Thay đổi thiết đặt cho Phần Web Kết quả Tìm kiếm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phần Web kết quả tìm kiếm Hiển thị kết quả tìm kiếm truy vấn đã được nhập trong một phần Web hộp tìm kiếm.

Theo mặc định, phần Web kết quả tìm kiếm được dùng trên tất cả trang mặc định tìm kiếm dọc. Tìm kiếm dọc được tùy chỉnh cho tìm kiếm nội dung cụ thể, chẳng hạn như (tất cả mọi thứ, mọi người, hội thoạivideo), và hiển thị kết quả tìm kiếm được lọc và định dạng cho kiểu nội dung cụ thể hoặc lớp học. Phần Web kết quả tìm kiếm Hiển thị kết quả tìm kiếm và nó cũng sẽ gửi kết quả tìm kiếm cho phần Web tinh chỉnh và đến phần Web dẫn hướng tìm kiếm.

Lưu ý: Hãy xem cấu hình phần Web tìm kiếm nội dung trong SharePoint để thêm phần Web tìm kiếm nội dung (CSWP) vào trang của bạn và cấu hình nó để có kết quả đơn giản và nâng cao.

Phần Web kết quả tìm kiếm sử dụng truy vấn được xác định trong phần Web để hiển thị kết quả tìm kiếm. Người quản trị SharePoint Online, bạn có thể thay đổi truy vấn hoặc thiết đặt khác cho cách hiển thị kết quả tìm kiếm.

Để thêm và cấu hình phần Web kết quả tìm kiếm trên một trang, hãy xem về cấu hình phần Web kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin hãy xem cấu hình thuộc tính của phần Web kết quả tìm kiếm trong SharePoint Server.

Bạn muốn làm gì?

Thay đổi truy vấn trong phần Web kết quả tìm kiếm

Xác định truy vấn bằng cách dùng ngôn ngữ truy vấn từ khóa (KQL) trong chế độ nâng cao

Thêm bộ tinh chỉnh

Xác định sắp xếp

Thêm thiết đặt khác

Thử truy vấn

Xác định truy vấn bằng cách sử dụng giá trị đã xác định trước trong chế độ nhanh

Thay đổi thiết đặt mẫu Hiển thị

Thay đổi kết quả thiết đặt và thiết đặt điều khiển kết quả

Thay đổi truy vấn trong phần Web kết quả tìm kiếm

Phần Web kết quả tìm kiếm sử dụng truy vấn được xác định trong phần Web để hiển thị kết quả tìm kiếm. Theo mặc định, truy vấn này sử dụng truy vấn biến {searchboxquery}. Biến số truy vấn là chỗ dành sẵn cho một giá trị, điều này có nghĩa rằng khi bạn chạy truy vấn, một giá trị thay thế chỗ dành sẵn. Ví dụ, khi một người dùng nhập vào hộp tìm kiếm thuật ngữ tìm kiếm màu vàng, biến {searchboxquery} trong phần Web tìm kiếm kết quả tìm kiếm cho tất cả các mục có chứa cụm từ màu vàng.

Bằng cách thay đổi truy vấn trong phần Web kết quả tìm kiếm, bạn có thể:

 • Thay đổi nguồn kết quả để xác định nội dung nào cần tìm kiếm. Theo mặc định, các nguồn kết quả được thiết lập cho các trang dọc tìm kiếm khác nhau:

 • Mọi thứ (results.aspx): Kết quả SharePoint cục bộ (hệ thống)

 • Mọi người (peopleresults.aspx): Kết quả người cục bộ (hệ thống)

 • Hội thoại (conversationresults.aspx): hội thoại (hệ thống)

 • Video (videoresults.aspx): Cục bộ Video kết quả (hệ thống)

 • Thêm biến truy vấn hoặc bộ lọc thuộc tính tùy chỉnh kết quả tìm kiếm cho người dùng khác nhau hoặc nhóm người dùng.

 • Tăng cấp hoặc giáng cấp mục hoặc trang nào trong kết quả tìm kiếm.

 • Thay đổi sắp xếp kết quả tìm kiếm.

