Thay đổi dữ liệu nguồn cho PivotTable

Thay đổi dữ liệu nguồn cho PivotTable

Sau khi tạo một PivotTable, bạn có thể thay đổi vùng dữ liệu nguồn của bảng đó. Ví dụ: bạn có thể bung rộng dữ liệu nguồn để đưa thêm nhiều hàng dữ liệu vào. Tuy nhiên, nếu dữ liệu khác nhau quá nhiều—chẳng hạn như có nhiều cột hơn hoặc ít cột hơn, hãy xem xét đến việc tạo một PivotTable mới.

Để thay đổi nguồn dữ liệu của PivotTable nếu đó là một phạm vi ô hoặc bảng Excel, hãy làm như sau:

 1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PitvotTable trên ribbon.

Công cụ PivotTable

 1. Bấm Phân tích > Thay đổi Nguồn Dữ liệu.

Thay đổi nút Nguồn Dữ liệu trên tab Phân tích trong Công cụ PivotTable

 1. Trong hộp Bảng/Vùng, hãy nhập vùng bạn muốn dùng.

Thay đổi hộp thoại Nguồn Dữ liệu PivotTable

Mẹo: Để hộp thoại mở, rồi chọn bảng hoặc vùng trên trang tính của bạn. Nếu dữ liệu bạn muốn đưa vào nằm trên một trang tính khác, hãy bấm trang tính đó, rồi chọn bảng hoặc vùng.

Thay đổi thành một nguồn dữ liệu bên ngoài khác

Để tạo PivotTable dựa vào một nguồn bên ngoài khác, cách tốt nhất là tạo một PivotTable mới.

Nếu vị trí của nguồn dữ liệu bên ngoài của bạn đã thay đổi - ví dụ, tên cơ sở dữ liệu SQL Server của bạn là giống nhau, nhưng nó đã bị di chuyển đến một máy chủ khác, hoặc cơ sở dữ liệu Access của bạn đã bị di chuyển đến mạng chia sẻ khác—bạn có thể thay đổi kết nối hiện tại.

 1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PitvotTable trên ribbon.

Công cụ PivotTable

 1. Bấm Phân tích > Thay đổi Nguồn Dữ liệu.

Thay đổi nút Nguồn Dữ liệu trên tab Phân tích trong Công cụ PivotTable

 1. Bấm Chọn Kết nối.

Hộp thoại Thay đổi Nguồn Dữ liệu PivotTable

 1. Trong hộp Hiện, hãy chọn Tất cả Kết nối hoặc chọn thể loại kết nối có nguồn dữ liệu bạn muốn kết nối tới.

Hộp thoại Kết nối Hiện có

Nếu vị trí mới của bạn không được liệt kê, hãy bấm Duyệt Thêm, rồi tìm nguồn dữ liệu bạn muốn kết nối tới trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu. Bấm Nguồn Mới nếu thích hợp và làm theo các bước trong Trình hướng dẫn Kết nối Dữ liệu, sau đó quay lại hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu.

Hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu

Nếu PivotTable của bạn dựa vào kết nối tới một vùng hoặc một bảng trong Mô hình Dữ liệu, bạn có thể chọn một kết nối hoặc bảng Kiểu Dữ liệu khác trên tab Bảng. Tuy nhiên, nếu PivotTable của bạn dựa vào Mô hình Dữ liệu Sổ làm việc, thì bạn không thể thay đổi nguồn dữ liệu.

Tab Bảng trong hộp thoại Kết nối Hiện có

 1. Chọn kết nối bạn muốn và bấm Mở.

 2. Hãy bấm Chỉ Tạo Kết nối.

  Chỉ Tạo Kết nối Nhập Dữ liệu

 3. Bấm Thuộc tính và bấm vào tab Định nghĩa.

  Thuộc tính Kết nối

 4. Nếu tệp kết nối .odc của bạn đã được di chuyển, hãy duyệt đến vị trí mới trong hộp Tệp kết nối.

 5. Khi bạn cần thay đổi giá trị trong hộp Chuỗi kết nối, hãy liên hệ với người quản trị cơ sở dữ liệu của bạn.

Tìm hiểu thêm về PivotTable

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×