Thay đổi diện mạo của bảng

Thay đổi diện mạo của bảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể áp dụng hoặc thay đổi kiểu, viền hay màu của bảng trong bản trình bày của bạn. Ví dụ, bạn có thể áp dụng hoặc bỏ chọn một kiểu bảng (hoặc kiểu nhanh), tẩy đường kẻ khỏi ô, hàng hoặc cột, thay đổi viền bảng, hoặc thay đổi màu nền của bảng.

Trong bài viết này

Áp dụng kiểu bảng

Loại bỏ một kiểu bảng

Tẩy đường kẻ khỏi ô, hàng hoặc cột

Thêm hoặc thay đổi viền bảng

Thêm hoặc thay đổi màu nền của bảng

Áp dụng kiểu bảng

Kiểu bảng (hay Kiểu Nhanh) là tổ hợp các tùy chọn định dạng khác nhau, bao gồm tổ hợp màu phái sinh từ màu chủ đề của bản trình bày. Bất kỳ bảng nào bạn thêm vào đều có kiểu bảng tự động áp dụng cho nó.

 1. Chọn bảng mà bạn muốn áp dụng một kiểu bảng mới hay khác nhau.

 2. Đi tới thiết kế > Kiểu bảng và bấm vào kiểu bảng mà bạn muốn. Để xem nhiều kiểu bảng, bấm nút Thêm Ảnh nút .

  hiện các kiểu bảng trong powerpoint

  Lưu ý: Để thay đổi diện mạo của văn bản trong một bảng, hãy đi đến trang chủ >phông chữ, hoặc bấm vào bảng và đến thiết kế >Công cụ bảng > Kiểu WordArt.

Đầu trang

Loại bỏ một kiểu bảng

Để loại bỏ một kiểu bảng, hãy đi đến thiết kế > Công cụ bảng > Thêm Ảnh nút , sau đó bấm Xóa bảng.

Tẩy đường kẻ khỏi ô, hàng hoặc cột

 1. Đi tới thiết kế > công cụ bảng. Trong nhóm Vẽ viền , bấm tẩy.

  Con trỏ sẽ đổi thành một tẩy Tẩy dùng để vẽ bảng .

 2. Bấm vào đường kẻ mà bạn muốn xóa để loại bỏ nó. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm bên ngoài bảng.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi viền bảng

 1. Chọn các ô bảng bạn muốn thêm viền vào (hoặc thay đổi viền của).

 2. Đi tới thiết kế > công cụ bảng. Chọn một trong những thao tác sau trong nhóm Vẽ viền :

  • Dùng Màu bút để thay đổi màu của viền.

   Nếu bạn muốn thêm màu tùy chọn, bấm Thêm viền màu, và sau đó bấm màu bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc trộn màu của riêng bạn tùy chỉnh tab tùy chỉnh màu và màu trên tab chuẩn không được Cập Nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Sử dụng Độ dày bút để thay đổi độ dày của viền.

  • Sử dụng Bút kiểu để thay đổi kiểu đường kẻ của viền.

 3. Để áp dụng màu, độ dày hay kiểu đường kẻ bạn đã chọn ở bước 2, thực hiện một trong các bước sau:

  • Trong khi con trỏ vẫn trông giống như một bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng , hãy bấm vào viền mà bạn muốn thay đổi.

Đi tới thiết kế > Công cụ bảng >Kiểu bảng > viền, sau đó bấm vào tùy chọn viền mà bạn muốn thay đổi.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng cục tẩy để xóa bỏ viền giữa các ô của bảng. Bên dưới thiết kế > Công cụ bảng, trong nhóm Vẽ viền , bấm tẩyhoặc nhấn và giữ SHIFT trong khi con trỏ là một bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng , sau đó bấm vào viền mà bạn muốn xóa.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi nền của bảng

Bạn có thể thêm hoặc đổi màu nền của toàn bộ bảng. Màu nền xuất hiện bên dưới bất kỳ màu tô nào áp dụng cho ô bảng.

 1. Hãy bấm ô trong bảng.

 2. Đi tới thiết kế > Công cụ bảng, và sau đó trong nhóm Kiểu bảng , bấm vào mũi tên bên cạnh tô màu, và rồi chỉ đến Nền bảng.

