Quản lý dịch vụ

Thay đổi địa chỉ email của người dùng

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Thỉnh thoảng, bạn có thể cần phải thay đổi tên hoặc địa chỉ email của người dùng. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách thay đổi tên hiển thị của họ, biệt danh hoặc địa chỉ email của họ. Đây là cách thực hiện.

Thay đổi tên hiển thị của người dùng

 1. Trong Trung tâm quản trị Microsoft 365, chọn người dùng> người dùng hiện hoạt.

 2. Chọn người dùng từ danh sách người dùng hiện hoạt.

 3. Chọn quản lý thông tin liên hệ.

 4. Thay đổi tên hiển thị, rồi chọn lưu thay đổi.

Bây giờ, tên mới sẽ được hiển thị trong Outlook và các ứng dụng Microsoft 365 khác.

Thêm biệt danh email

 1. Trong Trung tâm quản trị Microsoft 365, chọn người dùng> người dùng hiện hoạt.

 2. Chọn người dùng từ danh sách người dùng hiện hoạt.

 3. Chọn quản lýbiệt danh email.

 4. Nhập biệt danh mới, xác nhận tên miền, rồi chọn lưu thay đổi.

Thay đổi tên người dùng

 1. Trong Trung tâm quản trị Microsoft 365, chọn người dùng> người dùng hiện hoạt.

 2. Chọn người dùng từ danh sách người dùng hiện hoạt.

 3. Chọn quản lý tên người dùng.

 4. Nhập tên người dùng mới, xác nhận tên miền, rồi chọn lưu thay đổi.

Theo kết quả của thay đổi này, người dùng sẽ cần phải đăng nhập vào Microsoft 365 với tên người dùng mới này và thêm tài khoản email mới vào Outlook.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×