Thay đổi các hệ thống ngày, định dạng, hoặc năm chữ số hai giải thích

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ngày tháng thường là một phần quan trọng phân tích dữ liệu. Bạn thường xuyên hỏi các câu hỏi chẳng hạn như: khi một sản phẩm đã được mua, lâu sẽ thực hiện nhiệm vụ trong dự án hoặc doanh thu trung bình cho một quý tài chính là gì? Nhập ngày tháng chính xác là cần thiết để bảo đảm kết quả chính xác. Nhưng định dạng ngày tháng, sao cho họ rất dễ hiểu đều quan trọng là phải đảm bảo đúng giải thích những kết quả.

Quan trọng: Vì các quy tắc quản trị các cách diễn giải bất kỳ chương trình tính toán ngày tháng được phức tạp, bạn phải là cụ thể càng về ngày bất cứ khi nào bạn nhập chúng. Điều này sẽ tạo ra mức cao nhất của độ chính xác trong phép tính ngày của bạn.

Excel lưu trữ ngày như số thứ tự được gọi là giá trị số sê-ri. Ví dụ, trong Excel cho Windows, 1 tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và 1 tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 vì nó là 39,448 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900.

Excel lưu lần dưới dạng phân số thập phân, vì thời gian được xem là một phần của một ngày. Số thập phân là một giá trị từ 0 (không) đến 0.99999999, thể hiện thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 sa) đến 23:59:59 (11:59:59 ch).

Vì ngày tháng và thời gian là giá trị, họ có thể được thêm vào, trừ giá và bao gồm trong phép tính khác. Bạn có thể xem một ngày là một giá trị số sê-ri và một giờ dưới dạng phân số thập phân bằng cách thay đổi định dạng ô có chứa ngày hoặc thời gian để định dạng chung.

Hệ thống ngày 1900 và 1904 hỗ trợ cả Excel cho Mac và Excel cho Windows. Hệ thống ngày mặc định cho Excel cho Windows là 1900; và hệ thống ngày mặc định cho Excel cho Mac 1904.

Lần đầu tiên, Excel cho Windows được dựa trên hệ thống ngày 1900, vì nó bật tốt hơn tương thích với các chương trình bảng tính đã được thiết kế để chạy dưới MS-DOS và Microsoft Windows, và do đó nó trở thành hệ thống ngày mặc định. Ban đầu, trong Excel cho Mac được dựa trên hệ thống ngày 1904, vì nó bật tốt hơn tương thích với máy tính Macintosh đầu tiên không hỗ trợ ngày trước ngày 2 tháng 1, 1904, và do đó nó trở thành hệ thống ngày mặc định.

Bảng sau đây cho biết ngày đầu tiên và ngày cuối cùng cho mỗi hệ thống ngày và giá trị số sê-ri liên kết với mỗi ngày.

Hệ ngày

Ngày đầu tiên

Ngày cuối cùng

năm 1900

1 tháng 1, 1900
(giá trị 1 tuần tự)

Ngày 31 tháng 12, 9999
(giá trị số sê-ri 2958465)

1904

Ngày 1 tháng 2, 1904
(giá trị 1 tuần tự)

Ngày 31 tháng 12, 9999
(giá trị số sê-ri 2957003)

Vì ngày tháng hai hệ thống sử dụng ngày bắt đầu khác nhau, cùng một ngày được thể hiện bằng giá trị số sê-ri khác nhau trong mỗi hệ thống ngày. Ví dụ, 5 tháng 7 năm 2007 có thể có hai số sê-ri giá trị khác nhau, tùy thuộc vào hệ thống được sử dụng.

Hệ ngày

Các giá trị số sê-ri của ngày 5 tháng 7 năm 2007

năm 1900

37806

1904

39268

Sự khác biệt giữa hai hệ thống ngày là ngày 1.462; đó là, giá trị số sê-ri của ngày trong hệ thống ngày 1900 là luôn 1.462 ngày lớn hơn giá trị số sê-ri của ngày cùng trong hệ thống ngày 1904. Ngược lại, giá trị số sê-ri của ngày trong hệ thống ngày 1904 là luôn nhỏ hơn giá trị số sê-ri của ngày cùng 1.462 ngày trong hệ thống ngày 1900. ngày 1.462 bằng bốn năm và một ngày (bao gồm một nhuận ngày) được.

