Thay đổi cách sắp xếp liên hệ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn có nhiều liên hệ, danh sách liên hệ của bạn có thể tốn cumbersome. Thay đổi cách sắp xếp liên hệ của bạn có thể giúp bạn tìm thấy bạn cần đến.

Để sắp xếp các liên hệ của bạn, hãy làm như sau:

 1. Bấm Mọi người.

  Bấm Mọi người

 2. Bấm trang chủ > dạng xem hiện tại > danh sách.

 3. Bấm đầu đề cột mà bạn muốn sắp xếp theo. Ví dụ, để hiện các liên hệ của bạn theo thứ tự bảng chữ cái theo họ, hãy bấm Lưu Như.

  Bấm tiêu đề cột để sắp xếp theo đó.

Mẹo: Nếu bạn đã gán liên hệ vào thể loại màu khác, bạn có thể bấm vào tiêu đề cột thể loại để sắp xếp theo cách đó.

Để tìm một cụ thể liên hệ, sử dụng tính năng tìm kiếm liên hệ.

Thay đổi định dạng các tên liên hệ của bạn

Có thể các liên hệ của bạn đã không được định dạng theo cùng một cách, mà điều này có nghĩa là các liên hệ đó sẽ không được sắp xếp như mong đợi khi bạn sắp xếp bằng cách dùng cột Lưu Như. Ví dụ, một số liên hệ được lưu theo Tên, Họ trong khi một số khác lại được lưu theo Họ, Tên. Nếu liên hệ của bạn không được sắp xếp theo cách mong muốn, bạn hãy thử làm như sau:

 1. Bấm Tệp > Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.

  Bấm Tệp > Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.

 2. Trên tab Sổ Địa chỉ, hãy chọn sổ địa chỉ mà bạn muốn thay đổi định dạng tên, sau đó bấmThay đổi.

  Bấm vào sổ địa chỉ bạn muốn, rồi bấm Thay đổi.

 3. Trong Hiện tên theo, chọn Lưu Như (Smith, John).

Lưu ý:  Nếu email của bạn đặt ở máy chủ Exchange, bạn có thể thay đổi định dạng tên cho các liên hệ của mình trong danh sách liên hệ chính của Outlook và bất kỳ thư mục liên hệ nào do bạn tạo ra, nhưng bạn không thể thay đổi định dạng tên cho những người trong Danh sách Địa chỉ Toàn cầu (GAL). Sổ địa chỉ này được thiết lập tự động và được người quản trị quản lý.

Thay đổi định dạng các tên liên hệ riêng lẻ

Sau khi sắp xếp danh sách liên hệ của bạn bằng cách dùng cột Lưu Như, có thể vẫn còn một hoặc hai liên hệ không hiển thị theo cách bạn muốn. Để thay đổi cách thức định dạng một liên hệ riêng lẻ, bạn hãy làm như sau:

 1. Bấm đúp vào liên hệ bạn muốn thay đổi.

 2. Trong hộp ở bên phải Lưu Như, hãy bấm mũi tên thả xuống và chọn định dạng bạn muốn. Ví dụ, nếu bạn đang tìm cách để sắp xếp John Clarkson bằng cách dùng định dạng Họ, Tên, hãy chọn Clarkson, John từ danh sách.

  Bấm vào hộp ở bên phải Lưu Như, rồi chọn định dạng bạn muốn.

  Mẹo:  Nếu không thấy định dạng phù hợp, bạn có thể nhập tên trong hộp Lưu Như bằng cách dùng định dạng bạn muốn.

 3. Bấm Lưu & Đóng.

Nếu bạn muốn danh sách liên hệ của bạn sắp xếp theo họ của liên hệ của bạn, bạn phải thay đổi định dạng hiển thị để họ, tên định dạng. Sau khi bạn thay đổi định dạng hiển thị, bạn vẫn có thể cần từng thay đổi bất kỳ liên hệ nào không được Cập Nhật với thay đổi định dạng.

