Thay đổi diện mạo của bảng

Thay đổi diện mạo của bảng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể áp dụng hoặc thay đổi kiểu, viền hay màu của bảng trong bản trình bày của bạn. Ví dụ, bạn có thể áp dụng hoặc bỏ chọn một kiểu bảng (hoặc kiểu nhanh), tẩy đường kẻ khỏi ô, hàng hoặc cột, thay đổi viền bảng, hoặc thay đổi màu nền của bảng.

Chọn một đầu đề ở bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Kiểu bảng (hay Kiểu Nhanh) là tổ hợp các tùy chọn định dạng khác nhau, bao gồm tổ hợp màu phái sinh từ màu chủ đề của bản trình bày. Bất kỳ bảng nào bạn thêm vào đều có kiểu bảng tự động áp dụng cho nó.

 1. Chọn bảng mà bạn muốn áp dụng một kiểu bảng mới hay khác nhau.

 2. Chọn các công cụ bảng / thiết kế tab trên ruy-băng và sau đó chọn kiểu bảng mà bạn muốn. Để xem nhiều kiểu bảng, hãy bấm Thêm mũi tên thả xuống Nút Xem thêm ở bên phải của bộ sưu tập Kiểu bảng .

  hiện các kiểu bảng trong powerpoint

  Lưu ý: Để thay đổi diện mạo của văn bản trong một bảng, hãy đi đến trang chủ >phông chữ, hoặc bấm vào bảng và sau đó chọn các công cụ bảng / thiết kế tab và chọn Kiểu WordArt.

Đầu trang

Để loại bỏ một kiểu bảng, hãy chọn các công cụ bảng / thiết kế tab trên ruy-băng. Sau đó chọn Thêm mũi tên thả xuống Nút Xem thêm ở bên phải của bộ sưu tập Kiểu bảng , và chọn Xóa bảng ở dưới cùng.

 1. Chọn các công cụ bảng / thiết kế tab trên ruy-băng. Trong nhóm Vẽ viền , bấm tẩy.

  Con trỏ thay đổi thành con tẩy Tẩy dùng để vẽ bảng .

 2. Bấm vào đường kẻ mà bạn muốn xóa để loại bỏ nó. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm bên ngoài bảng.

Đầu trang

 1. Chọn các ô bảng bạn muốn thêm viền vào (hoặc thay đổi viền của).

 2. Chọn các công cụ bảng / thiết kế tab trên ruy-băng. Chọn một trong những thao tác sau trong nhóm Vẽ viền :

  • Dùng Màu bút để thay đổi màu của viền.

   Nếu bạn muốn thêm màu tùy chọn, bấm Thêm viền màu, và sau đó bấm vào màu mà bạn muốn trên tab chuẩn hoặc trộn màu của riêng mình trên tab tùy chỉnh màu tùy chỉnh và màu trên tab chuẩn không được Cập Nhật nếu bạn sau đó thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Sử dụng Độ dày bút để thay đổi độ dày của viền.

  • Sử dụng Bút kiểu để thay đổi kiểu đường kẻ của viền.

 3. Để áp dụng màu, độ dày hay kiểu đường kẻ bạn đã chọn ở bước 2, thực hiện một trong các bước sau:

  • Trong khi con trỏ vẫn trông giống như bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng , hãy bấm viền bạn muốn thay đổi.

Đi tới Công cụ bảng >thiết kế > kiểu bảng > viền, sau đó bấm vào tùy chọn viền mà bạn muốn thay đổi.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng cục tẩy để xóa bỏ viền giữa các ô của bảng. Bên dưới thiết kế > Công cụ bảng, trong nhóm Vẽ viền , bấm tẩyhoặc nhấn và giữ Shift trong khi con trỏ là một bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng , sau đó bấm vào viền mà bạn muốn xóa.

Đầu trang

Bạn có thể thêm hoặc đổi màu nền của toàn bộ bảng. Màu nền xuất hiện bên dưới bất kỳ màu tô nào áp dụng cho ô bảng.

 1. Hãy bấm ô trong bảng.

 2. Đi tới Công cụ bảng> thiết kế, rồi trong nhóm Kiểu bảng , bấm vào mũi tên bên cạnh màu nềnvà sau đó trỏ đến Nền bảng.