 3. Bấm màu bạn muốn hoặc chọn không màu, bấm Không Tô.

  Để thay đổi màu không hiện trong danh sách Màu Chủ đề, hãy bấm Màu Tô Khác, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Đầu trang

Trong bài viết này

Áp dụng kiểu bảng mới hoặc khác

Xóa kiểu khỏi bảng

Tẩy đường kẻ khỏi ô, hàng hoặc cột

Thêm hoặc thay đổi viền bảng

Thêm hoặc thay đổi màu nền của bảng

Để thêm hoặc xóa bỏ hàng hoặc cột hãy xem Thêm hoặc xóa bảng hàng và cột. Để phối, phân tách hoặc xóa ô, hãy xem phối, tách, hoặc xóa bỏ ô của bảng.

Áp dụng kiểu bảng mới hoặc khác

Kiểu bảng (hoặc kiểu nhanh) là kết hợp các tùy chọn định dạng khác nhau, bao gồm các tổ hợp màu nào phái sinh từ màu chủ đề của bản trình bày. Bất kỳ bảng nào bạn thêm có kiểu bảng được áp dụng tự động. Hình thu nhỏ kiểu bảng xuất hiện trong bộ sưu tập Kiểu nhanh trong nhóm Kiểu bảng . Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ kiểu nhanh, bạn có thể thấy cách kiểu nhanh tác động đến bảng của bạn.

Hình thu nhỏ kiểu bảng
Hình thu nhỏ kiểu bảng
 1. Hãy bấm bảng bạn muốn áp dụng kiểu bảng mới hay khác.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm vào kiểu bảng mà bạn muốn. Để xem nhiều kiểu bảng, bấm nút Thêm Ảnh nút .

  Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy cách Kiểu Nhanh tác động đến bảng của bạn.

  Lưu ý: 

  • Văn bản trong bảng không xuất hiện trên tab dàn bài (trong ngăn ở ngoài cùng bên trái trong cửa sổ chương trình, trong dạng xem thường). Văn bản chỉ trong văn bản chỗ dành sẵn xuất hiện trên tab dàn bài .

  • Để thay đổi diện mạo của văn bản trong các ô bảng hoặc toàn bộ bảng, hãy chọn các tùy chọn trên tab nhà , trong nhóm phông , hoặc các tùy chọn bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu WordArt .

Đầu trang

Xóa kiểu khỏi bảng

 • Để loại bỏ một kiểu bảng, bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm nút Thêm Ảnh nút , sau đó bấm Xóa bảng.

Tẩy đường kẻ khỏi ô, hàng hoặc cột

 1. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Vẽ Viền, bấm Tẩy hoặc nhấn và giữ SHIFT trong khi Công cụ Vẽ hiện hoạt.

  Con trỏ đổi thành một cục tẩy Tẩy dùng để vẽ bảng .

 2. Bấm đường kẻ bạn muốn tẩy.

 3. Khi bạn tẩy đường kẻ xong, hãy bấm bên ngoài bảng.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi viền bảng

 1. Chọn ô bảng bạn muốn thêm hoặc thay đổi viền bảng.

 2. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Vẽ Viền, thực hiện một hay nhiều bước sau:

  • Để thay đổi màu của viền, bấm vào mũi tên bên cạnh màu bút, rồi bấm màu bạn muốn.

   Để thay đổi màu không nằm trong màu chủ đề, bạn bấm Thêm Màu Viền, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thay đổi độ dày của viền, hãy bấm mũi tên kế bên Độ dày Bút, rồi bấm độ dày đường kẻ bạn muốn.

  • Để thay đổi kiểu đường kẻ của viền, hãy bấm mũi tên kế bên Kiểu Bút, rồi bấm kiểu đường kẻ bạn muốn.

 3. Để áp dụng màu, độ dày hay kiểu đường kẻ bạn đã chọn ở bước 2, thực hiện một trong các bước sau:

  • Trong khi con trỏ vẫn trông giống như một bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng , hãy bấm vào viền mà bạn muốn thay đổi.

  • Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm viền, sau đó bấm vào tùy chọn viền bạn muốn thay đổi.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng cục tẩy để xóa bỏ viền giữa các ô của bảng. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Vẽ viền , bấm cục tẩy, hoặc nhấn và giữ SHIFT trong khi con trỏ vào một bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng , sau đó bấm viền mà bạn muốn xóa.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi màu nền của bảng

Bạn có thể thêm hoặc thay đổi màu nền cho toàn bộ một bảng. Màu nền sẽ xuất hiện bên dưới bất kỳ màu tô được áp dụng cho các ô bảng.

 1. Hãy bấm ô trong bảng.

 2. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu Bảng, bấm mũi tên kế bên Tô nền, rồi chỉ đến Nền Bảng.