Thay đổi để họ, tên định dạng

Bạn có thể thay đổi định dạng tên cho các liên hệ trong thư mục liên hệ với Microsoft Outlook chính hoặc bất kỳ thư mục liên hệ mà bạn tạo. Các thư mục này được liệt kê trong Sổ Địa chỉ Outlook. Tuy nhiên, bạn không thể thay đổi định dạng tên cho tên trong danh sách địa chỉ toàn cầu (GAL). Để biết thêm thông tin về GAL, hãy xem các tại sao định dạng tên cho một số liên hệ không thể thay đổi? phần dưới đây.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Thiết đặt Tài khoản, rồi bấm Thiết đặt Tài khoản.

  Thiết đặt Tài khoản trong dạng xem Backstage

 3. Trên tab Sổ địa chỉ trong danh sách tên , hãy bấm Sổ địa chỉ Outlook, sau đó bấm thay đổi.

 4. Dưới Sổ địa chỉ Outlook, hãy bấm sổ địa chỉ mà bạn muốn thay đổi định dạng hiển thị liên hệ. Ví dụ, bấm liên hệ: hộp thư-tên hộp thư.

 5. Dưới Hiển thị tên bằng, hãy bấm Tệp dưới dạng (Smith, John).

 6. Bấm đóng trên hộp thoại Sổ địa chỉ của Microsoft OutlookThiết đặt tài khoản .

 7. Thoát và khởi động lại Outlook.

Thay đổi các liên hệ cá nhân họ, tên định dạng

Sau khi bạn thay đổi định dạng tên cho các liên hệ hiện có trong sổ địa chỉ Outlook, thay đổi áp dụng cho mục nhập trong tương lai mà bạn tạo. Tuy nhiên, đôi khi không phải tất cả các liên hệ của bạn được Cập Nhật thay đổi định dạng. Trong trường hợp này, bạn phải thay đổi định dạng cho mỗi liên hệ.

 1. Trong liên hệ, bấm đúp vào một liên hệ không xuất hiện trong họ tên định dạng.

 2. Trong liên hệ mở, trong hộp tệp dưới dạng , bấm vào tên trong họ tên định dạng. Ví dụ, bấm Smith, John.

 3. Trên tab liên hệ , trong nhóm hành động , bấm lưu & đóng.

 4. Lặp lại cho mỗi liên hệ không hiển thị trong định dạng đúng tên.

Lưu ý: 

 • Trong thẻ liên hệ, Tên hiển thị cho các địa chỉ email là tên hiển thị trên các dòng đến, CcBcc của thông điệp email và cũng có thể trong sổ địa chỉ khi bạn tìm kiếm một liên hệ. Tên hiển thị được tạo ra dựa trên cách bạn nhập tên của liên hệ trong hộp Tên đầy đủ .

 • Tên công ty trong công ty hộp bắt đầu với trình tự động xuất hiện bên dưới từ tiếp theo trong hộp tên. Ví dụ, Công ty điện thoại xuất hiện dưới dạng điện thoại công ty, vào.

Định dạng tên cho một số liên hệ không thể thay đổi tại sao?

Các liên hệ được hiển thị trong thư mục liên hệ Outlook của bạn tạo lập nội dung của Sổ Địa chỉ Outlook. Bạn cũng có thể tạo và đặt tên cho thư mục liên hệ khác và trong mỗi của các thư mục này, bạn có thể thay đổi định dạng tên. Tuy nhiên, bạn không thể thay đổi định dạng hiển thị các tên trong Microsoft Exchange Server toàn cầu địa chỉ danh sách (GAL). Định dạng cho tên trong GAL được đặt bởi người quản trị của tổ chức của bạn.

 • Danh sách Địa chỉ Toàn cầu (GAL)     Để hiển thị sổ địa chỉ này, bạn phải sử dụng tài khoản Máy chủ Microsoft Exchange. GAL chứa tên và địa chỉ email của mọi người trong tổ chức của bạn. GAL được đặt cấu hình tự động theo tài khoản Exchange. Người quản trị Exchange hoặc người quản trị mạng tạo và duy trì GAL. GAL cũng có thể chứa địa chỉ email, danh sách phân phối, phòng hội thảo và thiết bị của các liên hệ bên ngoài.

