Thay đổi địa chỉ, liên hệ kỹ thuật và thông tin khác của tổ chức bạn

Cập nhật gần nhất: 24/07/2018

Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với hồ sơ công ty Office 365 của mình, chẳng hạn như tên, địa chỉ, điện thoại và liên hệ kỹ thuật của tổ chức. Bạn phải là người quản trị toàn cầu để cập nhật thông tin này.

Tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu của tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

Để thay đổi địa chỉ hoặc quốc gia liên kết với hóa đơn hoặc đăng ký của bạn, hãy xem Thay đổi địa chỉ thanh toán của bạn đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Chỉnh sửa thông tin tổ chức

QUAN TRỌNG: Không thể thay đổi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cho đăng ký của bạn. Thay vào đó, hãy đăng ký một tài khoản Office 365 mới, rồi nhập quốc gia mong muốn của bạn.

Tại sao không thể thay đổi thông tin này? Vì quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi công ty bạn đặt trụ sở sẽ xác định các dịch vụ sẵn có cho bạn, thuế và tiền tệ thanh toán cũng như vị trí của trung tâm dữ liệu.

Để thay đổi thông tin khác trên trang hồ sơ của công ty bạn:

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365. .

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Chọn tên tổ chức của bạn ở góc trên cùng bên phải của trang.

  Bấm vào tên doanh nghiệp của bạn ở góc trên bên phải của trung tâm quản trị.

 3. Chọn Chỉnh sửa bên cạnh tên tổ chức của bạn.

 4. Cập nhật thông tin của tổ chức của bạn, rồi chọn Lưu.

  Dưới đây có nội dung giải thích cho từng trường.

Các trường này có ý nghĩa gì?

Trường

Mô tả

Name

Tên được nhập tại đây là những gì người dùng sẽ thấy trên các trang sau:

 • Trang Đăng nhập: Nếu người dùng của bạn đã thiết lập các tài khoản Microsoft khác bằng địa chỉ email công ty hoặc trường học của họ, thì họ có thể nhìn thấy tên của tổ chức trên trang đăng nhập. Điều này giúp họ phân biệt tài khoản công ty hoặc trường học và các tài khoản khác của mình để có thể xác định nên sử dụng tài khoản nào khi đăng nhập.

 • Nối kết và trang hồ sơ tổ chức: nối kết đến hồ sơ tổ chức của bạn sẽ hiển thị tên của tổ chức.

Địa chỉ, Thành phố, Tiểu bang/Tỉnh, Mã bưu chính

Địa chỉ được nhập tại đây là những gì bạn sẽ thấy trên hóa đơn của bạn, dưới mục Người Mua: Địa chỉ Người Mua trên hóa đơn của bạn giống với địa chỉ tổ chức trên trang hồ sơ của bạn (xem mục Hiểu rõ hóa đơn cho Office 365 dành cho doanh nghiệp).

cài đặt Quốc gia hoặc khu vực

Đây là quốc gia hoặc khu vực nơi công ty đặt trụ sở. Quốc gia hoặc khu vực được chọn xác định những dịch vụ nào sẵn dùng cho bạn, các khoản thuế và đồng tiền thanh toán cho quốc gia hoặc khu vực của bạn và vị trí của trung tâm dữ liệu gần bạn nhất (xem mục Các hạn chế về giấy phép Microsoft Office).

Lưu ý: Không thể thay đổi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sau khi đã chọn. Nếu muốn thay đổi lựa chọn, bạn sẽ phải hủy bỏ đăng ký và đăng ký lại. Để được trợ giúp về quy trình này, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Điện thoại

Đây là số điện thoại chính của công ty bạn. Đây thường số của trụ sở công ty bạn.

Liên hệ kỹ thuật

Đây là địa chỉ email của kỹ thuật viên chính quản lý gói đăng ký Office 365 của bạn. Người này sẽ nhận được thông báo về trạng thái dịch vụ Office 365.

Ngôn ngữ ưu tiên

Ngôn ngữ ưu tiên này xác định ngôn ngữ cho tất cả các nội dung liên lạc được gửi từ Microsoft đến tổ chức của bạn. Khi bạn đăng ký, thiết đặt này sẽ quyết định ngôn ngữ được dùng trong SharePoint Online, hiển thị cho người dùng trên trang nhóm của bạn. Nếu bạn thay đổi thiết đặt tùy chọn ngôn ngữ sau khi đăng nhập thì tất cả các nội dung liên lạc trong tương lai sẽ được gửi đi bằng ngôn ngữ đã chọn gần nhất.

Lưu ý: Không thay đổi được ngôn ngữ dùng trong SharePoint Online.

Thay đổi hồ sơ và chữ ký email của bạn

 • Thông tin người quản trị   
  Nếu bạn là người quản trị và muốn thay đổi địa chỉ email thay thế của mình để đặt lại mật khẩu hoặc địa chỉ email doanh nghiệp, hãy đi tới Cài đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây và chọn Office 365 dưới Cài đặt ứng dụng của bạn.

 • Thông tin người dùng   
  Nếu bạn là người dùng và muốn thay đổi ưu tiên ngôn ngữ cá nhân của mình, hãy đi tới Cài đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > Cài đặt Office 365.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thay đổi ưu tiên liên hệ của bạn hoặc Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn.

 • Chữ ký email   
  Bạn có thể thay đổi chữ ký email của mình trong Outlook Web App. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cài đặt thư.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×