Thay đổi nền hoặc màu trong Word 2016 cho Windows

Thay đổi nền hoặc màu trong Word 2016 cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để thêm một số lãi thêm trực quan vào tài liệu của bạn, thêm màu nền bằng cách dùng nút Màu trang . Bạn cũng có thể thêm hình nền mờ.

Thay đổi màu nền

  1. Hãy bấm Thiết kế > Màu Trang.

  2. Chọn màu bạn muốn trong phần Màu Chủ đề hoặc Màu Chuẩn.

    Các tùy chọn Màu Trang được hiển thị

    • Nếu bạn không nhìn thấy màu mình muốn, hãy bấm Màu Khác, rồi chọn màu bạn muốn bằng cách dùng bất kỳ tùy chọn nào trong hộp Màu.

    • Để thêm hiệu ứng chuyển màu, hoạ tiết, mẫu hình hoặc ảnh, hãy bấm Hiệu ứng Tô, rồi bấm tab Chuyển màu, Họa tiết, Mẫu hình hoặc Ảnh để chọn tùy chọn bạn muốn.

Các mẫu hình và kết cấu được lặp lại (hoặc “xếp cạnh nhau”) để tô toàn bộ trang. Nếu bạn lưu tài liệu dưới dạng trang Web, các kết cấu được lưu ở dạng tệp JPEG và các mẫu hình cũng như chuyển màu được lưu ở dạng tệp PNG.

Loại bỏ màu nền

Để loại bỏ màu trang, hãy bấm Thiết kế > Màu Trang> Không Màu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×