Thay đổi kiểu PivotTable của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn không thích hình thức PivotTable của bạn sau khi tạo xong, bạn có thể chọn một kiểu khác. Ví dụ: khi bạn có nhiều dữ liệu trong PivotTable, nó có thể giúp làm hiện các cột hoặc các hàng dạng dải để dễ dàng xem hoặc để tô sáng những dữ liệu quan trọng nhằm làm cho nó nổi bật.

PivotTable được định dạng theo một kiểu khác

 1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PitvotTable trên ribbon.

  Công cụ PivotTable

 2. Bấm Thiết kế, rồi bấm nút Xem thêm trong bộ sưu tập Kiểu PivotTable để xem tất cả những kiểu khả dụng.

  Nút Thêm trong bộ sưu tập Kiểu PivotTable

 3. Chọn kiểu bạn muốn dùng.

 4. Nếu bạn không thấy kiểu mình thích, bạn có thể tự tạo kiểu riêng. Bấm Kiểu PivotTable Mới ở cuối bộ sưu tập, đặt tên cho kiểu tùy chỉnh của bạn, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  Mẹo:  Nếu bạn muốn thay đổi mẫu PivotTable và cách hiển thị các trường, cột, hàng, tổng phụ, ô trống và các đường kẻ, bạn có thể thay đổi bố trí dữ liệu trong PivotTable của bạn.

Hiện hàng có dải băng để dễ xem hơn

 1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PitvotTable trên ribbon.

  Công cụ PivotTable

 2. Bấm Thiết kế > Hàng có Dải băng (hoặc Cột có Dải băng).

  Hộp Hàng có Dải băng và Cột có Dải băng trên tab Thiết kế

Bạn có thể xem và tương tác với dữ liệu trong Pivottable, nhưng các công cụ PivotTable, bạn cần để thực hiện thay đổi kiểu PivotTable không sẵn dùng trong Excel Online. Bạn sẽ cần phiên bản trên máy tính của Excel có thể thực hiện việc này. Hãy xem thay đổi kiểu PivotTable của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu ngoài

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trong nhiều bảng

Thay đổi bố trí dữ liệu của PivotTable

Thêm, thay đổi, tìm, hoặc xóa định dạng có điều kiện

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×