đa được phép bằng giấy phép của họ.

(Bạn có thể Hiển thị một danh sách của OneDrive for Business tuyển tập site nếu bạn muốn thay đổi dung lượng lưu trữ trên nhiều hơn một.)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×