 3. Bấm màu bạn muốn hoặc chọn không màu, bấm Không Tô.

  Để thay đổi màu không hiện trong danh sách Màu Chủ đề, hãy bấm Màu Tô Khác, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Đầu trang

Bạn có thể áp dụng hoặc thay đổi kiểu, viền hay màu của bảng trong bản trình bày của bạn. Ví dụ, bạn có thể áp dụng hoặc bỏ chọn một kiểu bảng (hoặc kiểu nhanh), tẩy đường kẻ khỏi ô, hàng hoặc cột, thay đổi viền bảng, hoặc thay đổi màu nền của bảng.

Chọn một đầu đề ở bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Kiểu bảng (hoặc kiểu nhanh) là kết hợp các tùy chọn định dạng khác nhau, bao gồm các tổ hợp màu nào phái sinh từ màu chủ đề của bản trình bày. Bất kỳ bảng nào bạn thêm có kiểu bảng được áp dụng tự động. Hình thu nhỏ kiểu bảng xuất hiện trong bộ sưu tập Kiểu nhanh trong nhóm Kiểu bảng . Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ kiểu nhanh, bạn có thể thấy cách kiểu nhanh tác động đến bảng của bạn.

Hình thu nhỏ kiểu bảng

Hình: Hình thu nhỏ kiểu bảng

 1. Hãy bấm bảng bạn muốn áp dụng kiểu bảng mới hay khác.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm vào kiểu bảng mà bạn muốn. Để xem nhiều kiểu bảng, bấm nút Thêm Nút Xem thêm .

  Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy cách Kiểu Nhanh tác động đến bảng của bạn.

  Lưu ý: 

  • Văn bản trong bảng không xuất hiện trên tab dàn bài (trong ngăn ở ngoài cùng bên trái trong cửa sổ chương trình, trong dạng xem thường). Văn bản chỉ trong văn bản chỗ dành sẵn xuất hiện trên tab dàn bài .

  • Để thay đổi diện mạo của văn bản trong các ô bảng hoặc toàn bộ bảng, hãy chọn các tùy chọn trên tab nhà , trong nhóm phông , hoặc các tùy chọn bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu WordArt .

Đầu trang

 • Để loại bỏ một kiểu bảng, bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm nút Thêm Nút Xem thêm , sau đó bấm Xóa bảng.

 1. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Vẽ Viền, bấm Tẩy hoặc nhấn và giữ SHIFT trong khi Công cụ Vẽ hiện hoạt.

  Con trỏ thay đổi thành con tẩy Tẩy dùng để vẽ bảng .

 2. Bấm đường kẻ bạn muốn tẩy.

 3. Khi bạn tẩy đường kẻ xong, hãy bấm bên ngoài bảng.

Đầu trang

 1. Chọn ô bảng bạn muốn thêm hoặc thay đổi viền bảng.

 2. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Vẽ Viền, thực hiện một hay nhiều bước sau:

  • Để thay đổi màu của viền, bấm vào mũi tên bên cạnh màu bút, rồi bấm màu bạn muốn.

   Để thay đổi màu không nằm trong màu chủ đề, bạn bấm Thêm Màu Viền, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thay đổi độ dày của viền, hãy bấm mũi tên kế bên Độ dày Bút, rồi bấm độ dày đường kẻ bạn muốn.

  • Để thay đổi kiểu đường kẻ của viền, hãy bấm mũi tên kế bên Kiểu Bút, rồi bấm kiểu đường kẻ bạn muốn.

 3. Để áp dụng màu, độ dày hay kiểu đường kẻ bạn đã chọn ở bước 2, thực hiện một trong các bước sau:

  • Trong khi con trỏ vẫn trông giống như bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng , hãy bấm viền bạn muốn thay đổi.

  • Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm viền, sau đó bấm vào tùy chọn viền bạn muốn thay đổi.

Mẹo: Bạn có thể dùng Tẩy để xóa bỏ viền giữa các ô bảng. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Vẽ Viền, bấm Tẩy hoặc nhấn và giữ SHIFT trong khi con trỏ là bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng , rồi bấm viền bạn muốn xóa bỏ.