Quan trọng: Để đảm bảo rằng các giá trị năm được hiểu như bạn mong muốn, hãy nhập năm giá trị dưới dạng bốn chữ số (ví dụ, 2001, không 01). Bằng cách nhập bốn chữ số năm, Excel sẽ giải thích về kỷ cho bạn.

Nếu bạn nhập một ngày một năm hai chữ số trong một ô được định dạng văn bản hoặc như là một đối số văn bản trong một hàm, chẳng hạn như = YEAR("1/1/31"), Excel diễn giải năm như sau:

 • 00 qua 29    được hiểu là năm 2000 qua 2029. Ví dụ, nếu bạn nhập ngày tháng 5/28/19, Excel giả định ngày là 28 tháng 5, 2019.

 • 30 đến 99    được hiểu là năm 1930 qua 1999. Ví dụ, nếu bạn nhập ngày tháng 5/28/98, Excel giả định ngày là 28 tháng 5, 1998.

Trong Microsoft Windows, bạn có thể thay đổi cách hai chữ số năm được hiểu cho tất cả các chương trình Windows mà bạn đã cài đặt.

Windows 10

 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập panel điều khiển, sau đó chọn Panel điều khiển.

 2. Dưới đồng hồ, ngôn ngữ và khu vực, bấm thay đổi ngày tháng, thời gian, hoặc định dạng số

 3. Bấm tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

 4. Trong hộp thoại khu vực , bấm thiết đặt bổ sung.

 5. Bấm vào tab ngày .

 6. Trong khi nhập một chữ số hai năm, giải thích về nó là một năm giữa hộp, thay đổi giới hạn cho kỷ.

  Khi bạn thay đổi giới hạn trên năm, năm thấp hơn giới hạn tự động thay đổi.

 7. Bấm OK.

Windows 8

 1. Vuốt vào từ mép phải màn hình, chạm vào Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ tới góc trên bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống dưới, sau đó bấm Tìm kiếm), nhập Panel điều khiển trong hộp tìm kiếm và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Pa-nen điều khiển.

 2. Dưới đồng hồ, ngôn ngữ và khu vực, bấm thay đổi ngày tháng, thời gian, hoặc định dạng số.

 3. Trong hộp thoại khu vực , bấm thiết đặt bổ sung.

 4. Bấm vào tab ngày .

 5. Trong khi nhập một chữ số hai năm, giải thích về nó là một năm giữa hộp, thay đổi giới hạn cho kỷ.

  Khi bạn thay đổi giới hạn trên năm, năm thấp hơn giới hạn tự động thay đổi.

 6. Bấm OK.

Windows 7

 1. Bấm vào nút Bắt đầu và sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.

 2. Bấm vào khu vực và ngôn ngữ.

 3. Trong hộp thoại khu vực , bấm thiết đặt bổ sung.

 4. Bấm vào tab ngày .

 5. Trong khi nhập một chữ số hai năm, giải thích về nó là một năm giữa hộp, thay đổi giới hạn cho kỷ.

  Khi bạn thay đổi giới hạn trên năm, năm thấp hơn giới hạn tự động thay đổi.

 6. Bấm OK.

Theo mặc định, khi bạn nhập ngày tháng trong một sổ làm việc, ngày tháng được định dạng để hiển thị hai chữ số năm. Khi bạn thay đổi định dạng ngày mặc định thành một định dạng khác nhau bằng cách sử dụng thủ tục này, Hiển thị của ngày trước đó đã được nhập trong sổ làm việc của bạn sẽ thay đổi định dạng mới như ngày tháng chưa được định dạng bằng cách dùng hộp thoại Định dạng ô hộp (trên tab nhà , trong nhóm số , bấm Công cụ khởi động hộp thoại).

Windows 10

 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập panel điều khiển, sau đó chọn Panel điều khiển.

 2. Dưới đồng hồ, ngôn ngữ và khu vực, bấm thay đổi ngày tháng, thời gian, hoặc định dạng số

 3. Bấm tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

 4. Trong hộp thoại khu vực , bấm thiết đặt bổ sung.

 5. Bấm vào tab ngày .

 6. Trong danh sách định dạng ngày ngắn , bấm định dạng sử dụng bốn chữ số trong năm ("yyyy").

 7. Bấm OK.

Windows 8

 1. Vuốt vào từ mép phải màn hình, chạm vào Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ tới góc trên bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống dưới, sau đó bấm Tìm kiếm), nhập Panel điều khiển trong hộp tìm kiếm và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Pa-nen điều khiển.

