Thay đổi bố trí dữ liệu của PivotTable

Trong Excel Online, bạn có thể áp dụng sắp xếp và lọc PivotTable, rồi di chuyển các trường của nó và thay đổi thiết đặt trường giá trị trong Danh sách Trường, nhưng bạn không thể thay đổi bố trí dữ liệu của nó.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể dùng nút Mở bằng Excel để mở sổ làm việc và thay đổi bố trí ở đó. Đây là cách thực hiện:

Bấm Mở bằng Excel và thay đổi bố trí dữ liệu của PivotTable.

Nút để sửa trong Excel

Để biết các thông tin về cập nhật mới nhất của Excel Online, hãy ghé blog Microsoft Excel.

Để có đầy đủ bộ ứng dụng và dịch vụ của Office, hãy dùng thử hoặc mua tại Office.com.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×