Đầu trang

Bạn có thể thêm hoặc thay đổi màu nền cho toàn bộ một bảng. Màu nền sẽ xuất hiện bên dưới bất kỳ màu tô được áp dụng cho các ô bảng.

 1. Hãy bấm ô trong bảng.

 2. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu Bảng, bấm mũi tên kế bên Tô nền, rồi chỉ đến Nền Bảng.

 3. Bấm màu bạn muốn hoặc chọn không màu, bấm Không Tô.

  Để thay đổi màu không hiện trong danh sách Màu Chủ đề, hãy bấm Màu Tô Khác, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Đầu trang

Bạn có thể áp dụng hoặc thay đổi kiểu, viền hay màu của bảng trong bản trình bày của bạn. Ví dụ, bạn có thể áp dụng hoặc bỏ chọn một kiểu bảng (hoặc kiểu nhanh), tẩy đường kẻ khỏi ô, hàng hoặc cột, thay đổi viền bảng, hoặc thay đổi màu nền của bảng.

Để biết thông tin về việc phân phối dữ liệu trong ô của bảng, bao gồm việc tách ô và sáp nhập ô, hãy xem Thêm hoặc xóa bỏ hàng trong bảng, cột, hoặc ô.

Chọn một đầu đề ở bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Kiểu bảng (hoặc kiểu nhanh) là kết hợp các tùy chọn định dạng khác nhau, bao gồm các tổ hợp màu nào phái sinh từ màu chủ đề của bản trình bày. Bất kỳ bảng nào bạn thêm có kiểu bảng được áp dụng tự động. Hình thu nhỏ kiểu bảng xuất hiện trong bộ sưu tập Kiểu nhanh trong nhóm Kiểu bảng . Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ kiểu nhanh, bạn có thể thấy cách kiểu nhanh tác động đến bảng của bạn.

 1. Bấm vào bảng mà bạn muốn áp dụng một kiểu bảng khác nhau.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm vào kiểu bảng mà bạn muốn. Để xem nhiều kiểu bảng, bấm nút Thêm Nút Xem thêm .

  Để xóa mặc định hoặc bất kỳ kiểu bảng khác, bấm nút Thêm Nút Xem thêm , sau đó bấm Xóa bảng.

  Mẹo: Để làm cho một kiểu bảng kiểu bảng mặc định cho tất cả mới bảng mà bạn tạo, bấm chuột phải vào kiểu bảng, sau đó bấm đặt làm mặc định trên menu lối tắt.

  Lưu ý: 

Đầu trang

Bạn có thể áp dụng một kiểu bảng với các phần cụ thể của bảng của bạn bằng cách chọn tùy chọn trong nhóm Tùy chọn kiểu bảng .

 1. Bấm vào bảng mà bạn muốn thay đổi các tùy chọn kiểu bảng cho.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Tùy chọn kiểu bảng , hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

  • Để làm nổi bật hàng đầu tiên của bảng, hãy chọn hộp kiểm Hàng tiêu đề .

  • Để nhấn mạnh hàng cuối cùng của bảng, hãy chọn hộp kiểm Hàng tổng .

  • Để có sọc hàng xen kẽ, hãy chọn hộp kiểm Hàng có dải băng .

  • Để nhấn mạnh cột đầu tiên của bảng, hãy chọn hộp kiểm Cột đầu tiên .

  • Để nhấn mạnh cột cuối cùng của bảng, hãy chọn hộp kiểm Cột cuối cùng .

  • Để có xen kẽ sọc cột, hãy chọn hộp kiểm Cột có dải băng .

Đầu trang

 1. Chọn ô bảng bạn muốn thêm hoặc thay đổi viền bảng.

 2. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Vẽ Viền, thực hiện một hay nhiều bước sau:

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

  • Để thay đổi màu của viền, bấm vào mũi tên bên cạnh màu bút, rồi bấm màu bạn muốn.

   Để thay đổi màu không nằm trong màu chủ đề, bạn bấm Thêm Màu Viền, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thay đổi độ dày của viền, hãy bấm mũi tên kế bên Độ dày Bút, rồi bấm độ dày đường kẻ bạn muốn.

