Thay đổi trạng thái hiện diện của bạn trong Lync

Trạng thái hiện diện bao gồm Rảnh, Bận, Đi vắng và Đừng Làm Phiền. Trạng thái của bạn sẽ căn cứ vào Lịch của Microsoft Outlook nếu bạn dùng Outlook hoặc hoạt động của bạn trong Lync. Ví dụ, nếu một cuộc họp đang được tiến hành theo lịch trình trong Outlook, thì trạng thái của bạn trong Lync sẽ là "Đang họp". Khi bạn đang có một cuộc gọi video hoặc âm thanh trong Lync, thì chỉ báo hiện diện của bạn sẽ đổi thành màu đỏ, tức là Bận, và trạng thái của bạn được cập nhật thành "Đang gọi điện". Tuy nhiên, bạn cũng có thể đặt trạng thái hiện diện theo cách thủ công để kiểm soát việc bạn có muốn mọi người liên hệ với mình hay không và liên hệ theo cách nào. Và thông tin hiện diện của bạn cũng có thể bao gồm ghi chú cá nhân xuất hiện trong danh sách Liên hệ và trên thẻ liên hệ của bạn. Điều này giúp mọi người biết thêm thông tin về việc bạn đang làm.

Thay đổi trạng thái hiện diện của bạn

  • Hãy bấm vào mũi tên thả xuống của menu trạng thái bên dưới tên bạn trên cửa sổ Lync chính, rồi bấm vào trạng thái mà bạn muốn cho mọi người thấy.

Ảnh chụp màn hình danh sách thả xuống để thay đổi trạng thái hiện diện, với một phần danh sách các lựa chọn.

Để khôi phục từ trạng thái bạn đã đặt và lệnh cho Lync tự động cập nhật trạng thái của bạn, hãy bấm menu trang thái rồi bấm Đặt lại Trạng thái.

Chọn trạng thái thích hợp

Hãy đảm bảo rằng bạn đặt chính xác trạng thái của mình. Bảng dưới đây sẽ mô tả từng trạng thái hiện diện mà người khác có thể thấy về bạn, ý nghĩa của từng trạng thái và những trạng thái nào bạn có thể tự đặt.

Mẹo: Trạng thái hiện diện được cài sẵn trong Lync, nghĩa là bạn không thể tạo trạng thái mới nhưng bạn có thể cung cấp cho liên hệ của mình thêm chi tiết về vị trí của bạn hoặc bạn đang làm gì bằng cách thêm ghi chú cá nhân. Hãy xem phần tiếp theo để biết chi tiết.

Trạng thái Hiện diện

Mô tả

Trạng thái này sẽ được thiết lập như thế nào

Sẵn sàng Rảnh

Bạn đang trực tuyến và sẵn sàng để liên hệ.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi thấy bạn đang dùng máy tính của mình. Bạn cũng có thể đặt trạng thái này khi bạn muốn người khác biết bạn đang ở trong văn phòng, kể cả khi máy tính không hoạt động.

Bận Bận

Bạn đang bận và không muốn bị gián đoạn.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi bạn có một cuộc hẹn theo Lịch Outlook của mình. Bạn cũng có thể chọn trạng thái này từ mũi tên thả xuống.

Bận Đang gọi điện

Bạn đang có một cuộc gọi Lync (cuộc gọi âm thanh hai chiều) và không muốn bị làm phiền.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi thấy bạn đang có một cuộc gọi Lync.

Bận Đang họp

Bạn đang họp và không muốn bị làm phiền.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi thấy bạn đang tham dự một Cuộc họp Lync hoặc khi bạn được lên lịch là đang tham dự một cuộc họp theo lịch Outlook nếu bạn dùng Outlook.

Bận Đang có cuộc gọi hội thảo

Bạn đang có cuộc gọi hội thảo Lync (Cuộc họp Lync có âm thanh) và không muốn bị làm phiền.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi thấy bạn đang tham dự một cuộc gọi hội thảo Lync.

Đừng Làm Phiền Đang trình bày

Bạn đang thuyết trình một bản trình bày và không thể bị làm phiền.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi thấy bạn đang chia sẻ màn hình hoặc đang trình chiếu.

Đừng Làm Phiền Không làm phiền

Bạn không muốn bị làm phiền và sẽ chỉ thấy thông báo hội thoại từ những người trong Nhóm làm việc của bạn gửi tới.

Bạn chọn trạng thái này từ mũi tên thả xuống.

Đi vắng Quay lại Ngay

Bạn đang rời khỏi máy tính trong chốc lát.

Bạn chọn trạng thái này từ mũi tên thả xuống.

Đi vắng Không hoạt động/Đi vắng

Bạn đã đăng nhập nhưng máy tính của bạn ở trạng thái không hoạt động hoặc bạn đã rời khỏi máy tính trong một khoảng thời gian (do bạn xác định).

