Thay đổi các tùy chọn liên hệ đối với thông báo từ Microsoft

Sử dụng trang Tùy chọn liên hệ để cập nhật thông tin liên hệ cho tổ chức của bạn và chọn loại thông báo liên quan đến sản phẩm của Office 365 mà bạn muốn nhận.

Đọc mục Cập nhật số điện thoại và địa chỉ email của người quản trị trong Office 365 để biết thông tin về cách thay đổi số điện thoại di động và địa chỉ email của người quản trị.

Nếu bạn đang tìm cách thay đổi thông tin hồ sơ công ty, chẳng hạn như tên và địa chỉ tổ chức, số điện thoại chính của công ty và thông tin liên hệ về kỹ thuật, hãy xem mục Thay đổi địa chỉ, email liên hệ về kỹ thuật và các thông tin khác của tổ chức bạn.

Để cập nhật thông tin của bạn

  1. Duyệt đến trung tâm quản trị Office 365 của bạn.

  2. Bấm hoặc nhấn vào Cài đặt Cài đặt trên đầu trang Office 365 ở phía trên bên phải đầu trang.

  3. Bấm hoặc nhấn vào Office 365 bên dưới Cài đặt ứng dụng của tôi.

  4. Bấm hoặc nhấn vàoBảo mật & quyền riêng tư, sau đó chọn Tùy chọn liên hệ.

  5. Chọn loại thông báo liên quan đến sản phẩm mà bạn muốn nhận.

  6. Nhập số điện thoại, số điện thoại di động của doanh nghiệp hoặc email của doanh nghiệp mà bạn muốn nhận các thông báo này.

    Lưu ý:  Bạn có thể sử dụng bất cứ địa chỉ email nào, bao gồm cả địa chỉ email Office 365 của bạn, để nhận các thông báo này. Nếu bạn không thêm địa chỉ email cho các tùy chọn liên hệ, địa chỉ email thay thế của bạn (trên trang Thông tin cá nhân) sẽ được sử dụng.

Với Office 365 Enterprise, Office 365 Business Premium và Office 365 Business Essentials, khi bạn đăng ký lần đầu với tư cách người quản trị cho Office 365, tùy theo quốc gia hoặc khu vực của người dùng trong tổ chức của bạn, người dùng có thể đã được tự động đăng ký nhận các thông báo liên quan đến sản phẩm.

Với Office 365 Business Essentials, tùy theo quốc gia hoặc khu vực, bạn có thể đã được tự động đăng ký nhận các thông báo liên quan đến sản phẩm. Người quản trị là người duy nhất có thể đăng ký nhận các thông báo về tuân thủ.

Để biết câu trả lời đối với các câu hỏi về thanh toán, hãy xem mục:

Xem Thêm

Giới thiệu về trung tâm quản trị Office 365

Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×