  • Để thay đổi kiểu đường kẻ của viền, hãy bấm mũi tên kế bên Kiểu Bút, rồi bấm kiểu đường kẻ bạn muốn.

 3. Để áp dụng màu, độ dày hay kiểu đường kẻ bạn đã chọn ở bước 2, thực hiện một trong các bước sau:

  • Trong khi con trỏ vẫn trông giống như bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng , hãy bấm viền bạn muốn thay đổi.

  • Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu Bảng, bấm Viền, rồi bấm tùy chọn viền bạn muốn thay đổi.

Mẹo: Bạn có thể dùng Tẩy để xóa bỏ viền giữa các ô bảng. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Vẽ Viền, bấm Tẩy hoặc nhấn và giữ SHIFT trong khi con trỏ là bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng , rồi bấm viền bạn muốn xóa bỏ.

Đầu trang

Màu tô là bên trong của một ô. Khi bạn thêm hoặc thay đổi màu tô của một ô của bảng, bạn cũng có thể thêm họa tiết, ảnh, hoặc chuyển màu vào tô. Một chuyển màu là một tiến trình dần của màu và tô màu, thường là từ một màu để một màu khác, hoặc từ một tô để tô khác của cùng một màu.

 1. Chọn các ô bảng bạn muốn thêm tô.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm vào mũi tên bên cạnh tô màu, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

  • Để thêm hoặc thay đổi màu tô, bấm màu bạn muốn, hoặc chọn không màu, hãy bấm Không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

   Khi bạn thêm ảnh làm một hiệu ứng tô, nó sẽ được đổi cỡ để vừa với ô đó và có thể bị méo. Để loại bỏ biến dạng, bạn có thể đổi kích cỡ ô hoặc bảng.

  • Thêm hoặc thay đổi màu tô, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm biến thể mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm chuyển màu, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi một họa tiết tô, trỏ tới kết cấu, sau đó bấm họa tiết mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh họa tiết, hãy bấm Thêm hoạ tiết, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Đầu trang

Bạn có thể thêm hoặc thay đổi màu nền cho toàn bộ một bảng. Màu nền sẽ xuất hiện bên dưới bất kỳ màu tô được áp dụng cho các ô bảng.

 1. Hãy bấm ô trong bảng.

 2. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu Bảng, bấm mũi tên kế bên Tô nền, rồi chỉ đến Nền Bảng.

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

 3. Bấm màu bạn muốn hoặc chọn không màu, bấm Không Tô.

  Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Đầu trang

Lưu ý: Hiệu ứng đổ bónghình phản chiếu có thể áp dụng chỉ vào toàn bộ bảng, không cho các ô riêng lẻ bảng.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng hiệu ứng cho một số ô của bảng, hãy chọn các ô bảng bạn muốn thêm hiệu ứng vào.

  • Để áp dụng hiệu ứng cho tất cả các ô bảng, bấm chuột phải vào một ô của bảng, sau đó bấm Chọn bảng trên menu lối tắt.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm hiệu ứng.

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

 3. Để thêm hoặc thay đổi cạnh, chỉ đến Ô Bevel, sau đó chọn góc xiên mà bạn muốn.

Đầu trang

 1. Bấm vào bảng mà bạn muốn thêm hiệu ứng vào.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , hãy bấm hiệu ứngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

  • Thêm hoặc thay đổi bóng đổ, chỉ đến bóng đổ, sau đó chọn bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn bóng đổ, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi phản chiếu, chỉ đến phản chiếu, sau đó chọn biến thể mà bạn muốn.

Đầu trang

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn bảng, bấm chuột phải vào một ô của bảng, sau đó bấm Chọn bảng trên menu lối tắt.

  • Để chọn một phần của bảng, hãy chọn các ô mà bạn muốn xóa bỏ tô từ.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm màu nền, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xóa bỏ tô màu, ảnh hoặc họa tiết, hãy bấm Không tô.

  • Để xóa một tô chuyển màu, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm Không màu chuyển.

  • Để xóa tô nền bảng, chỉ đến Nền bảng, sau đó bấm Không tô.

Đầu trang

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn bảng, bấm chuột phải vào một ô của bảng, sau đó bấm Chọn bảng trên menu lối tắt.

