Thay đổi dữ liệu nguồn cho PivotTable

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

 1. Bấm Báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab phân tích , trong nhóm dữ liệu , bấm Thay đổi dữ liệu nguồn, sau đó bấm Thay đổi dữ liệu nguồn.

  Hộp thoại Thay đổi nguồn dữ liệu PivotTable được hiển thị.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng một Excel ô bảng hoặc phạm vi khác, bấm chọn một bảng hoặc phạm vi, và sau đó nhập vào ô đầu tiên trong hộp Bảng/phạm vi văn bản và bấm OK.

   --HOẶC--

  1. Để dùng kết nối khác nhau, hãy bấm chọn một sử dụng nguồn dữ liệu ngoài, sau đó bấm Chọn kết nối.

   Hộp thoại Kết nối hiện có được hiển thị.

  2. Trong hiện thả xuống danh sách ở phía trên cùng của hộp thoại, hãy chọn thể loại kết nối mà bạn muốn chọn một kết nối hoặc chọn Tất cả kết nối hiện có (đây là mặc định).

  3. Chọn kết nối từ hộp danh sách chọn một kết nối , sau đó bấm mở.

   Lưu ý: Nếu bạn chọn một kết nối từ thể loại kết nối trong sổ làm việc này , bạn sẽ được sử dụng lại hoặc chia sẻ kết nối hiện có. Nếu bạn chọn một kết nối từ thể loại tệp kết nối trên mạng hoặc kết nối tệp trên máy tính này , tệp kết nối được sao chép vào sổ làm việc dưới dạng một kết nối sổ làm việc mới, và sau đó được dùng làm mới kết nối cho PivotTable báo cáo.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý kết nối với dữ liệu trong một sổ làm việc.

  4. Bấm OK.

 1. Bấm Báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm dữ liệu , bấm Thay đổi dữ liệu nguồn, sau đó bấm Thay đổi dữ liệu nguồn.

  Hộp thoại thay đổi PivotTable dữ liệu nguồn được hiển thị.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng một Excel ô bảng hoặc phạm vi khác, bấm chọn một bảng hoặc phạm vi, sau đó nhập vào ô đầu tiên trong hộp Bảng/phạm vi văn bản.

   Ngoài ra, bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại, hãy chọn ô đầu trên trang tính, rồi nhấn Bung rộng hộp thoại Ảnh nút .

 4. Để dùng kết nối khác nhau, hãy bấm chọn một sử dụng nguồn dữ liệu ngoài, sau đó bấm Chọn kết nối.

  Hộp thoại Kết nối hiện có được hiển thị.

 5. Trong hiện thả xuống danh sách ở phía trên cùng của hộp thoại, hãy chọn thể loại kết nối mà bạn muốn chọn một kết nối hoặc chọn Tất cả kết nối hiện có (đây là mặc định).

 6. Chọn kết nối từ hộp danh sách chọn một kết nối , sau đó bấm mở.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn một kết nối từ thể loại kết nối trong sổ làm việc này , bạn sẽ được sử dụng lại hoặc chia sẻ kết nối hiện có. Nếu bạn chọn một kết nối từ thể loại tệp kết nối trên mạng hoặc kết nối tệp trên máy tính này , tệp kết nối được sao chép vào sổ làm việc dưới dạng một kết nối sổ làm việc mới, và sau đó được dùng làm mới kết nối cho PivotTable báo cáo.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý kết nối với dữ liệu trong một sổ làm việc.

 7. Bấm OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Tạo một PivotTable với nguồn dữ liệu ngoài

Quản lý kết nối với dữ liệu trong một sổ làm việc

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×