Thay đổi dữ liệu nguồn cho PivotTable

Thay đổi dữ liệu nguồn cho PivotTable

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi tạo một PivotTable, bạn có thể thay đổi vùng dữ liệu nguồn của bảng đó. Ví dụ: bạn có thể bung rộng dữ liệu nguồn để đưa thêm nhiều hàng dữ liệu vào. Tuy nhiên, nếu dữ liệu khác nhau quá nhiều—chẳng hạn như có nhiều cột hơn hoặc ít cột hơn, hãy xem xét đến việc tạo một PivotTable mới.

Bạn có thể thay đổi nguồn dữ liệu của PivotTable vào một bảng Excel khác nhau hoặc một phạm vi ô, hoặc thay đổi thành một nguồn dữ liệu bên ngoài khác nhau.

 1. Bấm Báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab phân tích , trong nhóm dữ liệu , bấm Thay đổi dữ liệu nguồn, sau đó bấm Thay đổi dữ liệu nguồn.

  Hộp thoại Thay đổi nguồn dữ liệu PivotTable được hiển thị.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay đổi nguồn dữ liệu của PivotTable vào một bảng Excel khác nhau hoặc một phạm vi ô, bấm chọn một bảng hoặc phạm vi, và sau đó nhập vào ô đầu tiên trong hộp Bảng/phạm vi văn bản và bấm OK

   Thay đổi hộp thoại Nguồn Dữ liệu PivotTable

  • Để dùng kết nối khác nhau, hãy làm như sau:

   1. Bấm chọn một sử dụng nguồn dữ liệu ngoài, sau đó bấm Chọn kết nối.

    Thay đổi hộp thoại Nguồn Dữ liệu PivotTable

    Hộp thoại Kết nối hiện có được hiển thị.

   2. Trong hiện thả xuống danh sách ở phía trên cùng của hộp thoại, hãy chọn thể loại kết nối mà bạn muốn chọn một kết nối hoặc chọn Tất cả kết nối hiện có (đây là mặc định).

   3. Chọn kết nối từ hộp danh sách chọn một kết nối , sau đó bấm mở. Nếu kết nối của bạn không được liệt kê?

    Lưu ý: Nếu bạn chọn một kết nối từ thể loại kết nối trong sổ làm việc này , bạn sẽ được sử dụng lại hoặc chia sẻ kết nối hiện có. Nếu bạn chọn một kết nối từ thể loại tệp kết nối trên mạng hoặc kết nối tệp trên máy tính này , tệp kết nối được sao chép vào sổ làm việc dưới dạng một kết nối sổ làm việc mới, và sau đó được dùng làm mới kết nối cho PivotTable báo cáo.

    Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý kết nối với dữ liệu trong một sổ làm việc.

   4. Bấm OK.

 1. Bấm Báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm dữ liệu , bấm Thay đổi dữ liệu nguồn, sau đó bấm Thay đổi dữ liệu nguồn.

  Hộp thoại thay đổi PivotTable dữ liệu nguồn được hiển thị.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng một Excel ô bảng hoặc phạm vi khác, bấm chọn một bảng hoặc phạm vi, sau đó nhập vào ô đầu tiên trong hộp Bảng/phạm vi văn bản.

   Ngoài ra, bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại, hãy chọn ô đầu trên trang tính, rồi nhấn Bung rộng hộp thoại Ảnh Nút .

 4. Để dùng kết nối khác nhau, hãy bấm chọn một sử dụng nguồn dữ liệu ngoài, sau đó bấm Chọn kết nối.

  Hộp thoại Kết nối hiện có được hiển thị.

 5. Trong hiện thả xuống danh sách ở phía trên cùng của hộp thoại, hãy chọn thể loại kết nối mà bạn muốn chọn một kết nối hoặc chọn Tất cả kết nối hiện có (đây là mặc định).

 6. Chọn kết nối từ hộp danh sách chọn một kết nối , sau đó bấm mở. Nếu kết nối của bạn không được liệt kê?

  Lưu ý: Nếu bạn chọn một kết nối từ thể loại kết nối trong sổ làm việc này , bạn sẽ được sử dụng lại hoặc chia sẻ kết nối hiện có. Nếu bạn chọn một kết nối từ thể loại tệp kết nối trên mạng hoặc kết nối tệp trên máy tính này , tệp kết nối được sao chép vào sổ làm việc dưới dạng một kết nối sổ làm việc mới, và sau đó được dùng làm mới kết nối cho PivotTable báo cáo.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý kết nối với dữ liệu trong một sổ làm việc.

 7. Bấm OK.

Nếu kết nối của bạn không được liệt kê?

Nếu kết nối của bạn không được liệt kê trong hộp thoại Kết nối hiện có , hãy bấm duyệt để tìm hiểu thêm, và sau đó tìm kiếm nguồn dữ liệu bạn muốn kết nối trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu . Bấm Nguồn mới nếu thích hợp, và làm theo các bước trong Trình hướng dẫn kết nối dữ liệuđó trở lại hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu .

Hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu

Nếu PivotTable của bạn dựa vào kết nối tới một vùng hoặc một bảng trong Mô hình Dữ liệu, bạn có thể chọn một kết nối hoặc bảng Kiểu Dữ liệu khác trên tab Bảng. Tuy nhiên, nếu PivotTable của bạn dựa vào Mô hình Dữ liệu Sổ làm việc, thì bạn không thể thay đổi nguồn dữ liệu.

Tab Bảng trong hộp thoại Kết nối Hiện có

 1. Chọn kết nối bạn muốn và bấm Mở.

 2. Hãy bấm Chỉ Tạo Kết nối.

  Chỉ Tạo Kết nối Nhập Dữ liệu

 3. Bấm Thuộc tính và bấm vào tab Định nghĩa.

  Thuộc tính Kết nối

 4. Nếu tệp kết nối .odc của bạn đã được di chuyển, hãy duyệt đến vị trí mới trong hộp Tệp kết nối.

 5. Khi bạn cần thay đổi giá trị trong hộp Chuỗi kết nối, hãy liên hệ với người quản trị cơ sở dữ liệu của bạn.

Bạn không thể thay đổi dữ liệu nguồn cho PivotTable trong Excel Online. Bạn phải sử dụng phiên bản trên máy tính của Excel để có thể thực hiện việc này. Hãy xemthay đổi dữ liệu nguồn cho PivotTable .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Tạo một PivotTable với nguồn dữ liệu ngoài

Quản lý kết nối với dữ liệu trong một sổ làm việc

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×