Thanh toán hóa đơn và hóa đơn trong Outlook bằng cách dùng Microsoft Pay

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Microsoft thanh toán, bạn sẽ sớm có thể thanh toán hóa đơn hoặc hóa đơn trực tiếp trong hộp thư đến Outlook , mà không chuyển sang trang web hoặc ứng dụng khác. Microsoft bảo mật lưu thanh toán và thông tin thanh toán của bạn trong một tín liệu Microsoft.

Lưu ý: 

 • Tính năng này được lăn ra để giới hạn số người dùng Outlook.com tại Hoa Kỳ và có thể ban đầu chỉ được dùng để thanh toán hóa đơn bằng cách dùng Xero. Trong những tháng sắp tới, nó sẽ trở nên sẵn dùng rộng rãi hơn và sẽ hỗ trợ các giải pháp đối tác bổ sung.

 • Outlook không phải là một dịch vụ thanh toán hóa đơn và Microsoft không hoạt động như một đại diện trả tiền của hóa đơn.

Thanh toán hóa đơn và hóa đơn trong Outlook.com

Quan trọng: 

 • Luôn đảm bảo rằng hóa đơn đã được gửi từ một địa chỉ email bạn biết và tin cậy. Bạn có thể nhận được một hóa đơn từ một đối tác hóa đơn (ví dụ, kết thúc địa chỉ email của người gửi trong @post.xero.com) hoặc bạn có thể nhận được một hóa đơn trực tiếp từ công ty đó (ví dụ, địa chỉ email của người gửi là sales@wideworldimporters.com).

 • Bạn sẽ nhập thanh toán và thông tin thanh toán của bạn chỉ khi bạn đang dự kiến nhận một hóa đơn từ doanh nghiệp và bạn nhận ra địa chỉ email của người gửi. Hãy đảm bảo cẩn thận kiểm tra hóa đơn, dự kiến số lượng và chi tiết khác trước khi thanh toán hóa đơn.

 1. Trong Outlook.com, hãy chọn thư có chứa một hóa đơn.

 2. Trong cửa sổ thư, hãy chọn xem lại và thanh toán.

  Ảnh chụp màn hình của trang xem lại và nút thanh toán

  Điều này sẽ mở ra một ngăn tác vụ trong Outlook.com nơi bạn có thể xem thêm chi tiết về hóa đơn bao gồm ngày đến hạn, số tiền đến hạn và nối kết đến hóa đơn đầy đủ.

 3. Xem lại chi tiết hóa đơn và chọn tiếp tục.

  Ảnh chụp màn hình của nút tiếp tục trong ngăn tác vụ

 4. Nếu đây là lần đầu tiên bạn dùng Microsoft Pay, nhập thông tin thanh toán và thanh toán của bạn và chọn lưu và tiếp tục.

  Nếu bạn đã dùng Microsoft Pay trước, xem lại chi tiết thanh toán của bạn và chọn tiếp tục.

  Lưu ý: Thanh toán và thông tin thanh toán của bạn được lưu trữ bảo mật trong một tín liệu Microsoft được mã hóa. Outlook.com sẽ ghi nhớ chi tiết thanh toán của bạn vào lần sau khi bạn thực hiện một khoản thanh toán.

 5. Nhập lại mã bảo mật của bạn và sau đó chọn thanh toán.

Các câu hỏi thường gặp

Tính năng này sẽ bắt đầu lăn ra thành một số giới hạn của khách hàng Outlook.com ở US trong tháng 5 2018, với một bản phát hành rộng hơn trong tháng sau đây. Ban đầu, thư với một hóa đơn sẽ hỗ trợ các khoản thanh toán bằng cách dùng Xero. Nếu bạn nhận được hóa đơn từ thương hoặc doanh nghiệp bằng cách dùng Xero, bạn có thể thực hiện các khoản thanh toán từ hộp thư đến Outlook .