Có hai cách chính về việc thay đổi truy vấn:

Xác định truy vấn bằng cách dùng ngôn ngữ truy vấn từ khóa (KQL) trong chế độ nâng cao

 1. Trên trang kết quả tìm kiếm, hãy bấm Thiết đặt, rồi bấm Sửa Trang. Trang kết quả tìm kiếm được mở ở chế độ Sửa.

 2. Trong phần Web kết quả tìm kiếm, di chuyển con trỏ ở bên phải của tiêu đề phần Web, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Sửa phần Web trên menu. Ngăn công cụ phần Web kết quả tìm kiếm mở ra dưới ruy-băng ở phía trên bên phải của trang.

 3. Trong ngăn công cụ phần Web, trong phần Tiêu chí tìm kiếm , hãy bấm thay đổi truy vấn. Hộp thoại xây dựng truy vấn của bạn sẽ mở ra trong Chế độ nâng cao.

 4. Trên tab cơ bản , trong phần chọn truy vấn , hãy chọn một nguồn kết quả để xác định nội dung nào cần tìm kiếm.

 5. Bây giờ, bạn có thể thay đổi văn bản truy vấn. Theo mặc định, biến truy vấn {searchboxquery} được xác định. Thay đổi văn bản truy vấn bằng cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn từ khóa (KQL), hoặc dùng các danh sách bộ lọc từ khóabộ lọc thuộc tính để xây dựng truy vấn:

  • Truy vấn từ khóa có thể bao gồm văn bản miễn phí từ khóa, toán tử hoặc bộ lọc thuộc tính. Sử dụng dấu ngoặc nhọn đặt biến truy vấn. Biến truy vấn sẽ được thay thế bằng một giá trị khi chạy truy vấn. Truy vấn từ khóa có độ dài tối đa 2.048 ký tự. Để biết thêm thông tin về KQL, hãy xem tham chiếu cú pháp ngôn ngữ truy vấn từ khóa (KQL).

  • Sử dụng bộ lọc từ khóa để thêm các biến truy vấn vào truy vấn của bạn. Chọn các biến truy vấn đã định sẵn từ danh sách, và sau đó thêm chúng vào truy vấn bằng cách bấm thêm bộ lọc từ khóa. Để biết danh sách các biến truy vấn sẵn dùng, hãy xem biến truy vấn trong SharePoint Server 2013.

  • Dùng bộ lọc thuộc tính để truy vấn Nội dung của thuộc tính được quản lý và được đặt queryable trong lược đồ tìm kiếm. Chọn thuộc tính được quản lý từ danh sách bộ lọc thuộc tính . Bấm thêm bộ lọc thuộc tính để thêm bộ lọc vào truy vấn.

   Lưu ý: Thuộc tính được quản lý tùy chỉnh không được hiển thị trong danh sách bộ lọc thuộc tính . Để thêm một thuộc tính được quản lý tùy chỉnh vào truy vấn của bạn, trong hộp văn bản truy vấn , hãy nhập tên của bạn thuộc tính được quản lý tùy chỉnh theo sau là điều kiện truy vấn, ví dụ MyCustomColorProperty:Green

 6. Bấm thử truy vấn để xem trước kết quả tìm kiếm.

 7. Bạn cũng có thể thêm nhiều chi tiết vào truy vấn của bạn:

 8. Bấm OK để lưu truy vấn và quay lại ngăn công cụ phần Web.

Thêm bộ tinh chỉnh

Trên tab bộ tinh chỉnh , bạn có thể chọn giới hạn kết quả trả về bằng cách thêm bộ tinh chỉnh preselected vào truy vấn của bạn.

Bạn có thể chỉ rõ rằng kết quả tìm kiếm được trả về phần Web kết quả tìm kiếm sẽ được giới hạn trong một hoặc nhiều giá trị từ các bộ tinh chỉnh. Danh sách hiển thị thuộc tính được quản lý tất cả được bật như bộ tinh chỉnh trong lược đồ tìm kiếm.

 • Để thêm một chủ truy vấn, chọn một chủ từ danh sách, sau đó bấm Thêm.

