Thay đổi hoặc xóa bỏ chỗ dành sẵn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi chỗ dành sẵn bằng cách đổi kích cỡ, sắp đặt lại nó, hoặc thay đổi phông, kích cỡ, trường hợp, màu hoặc dãn cách giữa các văn bản bên trong nó. Bạn cũng có thể xóa bỏ chỗ dành sẵn.

Quan trọng: Nếu bạn áp dụng bố trí bản chiếu cho một hoặc nhiều trang chiếu trong bản trình bày của bạn, sau đó sửa bố trí bằng cách thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ chỗ dành sẵn, bạn phải áp dụng lại bố trí cho các trang chiếu sao cho các trang chiếu Hiển thị thay đổi trong bố trí.

Thay đổi chỗ dành sẵn

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, bấm Bản chiếu Cái.

 2. Trên bố trí, hãy bấm vào chỗ dành sẵn mà bạn muốn thay đổi, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đổi kích cỡ, trỏ tới một trong các núm điều khiển đổi cỡ, và khi con trỏ chuyển thành mũi tên hai đầu, hãy kéo núm điều khiển.

  • Để đặt lại vị trí, trỏ tới một trong những viền của nó, và khi con trỏ chuyển thành mũi tên bốn hướng, hãy kéo chỗ dành sẵn đến vị trí mới.

  • Để thay đổi phông, kích cỡ, trường hợp, màu, hoặc khoảng cách cho văn bản bên trong nó, hãy chọn văn bản, và sau đó trên trang đầu tab, trong nhóm phông , bấm Tùy chọn bạn muốn.

  • Để nhóm đối tượng như ảnh, hình dạng, hình mẫu và biểu đồ, hãy chọn đối tượng đầu tiên mà bạn muốn đặt vào một nhóm, hãy nhấn CTRL và sau đó bấm vào các đối tượng khác mà bạn muốn nhóm lại với nhau. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm định dạng, sau đó bấm nhóm hai lần.

   Lưu ý: 

   • Bạn có thể nhóm các đối tượng trong chỗ dành sẵn cho đối tượng, nhưng không phải văn bản hộp chỗ dành sẵn. Tuy nhiên, bạn có thể thêm hình dạng hộp văn bản và nhóm mà có các đối tượng khác. Để thực hiện điều này, trên các tab chèn , trong nhóm hình dạng , dưới Hình cơ bản, hãy bấm Hộp văn bản.

   • Để rã nhóm các đối tượng, chọn các đối tượng đã nhóm, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , bấm nhóm, sau đó bấm rã nhóm.

 3. Trên tab Trang chiếu Cái, trong nhóm Đóng, bấm vào Đóng Dạng xem Bản cái.

 4. Quan trọng: Để thay đổi chỗ dành sẵn là cuối cùng, bạn phải áp dụng lại bố trí trang chiếu vào các trang chiếu tiếp theo bố trí trang chiếu đã thay đổi. Để áp dụng lại trang chiếu bố trí, trong danh sách hình thu nhỏ trang chiếu, bấm vào trang chiếu tuân thủ bố trí mà bạn vừa thay đổi.

 5. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , bấm bố trí, sau đó bấm vào bố trí chứa chỗ dành sẵn mà bạn vừa thay đổi.

Xóa bỏ chỗ dành sẵn

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, bấm Bản chiếu Cái.

 2. Hãy bấm vào viền của chỗ dành sẵn mà bạn muốn xóa bỏ, rồi nhấn phím DELETE.

 3. Trên tab Trang chiếu Cái, trong nhóm Đóng, bấm vào Đóng Dạng xem Bản cái.

 4. Quan trọng: Để thay đổi chỗ dành sẵn là cuối cùng, bạn phải áp dụng lại bố trí trang chiếu vào bản chiếu. Để áp dụng lại trang chiếu bố trí, trong danh sách hình thu nhỏ trang chiếu, bấm bản chiếu tuân thủ bố trí không chứa chỗ dành sẵn đã xóa.

 5. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , bấm bố trí, sau đó bấm vào bố trí không chứa chỗ dành sẵn đã xóa.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×