Thay đổi cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện

Thay đổi cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện để cập nhật lịch Outlook của mình và để những người khác biết về những thay đổi lịch trình đó.

Thay đổi một cuộc hẹn hoặc cuộc họp

 1. Mở cuộc hẹn hoặc cuộc họp. Nếu cuộc họp (hoặc cuộc hẹn) là một phần của một chuỗi lặp lại và bạn muốn thực hiện thay đổi để chỉ một thực thể trong chuỗi, hãy bấm chỉ buổi này trong hộp thoại Mở mục lặp lại , rồi bấm OK

  Bạn có thể mở một mục trong một chuỗi hoặc toàn bộ chuỗi.  

  Mẹo: Bạn cũng có thể mở cuộc hẹn bằng cách bấm chuột phải vào mục và chọn mở > Mở sự kiện.

 2. Sửa chi tiết của mục trên tab cuộc hẹn hoặc cuộc họp để thay đổi bất kỳ thông tin bạn muốn. Văn bạn thực hiện xong, hãy bấm lưu & đóng cho một cuộc hẹn hoặc Gửi Cập Nhật để gửi Cập Nhật cuộc họp cho tất cả người dự.

Mẹo: Bạn cũng có thể thay đổi ngày và thời gian của cuộc hẹn của cuộc họp bằng cách chọn cuộc hẹn hoặc cuộc họp và kéo và thả nó vào một ngày khác nhau trên lịch. Bạn có thể thay đổi tiêu đề cuộc họp bằng cách chọn văn bản, rồi nhập thay đổi của bạn.

Thay đổi mọi trường hợp có một cuộc họp hoặc cuộc hẹn định kỳ

 1. Mở cuộc hẹn hoặc cuộc họp. Nếu cuộc họp (hoặc cuộc hẹn) là một phần của một chuỗi lặp lại và bạn muốn thực hiện thay đổi để chỉ một thực thể trong chuỗi, hãy chọn toàn bộ chuỗi trong hộp thoại Mở mục lặp lại , rồi bấm OK

  Bạn có thể mở một mục trong một chuỗi hoặc toàn bộ chuỗi.  

  Mẹo: Bạn cũng có thể mở cuộc hẹn bằng cách bấm chuột phải vào mục và chọn mở > Mở chuỗi.

 2. Sửa bất kỳ chi tiết của mục bạn muốn.

  Quan trọng: Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ ảnh hưởng đến tất cả các lần xuất hiện của cuộc họp hoặc cuộc hẹn định kỳ.

 3. Để thay đổi tùy chọn lặp lại, hãy chọn lặp lại trên Ribbon.

  Chọn lặp lại để thay đổi chuỗi cuộc họp.

  Mẹo: Bạn có thể loại bỏ lặp lại cho cuộc họp hoặc cuộc hẹn bằng cách bấm vào nút Loại bỏ lặp lại .

  Bạn có thể thay đổi bất kỳ chi tiết lặp lại.
 4. Bấm lưu & đóng cho một cuộc hẹn hoặc bấm Gửi Cập Nhật cho để gửi một cuộc họp Cập Nhật cho người dự.

Thay đổi sự kiện vào một cuộc hẹn hoặc cuộc họp

Đây là sự kiện cả ngày mục, theo mặc định, xuất hiện dưới dạng thời gian rảnh trên lịch của bạn. Hội thảo hoặc một kỳ nghỉ là ví dụ về một sự kiện.

 1. Bấm đúp vào sự kiện để mở nó.

 2. Bỏ chọn hộp kiểm sự kiện cả ngày bên cạnh thời gian bắt đầu.

  Chọn hoặc bỏ chọn hộp sự kiện cả ngày.
 3. Bây giờ là sự kiện cuộc hẹn, Hiển thị như thay đổi thành bận.

 4. Nếu bạn thêm người dự, cuộc hẹn chuyển thành cuộc họp.

 5. Sau khi bạn hoàn tất các thay đổi, bấm lưu & đóng cho một cuộc hẹn hoặc Gửi Cập Nhật cho một cuộc họp.

Thay đổi cách cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện hiển thị trên lịch của bạn

Mới tất cả ngày sự kiện tự động hiển thị như miễn phí trên lịch của bạn. Cuộc họp và cuộc hẹn tự động hiển thị là bận trên lịch của bạn. Bạn có thể thay đổi như thế nào trong những mục này hiển thị trên lịch của bạn bằng cách Cập Nhật trường Hiển thị dưới dạng .

 1. Mở cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện.

 2. Trên ruy-băng, dùng Hiển thị dưới dạng thả xuống để chọn bận, Làm việc ở nơi khác, dự địnhhoặc Vắng mặt.

  Thay đổi hiển thị dưới dạng trường cho một cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện.
 3. Bấm lưu & đóng cho một sự kiện hoặc Gửi Cập Nhật cho một cuộc họp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×