Quản lý

Thanh toán và đăng ký

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Trong Office 365, bạn có thể xem lại các hóa đơn hàng tháng của bạn và quản lý thuê bao của bạn.

Xem hóa đơn của bạn

 1. Từ Trung tâm quản trị Office 365, trỏ tới thẻ thanh toán , sau đó chọn dạng xem hóa đơn của tôi.

 2. Chọn một tháng từ danh sách, sau đó chọn dạng xem.

 3. Chọn xem chi tiết để xem chi tiết hóa đơn của bạn, bao gồm cuối cùng thanh toán và các hoạt động gần đây của bạn.

  Hoặc, chọn xem hóa đơn (.pdf) để mở một phiên bản tệp PDF của hóa đơn mà bạn có thể tải xuống hoặc in.

 4. Nếu bạn muốn nhận được thông báo của điều khoản thanh toán tiếp theo của bạn, trả về Trung tâm quản trị và bên dưới thanh toán, hãy chọn thanh toán thông báo; sau đó bật nhận điều khoản thanh toán dưới dạng phần đính kèm.

Cập Nhật thẻ tín dụng được sử dụng cho các khoản thanh toán

 1. Từ Trung tâm quản trị Office 365, bên dưới thanh toán, hãy chọn thuê bao.

 2. Tại phương thức thanh toán, chọn Cập Nhật chi tiết thanh toán, sau đó chọn sửa chi tiết.

 3. Thay đổi bất kỳ chi tiết thẻ tín dụng, chẳng hạn như địa chỉ hoặc hết hạn ngày, sau đó chọn gửi.

Quản lý thuê bao của bạn

 1. Từ Trung tâm quản trị Office 365, bên dưới thanh toán, hãy chọn thuê bao.

 2. Sử dụng Trang này để xem các gói đăng ký trạng thái và gia hạn ngày của tất cả người dùng.

 3. Để thay đổi gói Office 365 của bạn, chọn Thêm thuê bao, hãy chọn một thuê bao mới, sau đó chọn mua ngay.

 4. Để gán một gói đăng ký cho một nhân viên, trong dẫn hướng bên trái chọn người dùng, chọn với nhân viên, chọn sửa bên cạnh giấy phép sản phẩm, bật gói mà bạn muốn gán, sau đó chọn lưu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×