Bạn có thể chỉ rõ rằng kết quả tìm kiếm phải được nhóm dựa trên một hoặc nhiều thuộc tính được quản lý. Điều này rất hữu ích khi có nhiều biến thể cho một mục đã cho, và bạn muốn nhóm chúng lại bên dưới kết quả duy nhất.

 • Để xác định nhóm kết quả, hãy bấm hiện thêm để hiển thị phần nhóm kết quả .

Xác định sắp xếp

Sử dụng tab sắp xếp để xác định cách sắp xếp kết quả tìm kiếm. Bạn có thể xác định một vài mức sắp xếp, hãy chọn kiểu xếp hạng để dùng và thêm quy tắc để sắp xếp thứ tự động.

Danh sách sắp xếp theo Hiển thị tất cả thuộc tính được quản lý và được đặt là thể sắp xếp trong lược đồ tìm kiếm.

 • Để sắp xếp kết quả dựa trên thuộc tính được quản lý:

  1. Trong danh sách sắp xếp theo , chọn một thuộc tính được quản lý, sau đó chọn tăng dầnhoặc giảm dần .

  2. Để thêm nhiều mức sắp xếp, hãy bấm thêm mức sắp xếp.

 • Để sắp xếp kết quả theo xếp hạng mức độ liên quan:

  1. Trong danh sách sắp xếp theo , chọn xếp hạng.

  2. (Tùy chọn) Trong danh sách Mô hình xếp hạng , hãy chọn kiểu xếp hạng để dùng.

  3. (Tùy chọn) Dưới thứ tự động, bạn có thể xác định xếp hạng bổ sung bằng cách thêm quy tắc mà sẽ thay đổi thứ tự của các kết quả khi một số điều kiện áp dụng. Bấm Thêm quy tắc động đặt hàng, sau đó xác định quy tắc có điều kiện.

Thêm thiết đặt khác

Sử dụng thiết đặt tab để chọn nhiều thiết đặt cho truy vấn của bạn. Bạn có thể chọn để sử dụng quy tắc truy vấn, sử dụng ghi lại URL và rõ bạn muốn loại bỏ kết quả trùng lặp hay không.

Thử truy vấn

Tab Thử hiện văn bản truy vấn cuối cùng dựa trên những gì bạn đã chọn ở các tab khác. Bạn có thể thử truy vấn thay thế bằng cách sửa trực tiếp văn bản truy vấn. Bạn cũng có thể thử các tùy chọn truy vấn khác bằng cách bấm Hiện thêm.

Lưu ý:  Bất kỳ thay đổi nào bạn tạo ra đối với truy vấn trong tab Thử đều không được lưu.

Phần

Mô tả

Văn bản truy vấn

Hiển thị truy vấn cuối cùng sẽ được chạy phần Web kết quả tìm kiếm. Văn bản truy vấn cuối cùng được dựa trên mẫu truy vấn gốc nơi động biến được thay thế bằng giá trị hiện tại. Thay đổi khác để truy vấn có thể được thực hiện như là một phần của quy tắc truy vấn.

Bấm hiện thêm để hiển thị thêm thông tin.

Mẫu truy vấn

Nội dung của mẫu truy vấn được áp dụng cho truy vấn.

Tinh chỉnh theo

Tinh chỉnh áp dụng cho truy vấn, như được xác định trên tab bộ tinh chỉnh .

Nhóm theo

Thuộc tính được quản lý trên tìm kiếm kết quả sẽ được nhóm, như được xác định trong tab bộ tinh chỉnh .

Quy tắc truy vấn được áp dụng

Hiển thị quy tắc truy vấn nào được áp dụng cho truy vấn.

Biến số mẫu truy vấn

Các biến số truy vấn sẽ được áp dụng cho truy vấn và các giá trị của các biến số áp dụng vào trang hiện tại. Nhập giá trị khác để kiểm tra hiệu ứng họ sẽ có trên truy vấn.

Người dùng phân đoạn thuật ngữ

Kiểm tra cách truy vấn hoạt động cho người dùng khác nhau phân đoạn thuật ngữ. Bấm Thêm thuật ngữ phân khúc người dùng để thêm thuật ngữ vào truy vấn.