  • Để chọn một phần của bảng, hãy chọn các ô mà bạn muốn xóa bỏ tô từ.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , hãy bấm hiệu ứngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xóa cạnh từ các ô trong bảng hoặc bảng, trỏ tới Góc xiên ô, sau đó bấm Không góc xiên.

  • Để xóa bóng đổ từ bảng, chỉ đến bóng đổ, sau đó bấm Không bóng.

  • Để xóa phản chiếu từ bảng, chỉ đến phản chiếu, sau đó bấm Không phản chiếu.

   Lưu ý: Nếu bạn thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại bước 2 để xóa bỏ tất cả các hiệu ứng.

Mẹo: Để thay đổi diện mạo của văn bản trong các ô bảng hoặc toàn bộ bảng, hãy chọn các tùy chọn mà bạn muốn bên dưới Công cụ bảng, nhóm thiết kế , trong nhóm Kiểu WordArt , hoặc trên tab nhà , trong nhóm phông .

Đầu trang

Bạn có thể áp dụng hoặc thay đổi kiểu hoặc màu sắc vào bảng trong bản trình bày của bạn.

Chọn một đầu đề ở bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Kiểu bảng (hay Kiểu Nhanh) là tổ hợp các tùy chọn định dạng khác nhau, bao gồm tổ hợp màu phái sinh từ màu chủ đề của bản trình bày. Bất kỳ bảng nào bạn thêm vào đều có kiểu bảng tự động áp dụng cho nó.

 1. Chọn bảng mà bạn muốn áp dụng một kiểu.

 2. Chọn các công cụ bảng / thiết kế tab trên ruy-băng và sau đó chọn kiểu bảng mà bạn muốn. Để xem nhiều kiểu bảng, hãy bấm Thêm mũi tên thả xuống Mũi tên Thêm ở bên phải của bộ sưu tập Kiểu bảng .

  Chọn mũi tên thả xuống hơn để mở bộ sưu tập đầy đủ của kiểu bảng.

Mẹo: Để thay đổi diện mạo của văn bản trong một bảng, hãy đi đến tab trang đầu trên thanh công cụ và dùng các tùy chọn trong nhóm phông .

Đầu trang

 1. Chọn một phần của bảng.

 2. Chọn các công cụ bảng / thiết kế tab trên ruy-băng.

 3. Chọn mũi tên thả xuống Thêm ở bên phải của bộ sưu tập Kiểu bảng :

  Chọn mũi tên thả xuống hơn để mở bộ sưu tập đầy đủ của kiểu bảng.
 4. Ở cuối bộ sưu tập mở ra, hãy chọn Xóa bảng:

  Loại bỏ một kiểu bảng bằng cách sử dụng lệnh xóa bảng.

Bạn có thể thêm màu nền kiểu bằng cách sử dụng nhóm Tùy chọn kiểu bảng trên các công cụ bảng / thiết kế trên ruy-băng.

Bạn có thể thêm kiểu nền các hàng và cột trong bảng.

Tùy chọn

Mô tả

Hàng tiêu đề

Làm tối tô nền hàng trên cùng, đầu đề cột ở đâu, như được thực hiện trong bảng này

Hàng Tổng

Làm tối màu nền của hàng cuối cùng, vị trí cột tổng được hiển thị

Hàng có dải băng

Sử dụng xen kẽ màu tô sáng hơn và tối hơn của hàng trong bảng, như được dùng trong bảng này

Cột Đầu tiên

Làm tối màu nền của cột đầu tiên của bảng

Cột Cuối cùng

Làm tối màu nền của cột cuối cùng của bảng

Cột có dải băng

Sử dụng xen kẽ màu tô sáng hơn và tối hơn của cột bảng

Bạn có thể thêm hoặc thay đổi màu nền của một ô riêng lẻ hoặc ô đã chọn.

 1. Chọn một hoặc nhiều ô trong bảng.

 2. Đi tới Công cụ bảng > thiết kế trên thanh công cụ, rồi mở menu Màu nền ô màu.

 3. Chọn màu bạn muốn, hoặc chọn không màu, chọn Không tô.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×