Thay đổi định dạng ngày của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ngày xuất hiện trong Microsoft Office Outlook 2007 dựa trên định dạng được xác định trong thiết đặt cho hệ điều hành của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi hiển thị ngày — ví dụ, có một định dạng ngày tháng, năm thay vì định dạng năm tháng ngày tháng — bạn thay đổi này trong Pa-nen điều khiển chương trình trong Windows Vista và phiên bản cũ hơn.

Lưu ý: Tất cả các chương trình trên máy tính của bạn sử dụng thiết đặt ngày tháng từ các hệ điều hành của bạn sẽ có bị ảnh hưởng bởi các thay đổi bạn thực hiện trong Pa-nen điều khiển.

Thay đổi thiết đặt ngày trong Windows Vista

  1. Bấm bắt đầu, bấm Pa-nen điều khiển, bấm đồng hồ, ngôn ngữ và khu vực, và sau đó dưới tùy chọn ngôn ngữ và khu vực, bấm thay đổi ngày, thời gian, hoặc số định dạng.

  2. Trên tab định dạng , bấm tùy chỉnh định dạng này.

  3. Trên tab ngày , hãy xác định bất kỳ thay đổi nào bạn muốn thực hiện, bên dưới ngày ngắnngày dài.

Thay đổi thiết đặt ngày trong Microsoft Windows XP

  1. Bấm bắt đầu, bấm Pa-nen điều khiển, và sau đó bấm đúp vào tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

  2. Trên tab Tùy chọn khu vực , dưới tiêu chuẩn và định dạng, bấm tùy chỉnh.

  3. Trên tab ngày , hãy xác định bất kỳ thay đổi nào bạn muốn thực hiện, bên dưới ngày ngắn ngày dài.

Nếu bạn không nhìn thấy định dạng bạn muốn trong ngày ngắn hoặc ngày dài, hãy làm theo các hướng dẫn cụ thể trong bảng sau đây.

Lưu ý: Nhập một chữ viết hoa M cho thiết đặt tháng. Chữ thường m được dùng cho thiết đặt phút.

Để

Thực hiện điều này

Hiển thị một chữ số không đứng.

Nhập một ký tự. Nhập d cho thiết đặt ngày, nhập y cho thiết đặt năm và nhập M cho thiết đặt tháng.

Hiển thị các số 0 với một chữ số đứng trước.

Nhập hai ký tự. Nhập dd cho thiết đặt ngày, nhập yy cho thiết đặt năm và nhập MM cho thiết đặt tháng.

Hiển thị các hai chữ số cuối của năm.

Nhập yy cho thiết đặt năm.

Hiển thị bốn chữ số năm.

Nhập yyyy cho thiết đặt năm.

Hiển thị tên viết tắt cho ngày hoặc tháng.

Gõ ba ký tự. Nhập ddd cho thiết đặt ngày và nhập MMM cho thiết đặt tháng.

Hiển thị tên đầy đủ của ngày hoặc tháng.

Nhập bốn ký tự. Nhập dddd cho thiết đặt ngày và nhập MMMM cho thiết đặt tháng.

Hiển thị văn bản bổ sung.

Nhập dấu nháy đơn (') quanh văn bản.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×