Kiểm tra truy vấn

Bấm vào nút Kiểm tra truy vấn để xem trước kết quả tìm kiếm.

Đầu Trang

Xác định truy vấn bằng cách sử dụng giá trị đã xác định trước trong chế độ nhanh

 1. Trên tab cơ bản , hãy đảm bảo rằng bạn đang trong chế độ nâng cao. Bấm chuyển đổi sang chế độ nhanh ở góc trên bên phải nếu bạn đang trong chế độ nâng cao.

 2. Trong phần chọn một truy vấn, hãy chọn một nguồn kết quả để xác định nội dung nào cần tìm kiếm.

 3. Trong hạn chế bởi phần ứng dụng, hãy chọn một tùy chọn từ danh sách để giới hạn kết quả cho một trang cụ thể, thư viện, danh sách, hoặc URL.

 4. Chọn tùy chọn trong phần giới hạn theo thẻ để giới hạn kết quả cho nội dung được gắn thẻ với thuật ngữ từ một tập hợp thuật ngữ:

 5. Không hạn chế bởi bất kỳ thẻ nào: kết quả tìm kiếm sẽ không được giới hạn dựa trên thẻ (mặc định).

 6. Hạn chế theo thuật ngữ dẫn hướng của trang hiện tại: kết quả tìm kiếm sẽ được giới hạn nội dung được gắn thẻ với thuật ngữ của trang hiện tại. Thẻ hiện tại được hiển thị dưới dạng phần cuối của URL thân thiện. Lựa chọn này chỉ có ý nghĩa đối nếu site của bạn sử dụng dẫn hướng được quản lý.

 7. Hạn chế theo dẫn hướng con và hiện tại: kết quả tìm kiếm sẽ được giới hạn nội dung được gắn thẻ với thuật ngữ của trang hiện tại (Hiển thị như là phần cuối của URL thân thiện), và nội dung được gắn thẻ với subterms của trang hiện tại. Chỉ có liên quan nếu site của bạn sử dụng quản lý các dẫn hướng.

 8. Giới hạn trên thẻ này: kết quả tìm kiếm sẽ được giới hạn nội dung được gắn thẻ với thẻ mà bạn nhập vào hộp.

 9. Bạn cũng có thể thêm nhiều chi tiết vào truy vấn của bạn:

 10. Bấm OK để lưu truy vấn và quay lại ngăn công cụ phần Web.

Đầu Trang

Thay đổi thiết đặt mẫu Hiển thị

 1. Trên trang kết quả tìm kiếm, hãy bấm Thiết đặt, rồi bấm Sửa Trang. Trang kết quả tìm kiếm được mở ở chế độ Sửa.

 2. Trong phần Web kết quả tìm kiếm, di chuyển con trỏ ở bên phải của tiêu đề phần Web, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Sửa phần Web trên menu. Ngăn công cụ phần Web kết quả tìm kiếm mở ra dưới ruy-băng ở phía trên bên phải của trang.

 3. Trong ngăn công cụ phần Web, trong phần Mẫu Hiển thị trong danh sách Kết quả hiển thị điều khiển mẫu , bạn có thể chọn mẫu Hiển thị để điều khiển giao diện tổng thể của phần Web.

 4. Trong danh sách khác trong phần này, bạn chọn mẫu Hiển thị cho kết quả riêng lẻ:

  • Đặt chọn mặc định là sử dụng loại kết quả để hiển thị mục. Lựa chọn này sẽ áp dụng mẫu Hiển thị khác nhau tùy theo loại kết quả của kết quả tìm kiếm. Ví dụ, nếu kiểu kết quả của một kết quả tìm kiếm tệp PDF, mẫu Hiển thị PDF mục được áp dụng. Nếu loại kết quả của một kết quả tìm kiếm hình ảnh, Hình ảnh mẫu Hiển thị được áp dụng.

  • Để áp dụng một mẫu Hiển thị cho tất cả các kiểu kết quả của kết quả tìm kiếm, chọn sử dụng mẫu đơn để hiển thị mục, sau đó chọn mẫu Hiển thị mà bạn muốn áp dụng.

Hãy xem thay đổi cách thức kết quả tìm kiếm tra bằng cách sử dụng loại kết quả và mẫu Hiển thị để biết thêm thông tin.

