Thay đổi phương trình được viết trong phiên bản Word trước đây

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: Tính năng này không sẵn dùng trong Office trên PC chạy Windows RT. Bạn muốn biết bạn đang dùng phiên bản nào của Office?

Khi bạn mở tài liệu chứa phương trình được viết trong phiên bản Word trước Word 2007, bạn cần dùng Equation 3.0 hoặc bổ trợ đã được dùng để viết phương trình đó để thay đổi nó. Equation 3.0 vẫn sẵn có trong Word 2013 và khi bạn bấm vào trong phương trình được viết bằng Equation 3.0, nó sẽ tự động mở ra.

  1. Bấm đúp vào phương trình bạn muốn sửa.

  2. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

Nếu bạn chuyển đổi tài liệu cũ hơn sang định dạng hiện tại, bạn có thể sử dụng Word 2013mạnh hơn công cụ dựng sẵn để viết một phương trình. Tuy nhiên, bất kỳ phương trình cũ viết bằng cách dùng phương trình 3.0 hoặc bằng cách dùng bổ trợ phải thể theo cách thủ công tạo lại nếu bạn muốn sử dụng Word 2013của trình soạn thảo phương trình dựng sẵn.

Để chuyển đổi tài liệu, hãy bấm Tệp > Thông tin > Chuyển đổi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×