Thay đổi định dạng tệp mặc định

Khi bạn tạo cơ sở dữ liệu trống mới, Access sẽ đề nghị bạn đặt tên cho tệp cơ sở dữ liệu. Theo mặc định, tệp được cung cấp phần mở rộng ".accdb" — được tạo theo định dạng tệp .accdb của Access cho phiên bản của bạn và các phiên bản Access trước đó sẽ không thể đọc được. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng Access 2007, tệp sẽ được tạo theo định dạng Access 2007. Nếu bạn đang sử dụng Access 2010, tệp sẽ ở định dạng Access 2007-2010 và v.v.

Bạn có thể chọn tạo tệp theo định dạng Access 2000 hoặc định dạng Access 2002-2003 (cả hai đều có phần mở rộng ".mdb"). Sau đó, khi bạn tạo tệp cơ sở dữ liệu mới, tệp kết quả sẽ được tạo theo định dạng Access trước đó và có thể được chia sẻ với những người khác cũng sử dụng phiên bản Access đó. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đã nâng cấp lên phiên bản mới hơn nhưng bạn chia sẻ tệp với những người khác chưa nâng cấp.

Lưu ý:  Bài viết này không áp dụng cho các ứng dụng web của Access – loại cơ sở dữ liệu bạn thiết kế bằng Access và phát hành trực tuyến. Bạn không thể chuyển đổi cơ sở dữ liệu sử dụng định dạng trước đó về cơ sở dữ liệu web.

Để thay đổi định dạng tệp mặc định

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Access, bấm Chung. Lưu ý, nếu bạn đang sử dụng Access 2007, bấm Microsoft Office Button > Tùy chọn Access > Phổ biến.

 4. Bên dưới mục Tạo cơ sở dữ liệu, trong hộp Định dạng tệp mặc định cho Cơ sở dữ liệu Trống, hãy chọn định dạng tệp bạn muốn làm mặc định.

 5. Bấm OK.

 6. Bấm Tệp > Mới.

 7. Để tạo tệp mới, nhập tên tệp bạn muốn (hãy đảm bảo để nguyên phần mở rộng), rồi bấm Tạo. Nếu bạn không muốn tạo tệp lúc này, hãy bấm Hủy bỏ.

Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu từ định dạng này sang định dạng khác

Nếu bạn có cơ sở dữ liệu được tạo sẵn mà bạn muốn chuyển đổi thành một định dạng khác, bạn có thể chọn một định dạng bên dưới lệnh Lưu Cơ sở dữ liệu Như. Lệnh này sẽ bảo toàn cơ sở dữ liệu ở định dạng gốc và tạo một bản sao của cơ sở dữ liệu ở định dạng bạn chỉ định. Sau đó, bạn có thể dùng bản sao của cơ sở dữ liệu với phiên bản Access mà bạn muốn.

Lưu ý: Nếu cơ sở dữ liệu gốc ở định dạng Access 2010 hoặc định dạng cao hơn và chứa dữ liệu phức tạp, dữ liệu ngoại tuyến hoặc tệp đính kèm, bạn sẽ không thể lưu bản sao ở một định dạng cũ hơn, như Access 2000 hay Access 2002-2003.

 1. Nếu cơ sở dữ liệu chưa được mở, hãy mở cơ sở dữ liệu bạn muốn chuyển đổi.

 2. Bấm Tệp > Lưu Như > Lưu Cơ sở dữ liệu Như. (Trong Access 2010, hãy bấm Tệp > Lưu Như > Lưu Cơ sở dữ liệu Như.)

  Lưu ý:  Nếu có bất kỳ đối tượng cơ sở dữ liệu nào đang mở khi bạn cố lưu cơ sở dữ liệu ở một định dạng khác, Access phải đóng các đối tượng trước khi tạo bản sao. Bấm để lệnh cho Access đóng các đối tượng (Access nhắc bạn lưu mọi thay đổi, nếu cần) hoặc bấm Không để hủy toàn bộ quá trình.

 3. Trong hộp Tên tệp trong hộp thoại Lưu Như, nhập tên tệp cho bản sao của cơ sở dữ liệu.

 4. Bấm Lưu. Access sẽ tạo bản sao và mở lại.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×