Thay đổi cơ sở dữ liệu SQL Server được dùng trong kết nối dữ liệu chính của mẫu biểu mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này

Tổng quan

Trước khi bạn bắt đầu

Thay đổi kết nối dữ liệu chính

Tổng quan

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu với kết nối dữ liệu chính với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, bạn có thể cần thay đổi kết nối dữ liệu chính cho một cơ sở dữ liệu SQL Server. Ví dụ, giả sử bạn thiết kế mẫu biểu mẫu và kiểm tra nó trong môi trường sử dụng cơ sở dữ liệu kiểm tra tương tự như cơ sở dữ liệu sản xuất. Trong quá trình kiểm tra này, bạn thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên cơ sở dữ liệu SQL Server công ty bạn dùng để chạy thử. Nhưng cơ sở dữ liệu SQL Server sản xuất mà người dùng sẽ sử dụng khi bạn triển khai mẫu biểu mẫu nằm trên máy chủ khác. Trước khi bạn có thể triển khai mẫu biểu mẫu của bạn, bạn cần thay đổi kết nối chính dữ liệu từ cơ sở dữ liệu kiểm tra cơ sở dữ liệu sản xuất.

Khi bạn thay đổi cơ sở dữ liệu trong kết nối dữ liệu chính của mẫu biểu mẫu, Microsoft Office InfoPath tạo một chính nguồn dữ liệu với các trường và nhóm tương ứng với cách dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mới. Nếu cơ sở dữ liệu mới lưu trữ dữ liệu theo cách giống như cơ sở dữ liệu cũ, InfoPath sẽ tự động kết ghép điều khiển hiện có trên mẫu biểu mẫu vào các trường trong nguồn dữ liệu mới. Nếu các trường và nhóm trong nguồn dữ liệu mới không khớp với các trường và nhóm trong nguồn dữ liệu cũ, InfoPath sẽ loại bỏ gắn kết nguồn dữ liệu từ các điều khiển. Nếu InfoPath sẽ loại bỏ các ràng buộc các điều khiển, bạn cần phải loại bỏ các điều khiển từ mẫu biểu mẫu hoặc gắn kết các điều khiển với các trường trong nguồn dữ liệu mới.

Sau khi bạn thay đổi kết nối dữ liệu chính, bạn sẽ phát hành và kiểm tra mẫu biểu mẫu để đảm bảo rằng kết nối dữ liệu chính cho cơ sở dữ liệu hoạt động đúng cách khi người dùng điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn. Bạn cũng nên kiểm tra để đảm bảo rằng biểu mẫu hiện có được dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn vẫn hoạt động như mong muốn. Khi bạn hoàn tất việc kiểm tra của bạn, bạn có thể cho phép người dùng để bắt đầu điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về phát hành mẫu biểu mẫu trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn thay đổi kết nối dữ liệu chính, bạn cần thông tin sau đây từ người quản trị cơ sở dữ liệu của bạn:

 • Tên máy chủ với cơ sở dữ liệu SQL Server mới.

 • Xác thực yêu cầu bởi cơ sở dữ liệu mới. Cơ sở dữ liệu có thể sử dụng xác thực Microsoft Windows hoặc xác thực SQL Server để xác định cách thức người dùng có thể truy nhập cơ sở dữ liệu.

 • Xác nhận rằng tên bảng, trường tên và mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu mới là giống như các cơ sở dữ liệu cũ. Nếu bạn thêm mối quan hệ bảng khi bạn lần đầu tiên thiết kế mẫu biểu mẫu này, bạn cần phải thêm các mối quan hệ bảng cùng một khi bạn thay đổi kết nối dữ liệu chính.

Đầu trang

Thay đổi kết nối dữ liệu chính

 1. Trên menu công cụ , bấm Chuyển đổi nguồn dữ liệu chính.

 2. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, xác nhận rằng đã chọn tùy chọn chính xác cho kết nối dữ liệu này và sau đó bấm tiếp theo.