 2. Dưới đồng hồ, ngôn ngữ và khu vực, bấm thay đổi ngày tháng, thời gian, hoặc định dạng số.

 3. Trong hộp thoại khu vực , bấm thiết đặt bổ sung.

 4. Bấm vào tab ngày .

 5. Trong danh sách định dạng ngày ngắn , bấm định dạng sử dụng bốn chữ số trong năm ("yyyy").

 6. Bấm OK.

Windows 7

 1. Bấm vào nút Bắt đầu và sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.

 2. Bấm vào khu vực và ngôn ngữ.

 3. Trong hộp thoại khu vực , bấm thiết đặt bổ sung.

 4. Bấm vào tab ngày .

 5. Trong danh sách định dạng ngày ngắn , bấm định dạng sử dụng bốn chữ số trong năm ("yyyy").

 6. Bấm OK.

Hệ thống sẽ thay đổi tự động khi bạn mở tài liệu từ các nền tảng khác. Ví dụ, nếu bạn đang làm việc trong Excel và bạn mở tài liệu đã được tạo trong Excel cho Mac, hộp kiểm của hệ thống ngày 1904 được chọn tự động.

Bạn có thể thay đổi hệ thống bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

 2. Bên dưới phần khi tính toán sổ làm việc này , hãy chọn sổ làm việc mà bạn muốn, rồi chọn hoặc xóa hộp kiểm của hệ thống ngày 1904 sử dụng .

Bạn có thể gặp phải vấn đề khi bạn sao chép và dán ngày hoặc khi bạn tạo các tham chiếu ngoài giữa các sổ làm việc dựa trên hai hệ thống ngày khác. Ngày có thể xuất hiện bốn năm và một ngày trước hoặc sau ngày mà bạn mong đợi. Bạn có thể gặp phải các vấn đề cho dù bạn đang sử dụng Excel cho Windows, Excel cho Mac, hoặc cả hai.

Ví dụ, nếu bạn sao chép ngày 5 tháng 7 năm 2007 từ một sổ làm việc dùng hệ thống ngày 1900 và sau đó dán vào ngày vào một sổ làm việc dùng hệ thống ngày 1904, ngày xuất hiện dưới dạng 6 tháng 7, 2011, đó là 1.462 ngày sau này. Ngoài ra, nếu bạn sao chép ngày 5 tháng 7 năm 2007 từ một sổ làm việc dùng hệ thống ngày 1904 và sau đó dán vào ngày vào một sổ làm việc dùng hệ thống ngày 1900, ngày sẽ xuất hiện dưới dạng 4 tháng 7 năm 2003, đó là 1.462 ngày trước đó. Để biết thông tin nền, hãy xem hệ thống ngày trong Excel.

Sửa một bản sao và dán các vấn đề   

 1. Trong một ô trống, hãy nhập giá trị 1462.

 2. Chọn ô đó và sau đó trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm sao chép.

 3. Chọn tất cả các ô có chứa ngày tháng không chính xác.

  Mẹo: Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm bất kỳ ô nào trên trang tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn ô, phạm vi, hàng, hoặc cột trên một trang tính.

 4. Trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm dán, sau đó bấm dán đặc biệt.

  Nhóm Bảng tạm trên tab Nhà

 5. Trong hộp thoại Dán đặc biệt , bên dưới dán, hãy bấm giá trị, và sau đó dưới thao tác, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đặt ngày dưới dạng bốn năm và một ngày sau này, hãy bấm Thêm.

  • Để đặt ngày dưới dạng bốn năm và một ngày trước đó, hãy bấm Subtract.

Sửa một vấn đề tham chiếu bên ngoài   

Nếu bạn đang sử dụng một tham chiếu ngoài đến một ngày trong một sổ làm việc với một hệ thống ngày khác, bạn có thể thay đổi tham chiếu bên ngoài bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để đặt ngày dưới dạng bốn năm và một ngày sau này, hãy thêm 1.462 người cho nó. Ví dụ:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Để đặt ngày dưới dạng bốn năm và một ngày trước đó, trừ 1.462 người từ đó. Ví dụ:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Định dạng ngày theo cách bạn muốn

Hiển thị số theo ngày hoặc thời gian

Nhập dữ liệu theo cách thủ công trong ô trang tính

Ví dụ về công thức thường dùng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×