Thay đổi chi tiết sổ địa chỉ ngoại tuyến cho các tài khoản email Microsoft Exchange Server

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sổ địa chỉ ngoại tuyến chứa các thuộc tính của người dùng, chẳng hạn như địa chỉ email, mà Microsoft Outlook yêu cầu để gửi một thông điệp email và hiển thị thông tin về người gửi. Bằng cách dùng một sổ địa chỉ ngoại tuyến, Outlook không có kết nối với Microsoft Exchange Server để xử lý tên hoặc mở bản ghi cho mỗi người dùng. Điều này làm giảm lưu lượng truy nhập mạng và giúp cải thiện hiệu suất.

Lưu ý: Yêu cầu có tài khoản Microsoft Exchange Server .

Sổ địa chỉ ngoại tuyến là ngắn gọn về thông tin từ danh sách địa chỉ toàn cầu (GAL). Do đó, không phải tất cả thông tin trong GAL sẵn dùng trong sổ địa chỉ ngoại tuyến. Thông tin sau đây trong GAL không sẵn dùng trong sổ địa chỉ ngoại tuyến:

 • Thuộc tính tùy chỉnh sẽ được thêm người quản trị máy chủ, chẳng hạn như ID nhân viên của từng nhân viên.

 • Cấu trúc phân cấp tổ chức.

 • Thành viên nhóm.

Outlook có thể truy nhập Exchange để lấy thông tin này. Do đó, nếu bạn đang làm việc trong chế độ đệm ẩn Exchange và nếu bạn đang làm việc trực tuyến — tức là, trạng thái kết nối của bạn là kết nối với Microsoft Exchange — Outlook dùng trong sổ địa chỉ ngoại tuyến và GAL để cung cấp danh sách đầy đủ thông tin người dùng. Nếu bạn đang trong chế độ đệm ẩn Exchange và trạng thái kết nối của bạn là đã ngắt kết nối, cố gắng kết nốihoặc ngoại tuyến, bạn có thể thấy chỉ những thông tin có trong sổ địa chỉ ngoại tuyến.

Tải xuống sổ địa chỉ ngoại tuyến thay đổi chi tiết

Bạn có thể chọn số lượng chi tiết tải xuống bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm thiết đặt tài khoản.

 3. Bấm tải xuống sổ địa chỉ.

 4. Bên dưới thông tin để tải xuống, hãy bấm Chi tiết đầy đủ hoặc Không có chi tiết.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange, chúng tôi khuyên bạn tải xuống đầy đủ chi tiết trong sổ địa chỉ ngoại tuyến. Điều này làm giảm số lần cửa sổ Outlook có thể trở nên không đáp ứng và số các kết nối với Microsoft Windows Server Active Directory.

Đầu trang

Thông tin thêm về bản Cập Nhật sổ địa chỉ ngoại tuyến

Nếu Outlook còn lại chạy liên tục trong chế độ đệm ẩn Exchange, nó sẽ tự động Cập Nhật sổ địa chỉ ngoại tuyến khoảng một lần cho mỗi ngày tùy thuộc vào các Cập Nhật trên máy tính đang chạy Exchange.

Kích cỡ sổ địa chỉ ngoại tuyến có thể khác nhau từ một vài megabyte để hàng trăm megabyte trong biểu mẫu nén. Các yếu tố sau đây có thể ảnh hưởng đến kích cỡ của sổ địa chỉ ngoại tuyến:

 • Cách dùng chứng chỉ bảo mật trong tổ chức của bạn. Họ đủ người đóng góp lớn nhất đơn kích cỡ của sổ địa chỉ ngoại tuyến.

 • Số lượng người dùng trong Windows Server Active Directory Domain Services.

 • Số của nhóm phân phối trong Windows Server Active Directory Domain Services.

 • Thông tin tổ chức của bạn đã thêm vào Windows Server Active Directory Domain Services cho mỗi người dùng và mỗi nhóm phân phối. Ví dụ, một số tổ chức thêm vào các thuộc tính địa chỉ cho mỗi người dùng.

Outlook có bảo vệ sau đây để giúp bảo vệ mạng của tổ chức của bạn từ quá nhiều bản tải xuống sổ địa chỉ ngoại tuyến:

 • Trong cấu hình mặc định, lần thử tải xuống sổ địa chỉ đầy đủ ngoại tuyến chỉ có một được thực hiện trong một kỳ hạn 13 giờ. Mỗi lần khi nhận được phản hồi máy chủ và bắt đầu tải xuống được đếm dưới dạng một lần thử tải xuống.

 • Trong cấu hình mặc định, Outlook không giới hạn số lần thử Cập Nhật vi sai. Nếu không Cập Nhật vi sai, lần thử khác được thực hiện sau khi một giờ.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×