 • Sổ địa chỉ Outlook     Sổ địa chỉ này không yêu cầu bạn dùng tài khoản Exchange. Sổ địa chỉ Outlook được tạo tự động và chứa các liên hệ trong thư mục liên hệ mặc định rằng danh sách địa chỉ email hoặc số fax. Các liên hệ được hiển thị trong hộp thoại Sổ địa chỉ khi bạn bấm vào liên hệ trong danh sách Sổ địa chỉ .

  Nếu bạn tạo thư mục liên hệ bổ sung, bạn có thể đặt thuộc tính cho mỗi thư mục để đưa các liên hệ như là một phần trong sổ địa chỉ Outlook.

Bạn cũng có thể thay đổi định dạng tên cho các sổ địa chỉ mà bạn tạo trong Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ một sổ địa chỉ.

Để xem tất cả các sổ địa chỉ sẵn dùng, bấm Sổ địa chỉ trên thanh công cụ, sau đó bấm vào mũi tên xuống trong danh sách Sổ địa chỉ .

Mỗi thư mục liên hệ của bạn được liệt kê trong danh sách sổ địa chỉ.

Nếu bạn muốn danh sách liên hệ của bạn sắp xếp theo họ của liên hệ của bạn, bạn phải thay đổi định dạng hiển thị để họ, tên định dạng. Sau khi bạn thay đổi định dạng hiển thị, bạn vẫn có thể cần từng thay đổi bất kỳ liên hệ nào không được Cập Nhật với thay đổi định dạng.

Thay đổi để họ, tên định dạng

Bạn có thể thay đổi định dạng tên cho các liên hệ trong thư mục liên hệ chính Microsoft Office Outlook 2007 hoặc bất kỳ thư mục liên hệ mà bạn tạo. Các thư mục này được liệt kê trong Sổ Địa chỉ Outlook. Tuy nhiên, bạn không thể thay đổi định dạng tên cho tên trong danh sách địa chỉ toàn cầu (GAL). Để biết thêm thông tin về GAL, hãy xem các tại sao định dạng tên cho một số liên hệ không thể thay đổi? phần dưới đây.

Lưu ý: Quy trình sau đây yêu cầu khởi động lại Outlook để các thay đổi có hiệu lực.

 1. Trong Outlook, trên menu công cụ , bấm Thiết đặt tài khoản.

 2. Trên tab Sổ địa chỉ trong danh sách tên , hãy bấm Sổ địa chỉ Outlook, sau đó bấm thay đổi.

  Sổ địa chỉ của bạn được hiển thị trên tab Sổ Địa chỉ

 3. Dưới Sổ địa chỉ Outlook, hãy bấm sổ địa chỉ mà bạn muốn thay đổi định dạng hiển thị liên hệ. Ví dụ, bấm liên hệ: thư mục cá nhân hoặc liên hệ: hộp thư-tên hộp thư.

 4. Dưới Hiển thị tên bằng, hãy bấm Tệp dưới dạng (Smith, John).

  Chọn một định dạng tên cho các mục trong sổ địa chỉ của bạn

 5. Bấm đóng hai lần.

 6. Đóng và khởi động lại Outlook.

 7. Để xác nhận thay đổi định dạng, trong Outlook, trên menu công cụ , bấm tùy chọn.

 8. Trên tab tùy chọn , dưới liên hệ và ghi chú, bấm Tùy chọn liên hệ.

 9. Trong hộp Tùy chọn liên hệ , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Xác nhận họ, tên trong danh sách mặc định "Tệp dưới dạng" đơn hàng .

  • Trong danh sách đơn hàng "Tệp dưới dạng" mặc định , bấm cuối cùng, trước tiên.