 3. Bấm màu bạn muốn hoặc chọn không màu, bấm Không Tô.

  Để thay đổi màu không hiện trong danh sách Màu Chủ đề, hãy bấm Màu Tô Khác, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Đầu trang

Trong bài viết này

Thay đổi kiểu bảng

Thay đổi tùy chọn kiểu bảng

Thêm hoặc thay đổi viền bảng

Thêm hoặc thay đổi màu tô cho một ô trong bảng

Thêm hoặc thay đổi màu nền bảng

Thêm hoặc thay đổi một hiệu ứng ô bảng

Thêm hoặc thay đổi hiệu ứng bảng

Xóa tô từ bảng hoặc ô trong bảng

Xóa hiệu ứng từ bảng hoặc ô trong bảng

Để biết thêm thông tin về việc phân phối dữ liệu trong ô của bảng, bao gồm việc tách ô và sáp nhập ô, hãy xem Thêm hoặc xóa bảng hàng, cột, hoặc ô.

Thay đổi kiểu bảng

Kiểu bảng (hoặc kiểu nhanh) là kết hợp các tùy chọn định dạng khác nhau, bao gồm các tổ hợp màu nào phái sinh từ màu chủ đề của bản trình bày. Bất kỳ bảng nào bạn thêm có kiểu bảng được áp dụng tự động. Hình thu nhỏ kiểu bảng xuất hiện trong bộ sưu tập Kiểu nhanh trong nhóm Kiểu bảng . Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ kiểu nhanh, bạn có thể thấy cách kiểu nhanh tác động đến bảng của bạn.

 1. Bấm vào bảng mà bạn muốn áp dụng một kiểu bảng khác nhau.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm vào kiểu bảng mà bạn muốn. Để xem nhiều kiểu bảng, bấm nút Thêm Ảnh nút .

  Để xóa mặc định hoặc bất kỳ kiểu bảng khác, bấm nút Thêm Ảnh nút , sau đó bấm Xóa bảng.

  Mẹo: Để làm cho một kiểu bảng kiểu bảng mặc định cho tất cả mới bảng mà bạn tạo, bấm chuột phải vào kiểu bảng, sau đó bấm đặt làm mặc định trên menu lối tắt.

  Lưu ý: 

Đầu trang

Thay đổi tùy chọn kiểu bảng

Bạn có thể áp dụng một kiểu bảng với các phần cụ thể của bảng của bạn bằng cách chọn tùy chọn trong nhóm Tùy chọn kiểu bảng .

 1. Bấm vào bảng mà bạn muốn thay đổi các tùy chọn kiểu bảng cho.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Tùy chọn kiểu bảng , hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

  • Để làm nổi bật hàng đầu tiên của bảng, hãy chọn hộp kiểm Hàng tiêu đề .

  • Để nhấn mạnh hàng cuối cùng của bảng, hãy chọn hộp kiểm Hàng tổng .

  • Để có sọc hàng xen kẽ, hãy chọn hộp kiểm Hàng có dải băng .

  • Để nhấn mạnh cột đầu tiên của bảng, hãy chọn hộp kiểm Cột đầu tiên .

  • Để nhấn mạnh cột cuối cùng của bảng, hãy chọn hộp kiểm Cột cuối cùng .

  • Để có xen kẽ sọc cột, hãy chọn hộp kiểm Cột có dải băng .

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi viền bảng

 1. Chọn ô bảng bạn muốn thêm hoặc thay đổi viền bảng.

 2. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Vẽ Viền, thực hiện một hay nhiều bước sau:

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

  • Để thay đổi màu của viền, bấm vào mũi tên bên cạnh màu bút, rồi bấm màu bạn muốn.

   Để thay đổi màu không nằm trong màu chủ đề, bạn bấm Thêm Màu Viền, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thay đổi độ dày của viền, hãy bấm mũi tên kế bên Độ dày Bút, rồi bấm độ dày đường kẻ bạn muốn.

  • Để thay đổi kiểu đường kẻ của viền, hãy bấm mũi tên kế bên Kiểu Bút, rồi bấm kiểu đường kẻ bạn muốn.

 3. Để áp dụng màu, độ dày hay kiểu đường kẻ bạn đã chọn ở bước 2, thực hiện một trong các bước sau:

  • Trong khi con trỏ vẫn trông giống như một bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng , hãy bấm vào viền mà bạn muốn thay đổi.

  • Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm viền, sau đó bấm vào tùy chọn viền bạn muốn thay đổi.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng cục tẩy để xóa bỏ viền giữa các ô của bảng. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Vẽ viền , bấm cục tẩy, hoặc nhấn và giữ SHIFT trong khi con trỏ vào một bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng , sau đó bấm viền mà bạn muốn xóa.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi màu tô cho một ô trong bảng

Màu tô là bên trong của một ô. Khi bạn thêm hoặc thay đổi màu tô của một ô của bảng, bạn cũng có thể thêm họa tiết, ảnh, hoặc chuyển màu vào tô. Một chuyển màu là một tiến trình dần của màu và tô màu, thường là từ một màu để một màu khác, hoặc từ một tô để tô khác của cùng một màu.

 1. Chọn các ô bảng bạn muốn thêm tô.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm vào mũi tên bên cạnh tô màu, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

  • Để thêm hoặc thay đổi màu tô, bấm màu bạn muốn, hoặc chọn không màu, hãy bấm Không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

   Khi bạn thêm ảnh làm một hiệu ứng tô, nó sẽ được đổi cỡ để vừa với ô đó và có thể được méo. Để loại bỏ biến dạng, bạn có thể đổi kích cỡ ô hoặc bảng.

  • Thêm hoặc thay đổi màu tô, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm biến thể mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm chuyển màu, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi một họa tiết tô, trỏ tới kết cấu, sau đó bấm họa tiết mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh họa tiết, hãy bấm Thêm hoạ tiết, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi màu nền bảng

Bạn có thể thêm hoặc thay đổi màu nền cho toàn bộ một bảng. Màu nền sẽ xuất hiện bên dưới bất kỳ màu tô được áp dụng cho các ô bảng.

 1. Hãy bấm ô trong bảng.

 2. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu Bảng, bấm mũi tên kế bên Tô nền, rồi chỉ đến Nền Bảng.

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

 3. Bấm màu bạn muốn hoặc chọn không màu, bấm Không Tô.

  Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi một hiệu ứng ô bảng

Lưu ý: Hiệu ứng đổ bónghình phản chiếu có thể được áp dụng chỉ cho toàn bộ một bảng, không cho các ô bảng riêng lẻ.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng hiệu ứng cho một số ô của bảng, hãy chọn các ô bảng bạn muốn thêm hiệu ứng vào.

  • Để áp dụng hiệu ứng cho tất cả các ô bảng, bấm chuột phải vào một ô của bảng, sau đó bấm Chọn bảng trên menu lối tắt.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm hiệu ứng.

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

 3. Để thêm hoặc thay đổi cạnh, chỉ đến Ô Bevel, sau đó chọn góc xiên mà bạn muốn.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi hiệu ứng bảng

 1. Bấm vào bảng mà bạn muốn thêm hiệu ứng vào.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , hãy bấm hiệu ứngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

  • Thêm hoặc thay đổi bóng đổ, chỉ đến bóng đổ, sau đó chọn bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn bóng đổ, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi phản chiếu, chỉ đến phản chiếu, sau đó chọn biến thể mà bạn muốn.

Đầu trang

Xóa tô từ bảng hoặc ô trong bảng

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn bảng, bấm chuột phải vào một ô của bảng, sau đó bấm Chọn bảng trên menu lối tắt.

  • Để chọn một phần của bảng, hãy chọn các ô mà bạn muốn xóa bỏ tô từ.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm màu nền, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xóa bỏ tô màu, ảnh hoặc họa tiết, hãy bấm Không tô.

  • Để xóa một tô chuyển màu, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm Không màu chuyển.

  • Để xóa tô nền bảng, chỉ đến Nền bảng, sau đó bấm Không tô.

Đầu trang

Xóa hiệu ứng từ bảng hoặc ô trong bảng

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn bảng, bấm chuột phải vào một ô của bảng, sau đó bấm Chọn bảng trên menu lối tắt.

  • Để chọn một phần của bảng, hãy chọn các ô mà bạn muốn xóa bỏ tô từ.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , hãy bấm hiệu ứngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xóa cạnh từ các ô trong bảng hoặc bảng, trỏ tới Góc xiên ô, sau đó bấm Không góc xiên.

  • Để xóa bóng đổ từ bảng, chỉ đến bóng đổ, sau đó bấm Không bóng.

  • Để xóa phản chiếu từ bảng, chỉ đến phản chiếu, sau đó bấm Không phản chiếu.

   Lưu ý: Nếu bạn thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại bước 2 để xóa bỏ tất cả các hiệu ứng.

Mẹo: Để thay đổi diện mạo của văn bản trong các ô bảng hoặc toàn bộ bảng, hãy chọn các tùy chọn mà bạn muốn bên dưới Công cụ bảng, nhóm thiết kế , trong nhóm Kiểu WordArt , hoặc trên tab nhà , trong nhóm phông .

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×