Thay đổi cách hàng và cột của dữ liệu được vẽ trong biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu biểu đồ mà bạn tạo ra không hiển thị dữ liệu trang tính trên trục mà bạn muốn, bạn có thể nhanh chóng thay đổi cách dữ liệu được vẽ. Ví dụ, nếu hàng dữ liệu được hiển thị trên trục ngang (thể loại), nhưng bạn muốn hiển thị trên trục đứng (giá trị) thay vào đó, bạn có thể chuyển hàng thành cột sao cho dữ liệu được hiển thị trong biểu đồ theo cách bạn muốn.

Quan trọng: Để hoàn thành quy trình này, bạn phải có một biểu đồ hiện có. Để biết thêm thông tin về cách tạo biểu đồ, hãy xem tạo biểu đồ.

Trong bài viết này

Cách Excel sẽ quyết định cách dữ liệu được vẽ trong biểu đồ

Thay đổi cách dữ liệu được vẽ

Cách Excel sẽ quyết định cách dữ liệu được vẽ trong biểu đồ

Khi bạn tạo biểu đồ, Microsoft Office Excel sẽ quyết định vào trục mà chuỗi dữ liệu được vẽ, dựa trên số lượng trang tính hàng và cột được bao gồm trong biểu đồ, cách đặt lớn hơn số trên trục ngang.

Nếu dữ liệu của bạn có bằng nhau hàng và cột của dữ liệu trang tính, Excel sẽ vẽ các hàng dữ liệu trên trục dọc và các cột dữ liệu trên trục ngang. Sau khi bạn chuyển hàng thành cột trong biểu đồ, cột dữ liệu được vẽ trên trục dọc và các hàng dữ liệu được vẽ trên trục ngang.

Tuy nhiên, bạn có thể nhanh chóng thay đổi cách rằng trang tính hàng và cột được vẽ trong biểu đồ bằng cách chuyển hàng thành cột hoặc ngược lại.

Sơ đồ được vẽ theo hàng và theo cột dữ liệu trang tính

Đầu trang

Thay đổi cách dữ liệu được vẽ

  1. Bấm vào bất kỳ đâu trong bảng có chứa các chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục khác nhau.

    Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab thiết kế , trong nhóm dữ liệu , hãy bấm Chuyển đổi hàng/cột.

    Ảnh Ribbon Excel

Mẹo

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×