 10. Hãy bấm OK hai lần.

Thay đổi các liên hệ cá nhân họ, tên định dạng

Sau khi bạn thay đổi định dạng tên cho các liên hệ hiện có trong sổ địa chỉ Outlook, thay đổi áp dụng cho mục nhập trong tương lai mà bạn tạo. Tuy nhiên, đôi khi không phải tất cả các liên hệ của bạn được Cập Nhật thay đổi định dạng. Trong trường hợp này, bạn phải thay đổi định dạng cho mỗi liên hệ.

 1. Trong liên hệ, bấm đúp vào một liên hệ không xuất hiện trong họ tên định dạng.

 2. Trong liên hệ mở, trong hộp tệp dưới dạng phần trên cùng bên trái, bấm vào tên trong họ tên định dạng. Ví dụ, bấm Smith, John.

  Danh sách Lưu trữ Như trong một liên hệ

 3. Trên tab liên hệ , trong nhóm hành động , bấm lưu và đóng.

 4. Lặp lại cho mỗi liên hệ không hiển thị trong định dạng đúng tên.

Lưu ý: 

 • Trong thẻ liên hệ, Tên hiển thị cho các địa chỉ email là tên hiển thị trên các dòng đến, CcBcc của thông điệp email và cũng có thể trong sổ địa chỉ khi bạn tìm kiếm một liên hệ. Tên hiển thị được tạo ra dựa trên cách bạn nhập tên của liên hệ trong hộp Tên đầy đủ .

 • Tên công ty trong công ty hộp bắt đầu với trình tự động xuất hiện bên dưới từ tiếp theo trong hộp tên. Ví dụ, Công ty điện thoại xuất hiện dưới dạng điện thoại công ty, vào.

Định dạng tên cho một số liên hệ không thể thay đổi tại sao?

Các liên hệ được hiển thị trong thư mục liên hệ Outlook 2007 tạo lập nội dung của Sổ Địa chỉ Outlook. Bạn cũng có thể tạo và đặt tên cho thư mục liên hệ khác và trong mỗi của các thư mục này, bạn có thể thay đổi định dạng tên. Tuy nhiên, bạn không thể thay đổi định dạng hiển thị các tên trong Microsoft Exchange toàn cầu địa chỉ danh sách (GAL). Định dạng cho tên trong GAL được đặt bởi người quản trị của tổ chức của bạn.

 • Danh sách Địa chỉ Toàn cầu (GAL)     Để hiển thị sổ địa chỉ này, bạn phải sử dụng tài khoản Máy chủ Microsoft Exchange. GAL chứa tên và địa chỉ email của mọi người trong tổ chức của bạn. GAL được đặt cấu hình tự động theo tài khoản Exchange. Người quản trị Exchange hoặc người quản trị mạng tạo và duy trì GAL. GAL cũng có thể chứa địa chỉ email, danh sách phân phối, phòng hội thảo và thiết bị của các liên hệ bên ngoài.

 • Sổ địa chỉ Outlook     Sổ địa chỉ này không yêu cầu bạn dùng tài khoản Exchange. Sổ địa chỉ Outlook được tạo tự động và chứa các liên hệ trong thư mục liên hệ mặc định rằng danh sách địa chỉ email hoặc số fax. Các liên hệ được hiển thị trong hộp thoại Sổ địa chỉ khi bạn bấm vào liên hệ trong danh sách Sổ địa chỉ .

  Nếu bạn tạo thư mục liên hệ bổ sung, bạn có thể đặt thuộc tính cho mỗi thư mục để đưa các liên hệ như là một phần trong sổ địa chỉ Outlook.

Bạn cũng có thể thay đổi định dạng tên cho các sổ địa chỉ mà bạn tạo trong Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ một sổ địa chỉ.

Để xem tất cả các sổ địa chỉ sẵn dùng, bấm Sổ địa chỉ trên thanh công cụ, sau đó bấm vào mũi tên bên dưới sổ địa chỉ.

Danh sách Sổ Địa chỉ

Mỗi thư mục liên hệ của bạn được liệt kê trong danh sách sổ địa chỉ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×