Thay đổi chiều rộng của cột hoặc chiều cao của hàng

Nếu bạn không nhìn thấy tất cả dữ liệu trong ô, thì thay đổi chiều rộng của cột hoặc chiều cao của hàng có thể giúp ích:

Để tăng chiều rộng của một cột đơn lẻ, chẳng hạn như cột B trong hình dưới đây, hãy kéo đường ranh giới bên phải của tiêu đề cột B cho đến khi đạt độ rộng mong muốn. Để giảm chiều rộng, hãy kéo về bên trái.

thay đổi chiều rộng cột

Mẹo: Một cách nhanh chóng để làm cho chiều rộng cột vừa khít với nội dung là bấm đúp vào đường ranh giới giữa các tiêu đề cột.

Để tăng chiều rộng của nhiều cột liền kề, hãy chọn các cột bạn muốn thay đổi. Bấm vào đường ranh giới tiêu đề của bất kỳ cột nào đã chọn và kéo sang phải, giống như hình dưới đây. Để giảm chiều rộng, hãy kéo về bên trái.

Thay đổi chiều rộng của nhiều cột

Thay đổi chiều cao hàng

Để thay đổi chiều cao của một hàng đơn lẻ, hãy kéo đường ranh giới bên dưới tiêu đề hàng cho đến khi hàng đạt chiều mong muốn. Để giảm chiều cao, hãy kéo đường ranh giới phía dưới lên trên.

Mẹo: Một cách nhanh chóng để làm cho độ cao hàng vừa khít với nội dung là bấm đúp vào đường ranh giới giữa các tiêu đề hàng.

thay đổi chiều cao hàng

Để thay đổi chiều cao của nhiều hàng, hãy chọn các hàng bạn muốn thay đổi, rồi kéo đường ranh giới phía dưới bất kỳ tiêu đề hàng nào đã chọn.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×