Đầu Trang

Thay đổi kết quả thiết đặt và thiết đặt điều khiển kết quả

 1. Trên trang kết quả tìm kiếm, hãy bấm Thiết đặt, rồi bấm Sửa Trang. Trang kết quả tìm kiếm được mở ở chế độ Sửa.

 2. Trong phần Web kết quả tìm kiếm, di chuyển con trỏ ở bên phải của tiêu đề phần Web, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Sửa phần Web trên menu. Ngăn công cụ phần Web kết quả tìm kiếm mở ra dưới ruy-băng ở phía trên bên phải của trang.

 3. Trong ngăn công cụ phần Web, trong phần thiết đặt , thay đổi Thiết đặt kết quả để xác định cách hiển thị kết quả:

Nếu bạn chọn

Sau đó hiển thị phần Web

Chọn theo mặc định

Số lượng các kết quả cho mỗi trang

Tối đa số kết quả tìm kiếm được hiển thị trên mỗi trang.

Hiển thị kết quả được xếp hạng

Kết quả được xếp hạng.

Xóa để hiển thị chỉ tăng cấp khối (chẳng hạn như kết quả được tăng cấp hoặc sở thích cá nhân) hoặc kết quả điều khiển (chẳng hạn như số lượng kết quả).

Có

Hiển thị được tăng cấp kết quả

Kết quả tìm kiếm được tăng cấp bằng cách sử dụng quy tắc truy vấn.

Có

Hiển thị "Có phải bạn có nghĩa là gì?"

Truy vấn sửa lỗi chính tả khi nào bạn có phải nghĩa là gợi ý.

Có

Hiển thị danh sách yêu thích cá nhân

Người sở thích cá nhân, là người dùng của trước đó đã bấm vào kết quả.

Có

Hiển thị dạng xem trùng lặp nối kết

Nối kết dạng xem trùng lặp mà người dùng có thể bấm vào để xem kết quả đã được phân loại thành trùng lặp.

No

Hiển thị nối kết đến Trung tâm tìm kiếm

Nối kết đến Trung tâm tìm kiếm.

No

4. trong ngăn công cụ phần Web, trong phần thiết đặt , thay đổi kết quả kiểm soát thiết đặt để xác định các tùy chọn khác cho việc cần hiển thị trong phần Web kết quả tìm kiếm:

Nếu bạn chọn

Sau đó hiển thị phần Web

Chọn theo mặc định:

Hiển thị nối kết nâng cao

Nối kết đến trang tìm kiếm nâng cao.

Có

Hiển thị kết quả số

Số kết quả được tìm thấy.

Có

Hiển thị ngôn ngữ thả xuống

Một danh sách thả xuống ngôn ngữ. Cung cấp cho người dùng cách thức để chuyển đổi ngôn ngữ truy vấn của họ. Danh sách thả xuống sẽ chỉ xuất hiện nếu của người dùng chọn hai hoặc nhiều ngôn ngữ từ trang tùy chọn người dùng tìm kiếm

Có

Hiển thị sắp xếp danh sách thả xuống

Một danh sách thả xuống sắp xếp. Cung cấp cho người dùng cách thức để thay đổi thứ tự sắp xếp kết quả.

No

Hiển thị phân trang

Điều khiển phân trang bên dưới kết quả tìm kiếm.

Có

Hiển thị tùy chọn nối kết

Nối kết đến trang tùy chọn người dùng tìm kiếm.

Có

Hiển thị AlertMe nối kết

Nối kết đến cảnh báo tôi trang.

Có

Cũng hiển thị kết quả từ

Một khối bổ sung với kết quả từ OneDrive riêng tư đối với nội dung nghiệp vụ. Riêng tư OneDrive for Business nội dung là nội dung chỉ chủ sở hữu có quyền truy nhập.

Nếu bạn không chọn tùy chọn này, trang kết quả chỉ hiển thị kết quả từ được chia sẻ OneDrive for Business và SharePoint nội dung, không từ OneDrive riêng tư đối với nội dung nghiệp vụ.

No

Đầu Trang

Xem thêm:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×