Lync sẽ đặt trạng thái của bạn là “không hoạt động" khi máy tính của bạn đã không hoạt động trong năm phút, và là "đi vắng" khi trạng thái của bạn đã là không hoạt động trong năm phút. (Để thay đổi các giá trị mặc định này, hãy bấm nút Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn , rồi bấm Trạng thái, sau đó bấm mũi tên bên cạnh Hiển thị trạng thái của tôi là Không hoạt động khi tôi đã không hoạt động trong chừng này phút và Hiển thị trạng thái của tôi là Đi vắng khi tôi đã ở trạng thái Không hoạt động trong chừng này phút). Bạn cũng có thể chọn trạng thái này từ mũi tên thả xuống.

Đi vắng Nghỉ Làm việc

Bạn không làm việc và không sẵn sàng để được liên hệ.

Bạn chọn trạng thái này từ mũi tên thả xuống.

Ngoại tuyến Ngoại tuyến

Bạn không đăng nhập. Bạn sẽ xuất hiện là Ngoại tuyến với những người mà bạn đã chặn không cho họ thấy trạng thái hiện diện của mình.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi bạn đăng xuất khỏi máy tính.

Không xác định Không xác định

Trạng thái hiện diện của bạn không xác định.

Trạng thái này có thể xuất hiện với các liên hệ không dùng Lync làm chương trình nhắn tin tức thời.

Lưu ý:  Nếu bạn dùng Outlook, bạn bật thông báo vắng mặt và ghi chú mà bạn viết trong Outlook cũng hiển trong Lync, thì dấu hoa thị (*) hoặc ngôi sao màu đỏ sẽ xuất hiện bên cạnh trạng thái hiện diện của bạn ở cuối vùng hiển thị ảnh của bạn.

Thêm và loại bỏ một ghi chú cá nhân

Hãy nhập ghi chú cá nhân, chẳng hạn như "Đang làm việc tại nhà", ở phía trên cửa sổ chính của Lync, để chia sẻ chi tiết hiện tại về trạng thái của bạn. Ghi chú sẽ xuất hiện cùng với thẻ liên hệ của bạn. Bạn có thể thay đổi ghi chú thường xuyên theo ý muốn.

Để thêm ghi chú cá nhân

  • Trong cửa sổ chính Lync, bấm vào hộp ghi chú trên tên của bạn, sau đó nhập một ghi chú, chẳng hạn như "Làm việc ở nhà" hoặc "Đang cố gắng hoàn thành đúng thời hạn, vui lòng gửi tin nhắn tức thời thay vì ghé qua."

Để loại bỏ ghi chú cá nhân của bạn

  • Hãy bấm vào hộp ghi chú bên trên tên bạn và trên bàn phím, nhấn BackSpace rồi nhấn Enter. Văn bản trong hộp sẽ chuyển lại thành câu mặc định: "Hôm nay có chuyện gì?"

Bật hoặc tắt thông báo vắng mặt

Nếu tài khoản Lync của bạn được đồng bộ hóa với lịch Outlook, thì thông báo vắng mặt sẽ hiển thị như ghi chú cá nhân của bạn trong Lync bất kỳ khi nào bạn bật thông báo vắng mặt trong Outlook. Ví dụ như khi bạn sắp đi nghỉ, bạn có thể thiết lập thông báo vắng mặt trong Outlook để cho biết bạn đang đi nghỉ (và chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan, ví dụ như bạn có xem email hay không và ai là người làm việc thay bạn). Thông báo này sẽ được phát hành trên thẻ liên hệ của bạn và phần liệt kê thông tin liên hệ khác vốn được hiển thị với các liên hệ của bạn trong Lync.

Quan trọng: Khi bạn trở lại từ kỳ nghỉ, nhớ tắt thông báo vắng mặt. Bạn phải đăng nhập Outlook để thực hiện điều này. Bạn không thể xóa bỏ ghi chú trong Lync.

Để bật thông báo trong Outlook

  • Trong Outlook, hãy bấm tab Tệp, bấm nút Trả lời Tự động, bấm Gửi trả lời tự động, rồi viết thông báo vắng mặt và lên lịch hiển thị cho thông báo đó.

Để tắt thông báo trong Outlook và theo đó loại bỏ thông báo đó khỏi màn hình Lync

  • Trong Outlook, hãy bấm vào tab Tệp, rồi bấm nút Tắt trong panel Trả lời Tự động. (Ghi chú có thể mất tới ba mươi phút để biến mất khỏi màn hiển thị Lync.)

Để đồng bộ hóa Lync và tài khoản Outlook của bạn

  1. Trong cửa sổ chính của Lync, hãy bấm nút Tùy chọn.

  2. Trong Lync - Tùy chọn, hãy bấm Cá nhân.

  3. Chọn hộp kiểm Cập nhật trạng thái hiện diện của tôi dựa vào thông tin lịch của tôi.

  4. Chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin Vắng mặt cho liên hệ trong quan hệ bảo mật Bạn bè và Gia đình, Nhóm làm việc và Đồng nghiệp để đồng bộ hóa Lync và tài khoản Outlook của bạn.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×