Thay đổi cách xử lý yêu cầu họp, cuộc bỏ phiếu và biên nhận đã đọc hoặc chuyển phát

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Tùy chọn email, sau đó bấm Tùy chọn theo dõi.

 3. Chọn các tùy chọn xử lý mà bạn muốn bằng cách thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Thư trả lời tự động ghi lại trong thư gốc   

   • Chọn hộp kiểm xử lý yêu cầu và phản hồi trên chuyến bay đến .

    Lưu ý: Để xem lại thư trả lời trong hộp thư đến của bạn trước khi chúng được ghi lại, xóa hộp kiểm xử lý yêu cầu và phản hồi trên chuyến bay đến .

  • Xóa thông báo về thư đã chuyển và thư đã đọc   

   • Chọn hộp kiểm thông báo xác nhận quy trình trên chuyến bay đến .

  • Di chuyển thông báo xác nhận ra khỏi hộp thư đến của bạn sau khi xử lý   

   • Chọn hộp kiểm sau khi xử lý, thông báo xác nhận để di chuyển .

    Để chọn một thư mục khác ngoài Mục đã Xóa, bấm Duyệt.

  • Xóa bỏ thư trả lời trống   

   • Chọn hộp kiểm xóa bỏ phiếu và hồi đáp sau xử lý họp trống .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×