Thay đổi bố trí hoặc kiểu của biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn tạo biểu đồ, bạn có thể ngay lập tức thay đổi diện mạo của nó. Thay vì theo cách thủ công việc thêm hoặc thay đổi thành phần biểu đồ hoặc định dạng biểu đồ, bạn có thể nhanh chóng áp dụng bố trí được xác định trước và kiểu cho biểu đồ của bạn. Microsoft Office Excel cung cấp nhiều bố trí được xác định trước hữu ích và kiểu (hoặc bố trí nhanh và kiểu nhanh) mà bạn có thể chọn từ. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh bố trí hoặc kiểu của biểu đồ thêm bằng cách thay đổi theo cách thủ công bố trí và kiểu của các thành phần biểu đồ riêng lẻ được sử dụng trong biểu đồ.

Bạn không thể lưu một bố trí tùy chỉnh hoặc định dạng, nhưng nếu bạn muốn sử dụng cùng một bố trí hoặc định dạng một lần nữa, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng một mẫu biểu đồ.

Quan trọng: Để hoàn tất các thủ tục sau đây, bạn phải có một biểu đồ hiện có. Để biết thêm thông tin về cách tạo biểu đồ, hãy xem tạo biểu đồ.

Bạn muốn làm gì?

Chọn một bố trí biểu đồ định sẵn

Chọn kiểu biểu đồ định sẵn

Thay đổi bố trí của các thành phần biểu đồ theo cách thủ công

Thay đổi kiểu thành phần biểu đồ theo cách thủ công

Lưu biểu đồ dưới dạng một mẫu biểu đồ

Chọn một bố trí biểu đồ định sẵn

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn định dạng.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí Biểu đồ, hãy bấm vào bố trí biểu đồ mà bạn muốn dùng.

  Ảnh Ribbon Excel

  Lưu ý: Khi cửa sổ Excel giảm kích cỡ, bố trí biểu đồ sẽ sẵn dùng trong bộ sưu tập Bố trí nhanh trong nhóm Bố trí biểu đồ .

  Để xem tất cả các bố trí sẵn dùng, hãy bấm Thêm Ảnh nút .

Đầu Trang

Chọn kiểu biểu đồ định sẵn

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn định dạng.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu Biểu đồ, hãy bấm vào kiểu biểu đồ mà bạn muốn dùng.

  Để xem tất cả các kiểu biểu đồ định sẵn, hãy bấm Thêm Ảnh nút .

  Ảnh Ribbon Excel

  Lưu ý: Khi cửa sổ Excel giảm kích cỡ, kiểu biểu đồ sẽ sẵn dùng trong bộ sưu tập Kiểu biểu đồ nhanh trong nhóm Kiểu biểu đồ .

Mẹo: Kiểu biểu đồ sử dụng màu sắc của chủ đề tài liệu hiện tại được áp dụng cho sổ làm việc. Bạn có thể thay đổi màu sắc bằng cách chuyển sang một chủ đề tài liệu khác nhau. Bạn cũng có thể tùy chỉnh một tài liệu được hiển thị biểu đồ trong các màu chính xác mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin hãy xem áp dụng, tùy chỉnh, và lưu chủ đề tài liệu trong Word hoặc Excel.

Đầu Trang

Thay đổi bố trí của các thành phần biểu đồ theo cách thủ công

 1. Bấm vào biểu đồ, hoặc làm như sau để chọn thành phần biểu đồ mà bạn muốn thay đổi bố trí từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn.

   Ảnh Ribbon Excel

 2. Trên tab bố trí , hãy thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  1. Trong nhóm nhãn , hãy bấm vào tùy chọn bố trí nhãn mà bạn muốn.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Trong nhóm trục , hãy bấm vào tùy chọn trục hoặc đường lưới mà bạn muốn.

   Ảnh Ribbon Excel

  3. Trong nhóm nền , bấm vào tùy chọn bố trí mà bạn muốn.

   Ảnh Ribbon Excel

 3. Lưu ý: Các tùy chọn bố trí mà bạn chọn được áp dụng cho thành phần mà bạn đã chọn. Ví dụ, nếu bạn có toàn bộ biểu đồ được chọn, nhãn dữ liệu sẽ được áp dụng cho tất cả các chuỗi dữ liệu. Nếu bạn có một điểm dữ liệu được chọn, nhãn dữ liệu sẽ chỉ được áp dụng cho các điểm dữ liệu hoặc chuỗi dữ liệu đã chọn.

Đầu Trang

Thay đổi kiểu thành phần biểu đồ theo cách thủ công

 1. Bấm vào biểu đồ.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab định dạng , trong nhóm Vùng chọn hiện tại , hãy bấm vào mũi tên trong hộp Thành phần biểu đồ , sau đó chọn thành phần biểu đồ mà bạn muốn định dạng.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trên tab định dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong nhóm Vùng chọn hiện tại , bấm Định dạng vùng chọn, sau đó chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

  • Trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm nút Thêm Ảnh nút , sau đó chọn một kiểu.

   Nhóm Kiểu Hình dạng trên Ribbon Excel

  • Trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Tô hình dạng, Viền ngoài hình dạnghoặc Hiệu ứng hình dạng và sau đó chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

Đầu Trang

Lưu biểu đồ dưới dạng một mẫu biểu đồ

Nếu bạn muốn tạo biểu đồ như biểu đồ mà mình vừa tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự khác.

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Loại, hãy bấm Lưu Dưới dạng Mẫu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho mẫu.

  Mẹo: Trừ khi bạn chỉ định một thư mục khác, tệp mẫu (.crtx) sẽ được lưu trong thư mục Biểu đồ, và mẫu trở nên sẵn dùng bên dưới Mẫu trong cả hộp thoại Chèn Biểu đồ (tab Chèn, nhóm Biểu đồ, Công cụ Khởi động Hộp thoại Ảnh nút ) lẫn hộp thoại Thay đổi Loại Biểu đồ (tab Thiết kế, nhóm Loại, Thay đổi Loại Biểu đồ).

  Để biết thêm thông tin về cách áp dụng mẫu biểu đồ, hãy xem Dùng lại biểu đồ yêu thích bằng cách sử dụng mẫu biểu đồ.

Mẫu biểu đồ chứa định dạng biểu đồ và lưu trữ các màu được sử dụng khi bạn lưu biểu đồ dưới dạng mẫu. Khi bạn sử dụng mẫu biểu đồ để tạo biểu đồ trong sổ làm việc khác, biểu đồ mới sẽ sử dụng màu của mẫu biểu đồ — chứ không phải màu của chủ đề tài liệu mà hiện đang được áp dụng cho sổ làm việc. Để sử dụng màu của chủ đề tài liệu thay vì màu của mẫu biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào khu vực sơ đồ, rồi bấm vào Đặt lại để Khớp với Kiểu trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×