Thay đổi chủ đề lớp học của bạn trong Microsoft Teams

Thay đổi chủ đề lớp học của bạn trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giáo viên, là người sở hữu nhóm, có thể thay đổi chủ đề lớp học. Chọn một chủ đề gắn kết một ảnh với nhóm lớp học của bạn và thêm màu để giúp bạn xác định các lớp học khác của bạn một cách nhanh chóng.

  1. Dẫn hướng đến nhóm lớp học mà bạn đang sửa.

  2. Chọn dấu chấm lửng bên cạnh tên nhóm của bạn, rồi xem nhóm.

    Trong nhóm dạng xem chọn Nhóm trong biết thêm chi tiết
  3. Trong tab thiết đặt , hãy chọn thay đổi chủ đề.

    Nhóm chọn thay đổi chủ đề.
  4. Chọn một chủ đề và sau đó chọn xong.

    Chọn một chủ đề và sau đó chọn xong.

Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để cá nhân hóa nhóm lớp học

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×