Thay đổi cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện

Thay đổi cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện mà bạn đã tạo để Cập Nhật Outlook lịch của bạn và để cho phép người khác biết về những thay đổi lịch biểu.

Quan trọng: Bạn không thể thay đổi các chi tiết cho cuộc họp hoặc sự kiện người khác đã mời bạn đến.

Thay đổi cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện bạn đã tạo

 1. Mở cuộc hẹn, sự kiện hoặc cuộc họp khỏi lịch của bạn.

 2. Sửa chi tiết của mục trên tab cuộc hẹn hoặc cuộc họp . Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm lưu & đóng cho một cuộc hẹn hoặc sự kiện hoặc Gửi Cập Nhật cho một cuộc họp bạn đã tạo.

Khi thay đổi một cuộc họp bạn đã tạo, bạn phải gửi Cập Nhật để lưu các thay đổi. Nếu bạn đang thêm bổ sung người dự vào cuộc họp và thực hiện các thay đổi khác không, bạn có thể chọn Gửi Cập Nhật cho tất cả người dự hoặc chỉ là những người dự đã thêm.

Thay đổi cuộc hẹn định kỳ, cuộc họp hoặc sự kiện bạn đã tạo

Khi bạn mở cuộc hẹn định kỳ, cuộc họp hoặc sự kiện, Outlook sẽ yêu cầu bạn nếu bạn muốn mở chỉ một sự kiện này hoặc toàn bộ chuỗi sự kiện.

Bạn có thể mở một mục trong một chuỗi hoặc toàn bộ chuỗi.

Nếu bạn muốn sửa bản duy nhất của một mục lặp lại, hãy chọn chỉ này một. Nếu không, hãy chọn toàn bộ chuỗi. Bạn có thể thực hiện thay đổi cuộc hẹn, sự kiện hoặc cuộc họp chi tiết, mẫu hình lặp lại và người dự. Khi bạn thực hiện xong, hãy chọn lưu & đóng cho cuộc hẹn và các sự kiện hoặc Gửi Cập Nhật cho cuộc họp.

Một số giới hạn khi chỉnh sửa một thực thể trong một mục định kỳ:

 • Bạn không thể thay đổi ngày và giờ của một mục lặp lại nếu làm vậy bỏ qua trên một phiên bản cũ hơn hoặc mới hơn của mục. Ví dụ, nếu bạn có một cuộc họp diễn ra mọi thứ sáu và xuất hiện trên 4/5/19, 4/12/19 và 4/19/19, bạn không thể thay đổi mẫu 4/12/19 4/4/19 hoặc 4/24/19 vì nó bỏ qua trên một phiên bản khác của cùng một cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

 • Nếu bạn loại bỏ người dự từ một thực thể trong một cuộc họp định kỳ, người dự đó vẫn sẽ được mời đến các phiên bản còn lại của cuộc họp định kỳ.

Thay đổi một cuộc họp bạn được mời người khác

Bạn không thể thay đổi chi tiết cuộc họp bạn được mời người khác. Nếu bạn tìm cách để di chuyển cuộc họp trên lịch của bạn, Outlook sẽ cảnh báo bạn rằng người tổ chức không sẽ được thông báo về thay đổi và cuộc họp trên lịch của bạn sẽ có tại thời điểm sai.

Bạn không thể thay đổi một cuộc họp bạn được mời.

Thay đổi sự kiện vào một cuộc hẹn hoặc cuộc họp

Đây là sự kiện cả ngày mục, theo mặc định, xuất hiện dưới dạng thời gian rảnh trên lịch của bạn. Hội thảo hoặc một kỳ nghỉ là ví dụ về một sự kiện.

 1. Bấm đúp vào sự kiện để mở nó.

 2. Bỏ chọn hộp kiểm sự kiện cả ngày bên cạnh thời gian bắt đầu.

  Chọn hoặc bỏ chọn hộp sự kiện cả ngày.
 3. Bây giờ là sự kiện cuộc hẹn, Hiển thị như thay đổi thành bận.

 4. Nếu bạn thêm người dự, cuộc hẹn chuyển thành cuộc họp.

 5. Sau khi bạn hoàn tất các thay đổi, bấm lưu & đóng cho một cuộc hẹn hoặc Gửi Cập Nhật cho một cuộc họp.

Thay đổi cách cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện hiển thị trên lịch của bạn

Mới tất cả ngày sự kiện tự động hiển thị như miễn phí trên lịch của bạn. Cuộc họp và cuộc hẹn tự động hiển thị là bận trên lịch của bạn. Bạn có thể thay đổi như thế nào trong những mục này hiển thị trên lịch của bạn bằng cách Cập Nhật trường Hiển thị dưới dạng .

 1. Mở cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện.

 2. Trên ruy-băng, dùng Hiển thị dưới dạng thả xuống để chọn bận, Làm việc ở nơi khác, dự địnhhoặc Vắng mặt.

  Thay đổi hiển thị dưới dạng trường cho một cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện.
 3. Bấm lưu & đóng cho một sự kiện hoặc Gửi Cập Nhật cho một cuộc họp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×