Thay đổi các nhãn trục trong một biểu đồ

Thay đổi các nhãn trục trong một biểu đồ

Trong biểu đồ bạn tạo, các nhãn trục sẽ được hiển thị dưới trục ngang (thể loại), bên cạnh trục dọc (giá trị) và bên cạnh trục sâu (trong biểu đồ 3D). Biểu đồ của bạn sử dụng văn bản trong dữ liệu nguồn cho các nhãn trục này, nhưng bạn có thể thay đổi phần đó.Đừng nhầm lẫn các nhãn trục ngang—Qtr 1, Qtr 2, Qtr 3, và Qtr 4, như minh họa bên dưới với các nhãn chú giải bên dưới chúng—East Asia Sales 2009 và East Asia Sales 2010.

Biểu đồ cột liên cụm với các nhãn trục

Để thay đổi văn bản của các nhãn thể loại trong dữ liệu nguồn trên bảng tính:

 1. Bấm vào từng ô trong bảng tính có chứa văn bản nhãn bạn muốn thay đổi.

 2. Gõ văn bản bạn muốn troing từng ô rồi nhấn Enter.

  Các nhãn trục và các ô nguồn trong bảng tính

  Khi bạn thay đổi văn bản trong các ô, các nhãn trong biểu đồ mới được cập nhật.

Để giữ nguyên văn bản trong dữ liệu nguồn trên trang tính, bạn có thể nhập văn bản nhãn mới không được nối kết với dữ liệu bảng tính:

 1. Bấm chuột phải vào các nhãn thể loại bạn muốn thay đổi và bấm Chọn Dữ liệu.

Bấm chuột phải vào trục thể loại và chọn Dữ liệu

 1. Trong hộp Nhãn Trục (Thể loại) Ngang, bấm Sửa.

 2. Trong hộp Phạm vi nhãn trục, nhập các nhãn mà bạn muốn sử dụng, phân tách bởi dấu phẩy.

Chỉ thay đổi các nhãn trong biểu đồ

Ví dụ, nhập Quý 1,Quý 2,Quý 3,Quý 4.

Thay đổi định dạng văn bản và chữ số trong các nhãn

Để thay đổi định dạng văn bản trong các nhãn trục thể loại:

 1. Bấm chuột phải vào các nhãn trục thể loại mà bạn muốn định dạng và bấm Phông.

 2. Trên thẻ Phông chữ, chọn các tùy chọn định dạng bạn muốn.

 3. Trên thẻ Giãn cách Ký tự, chọn các tùy chọn khoảng cách bạn muốn.

Để thay đổi định dạng chữ số trên trục giá trị:

 1. Bấm chuột phải vào các nhãn trục giá trị bạn muốn định dạng.

 2. Bấm Định dạng Trục.

 3. Trong ngăn Định dạng Trục, bấm Số.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy phần Số trong ngăn, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một trục giá trị (trục này thường là trục dọc ở bên trái).

  Tùy chọn chữ số trong ngăn Định dạng Trục

 4. Chọn các tùy chọn định dạng số bạn muốn.

  Tùy chọn Định dạng Số cho trục giá trị

  Nếu định dạng số mà bạn chọn sử dụng vị trí thập phân, bạn có thể chỉ định chúng trong hộp Vị trí thập phân.

 5. Để giữ nguyên nối kết giữa các số và ô trong trang tính, chọn hộp kiểm Nối kết với nguồn.

  Lưu ý: Trước khi bạn định dạng chữ số theo tỷ lệ phần trăm, đảm bảo rằng các số hiển thị trên biểu đồ đã được tính toán theo tỷ lệ phần trăm trong trang tính hoặc được hiển thị theo định dạng thập phân như 0,1. Để tính toán tỷ lệ phần trăm trên trang tính, hãy chia số lượng với tổng. Ví dụ, nếu bạn nhập =10/100, sau đó định dạng kết quả 0,1 là tỷ lệ phần trăm, số này sẽ được hiển thị chính xác là 10%.

Mẹo: Các nhãn trục khác với các tiêu đề trục, bạn có thể thêm tiêu đề để mô tả những gì được biểu thị trên trục. Các tiêu đề trục không tự động hiển thị trong biểu đồ. Để thêm các tiêu đề này, hãy xem mục Thêm hoặc loại bỏ tiêu đề trong biểu đồ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×