 3. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bấm cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server hoặc Microsoft Office Access chỉ), sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy bấm Thay đổi cơ sở dữ liệu.

 5. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , hãy bấm Nguồn mới.

 6. Trong danh sách bạn muốn kết nối với loại nguồn dữ liệu , bấm Microsoft SQL Server, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Trong hộp tên máy chủ , hãy nhập tên máy chủ chứa cơ sở dữ liệu SQL Server.

 8. Dưới đăng nhập vào thông tin đăng nhập, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu cơ sở dữ liệu xác định ai có quyền truy nhập dựa trên thông tin xác thực được sử dụng trong mạng Microsoft Windows, hãy bấm Sử dụng xác thực Windows.

  • Nếu cơ sở dữ liệu xác định ai có quyền truy nhập dựa trên một tên đã xác định người dùng và mật khẩu mà bạn Lấy từ người quản trị cơ sở dữ liệu, bấm sử dụng tên người dùng và mật khẩu sau đây, sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn trong hộp Tên người dùng Mật khẩu hộp.

 9. Bấm Tiếp.

 10. Trong danh sách chọn cơ sở dữ liệu có chứa dữ liệu mà bạn muốn , hãy bấm vào tên của cơ sở dữ liệu mới mà bạn muốn dùng, chọn hộp kiểm kết nối với một bảng cụ thể , bấm vào tên của bảng chính, và sau đó bấm tiếp theo.

 11. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập tên cho tệp lưu trữ thông tin kết nối dữ liệu trong hộp Tên tệp , sau đó bấm kết thúc để lưu các thiết đặt này.

  Nếu bạn có kế hoạch sử dụng các bảng khác trong kết nối dữ liệu truy vấn, bạn có thể thêm các bảng khác trên Trang này của trình hướng dẫn.

  Thêm các bảng khác

  1. Bấm thêm bảng.

  2. Trong danh sách chọn một bảng con để thêm , hãy bấm vào tên của bảng con, sau đó bấm tiếp theo.

  3. InfoPath cố gắng đặt mối quan hệ bằng cách kết hợp tên trường trong cả hai bảng. Nếu bạn không muốn sử dụng mối quan hệ được gợi ý, chọn mối quan hệ, sau đó bấm Loại bỏ mối quan hệ.

  4. Để thêm một mối quan hệ, bấm Thêm mối quan hệ, bấm vào tên của các trường liên quan trong cả hai cột, và sau đó bấm OK.

  5. Bấm Kết thúc.

  6. Để thêm bổ sung con bảng, hãy lặp lại các bước sau đây.

 12. Bấm Tiếp.

 13. Trên trang cuối cùng của trình hướng dẫn, hãy nhập tên cho kết nối dữ liệu chính. Tên này sẽ xuất hiện trong danh sách Nguồn dữ liệu trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu .

 14. Để cho phép người dùng của bạn để gửi dữ liệu của biểu mẫu thông qua một kết nối dữ liệu gửi mà bạn sẽ thêm sau này, hãy bấm để xóa hộp kiểm cho phép gửi cho kết nối này để vô hiệu hóa kết nối dữ liệu gửi trong kết nối dữ liệu chính.

 15. Bấm Kết thúc.

  Mẹo: Nếu bạn cần thay đổi bất kỳ truy vấn hoặc gửi một kết nối dữ liệu là kết nối dữ liệu phụ vào mẫu biểu mẫu, bạn có thể thực hiện các thay đổi trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Bằng cách thay đổi kết nối dữ liệu thứ cấp bây giờ, bạn có thể kiểm tra cả kết nối dữ liệu thứ cấp chính và mới mới vào cùng một lúc. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về thay đổi kết nối dữ liệu thứ cấp trong phần Xem thêm .

 16. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

 17. Để phát hành mẫu biểu mẫu trên menu tệp , bấm phát hành.

 18. Kiểm tra biểu mẫu hoàn toàn bằng cách mở một biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này và nó điền. Xác nhận rằng biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này hoạt động như mong muốn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×