Bản phát hành tháng 5 2018 ban đầu sẽ sẵn có cho một số giới hạn của Outlook.com khách hàng ở US. Trong tháng sau đây, tính năng này sẽ triển khai rộng rãi hơn để khách hàng với tài khoản email Outlook.com hoặc Office 365 bằng Outlook trên web hoặc Outlook 2016 dành cho Windows.

Outlook sử dụng một phương pháp multilayered để bảo vệ khách hàng của chúng tôi.

 • Trải nghiệm thanh toán mới bị hạn chế vào hóa đơn được gửi bằng thương qua mạng lưới đối tác của chúng tôi. Thương bằng cách dùng các nền tảng đối tác trải qua xác nhận và tuân thủ kiểm tra từ đối tác của chúng tôi.

  Lưu ý: Bản phát hành ban đầu trong tháng 5 2018 sẽ chỉ hỗ trợ hóa đơn thanh toán từ Xero. Giải pháp đối tác khác sẽ triển khai trong tháng sau đây.

 • Quy trình thanh toán được mã hóa ở phần còn lại và chuyển để bảo vệ thông tin thanh toán của bạn.  Tại thời điểm của thanh toán, thông tin thẻ tín dụng của bạn sẽ được mã hóa sao cho chỉ là bộ xử lý thanh toán có quyền truy nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn.  Microsoft sẽ lưu trữ một phiên bản được mã hóa của chi tiết thẻ tín dụng của bạn bằng cách dùng trạng thái nghệ thuật cơ sở hạ tầng bảo mật cấp doanh nghiệp mà đáp ứng chứng nhận thanh toán thẻ dữ liệu ngành tiêu chuẩn bảo mật (PCI DSS) mức 1.

 • Để giảm thiểu việc giả mạo, chúng tôi cho phép chỉ email mà trôi qua kiểm tra DomainKeys xác định người gửi thư/khung chính sách (DKIM/SPF). Ngoài ra, Office 365 khách hàng với nâng cao bảo vệ lời đe dọa được bảo vệ chống lại trò lừa đảo trên lừa đảo email khác nhau như wells dưới dạng phần đính kèm email có chứa phần mềm độc hại.

Bạn chỉ nên thanh toán hóa đơn, nếu bạn đang dự kiến nhận một hóa đơn từ doanh nghiệp và bạn nhận ra địa chỉ email của người gửi. Hãy đảm bảo kiểm tra hóa đơn, số tiền đến hạn và các chi tiết cẩn thận trước khi thanh toán.

Tất cả các thư thanh toán trong Outlook sử dụng DKIM/SPF tiêu chuẩn để giảm thiểu việc đối với giả mạo. Nếu DKIM/SPF kiểm tra thất bại, yêu cầu thanh toán Outlook được loại bỏ và không có thẻ thanh toán được hiển thị trong hộp thư đến của bạn. Nếu bạn thấy một thẻ thanh toán, hãy đảm bảo kiểm tra bạn nhận ra địa chỉ email của người gửi và xác nhận các chi tiết hóa đơn trước thanh toán.

Ngoài ra, khách hàng Office 365 với nâng cao bảo vệ lời đe dọa được bảo vệ chống lại trò lừa đảo trên lừa đảo email khác nhau như wells dưới dạng phần đính kèm email có chứa phần mềm độc hại.

Quan trọng: Khi thanh toán hóa đơn hoặc hóa đơn trong Outlook, quy trình thanh toán toàn bộ sẽ xảy ra trong Outlook. Bạn sẽ không bao giờ cần phải đi đến trang web khác. Vui lòng không làm theo bất kỳ nối kết nào đưa bạn tới một trang web bên ngoài Outlook.

Bạn có thể thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ thông tin thẻ tín dụng liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thêm, Cập Nhật, hoặc loại bỏ thẻ tín dụng và các cách khác để thanh toán.

Microsoft bảo mật mua sắm thanh toán và thông tin thanh toán của bạn trong một tín liệu Microsoft và chuyển thông tin đó đến bộ xử lý thanh toán hóa đơn cho giao dịch. Bộ xử lý thanh toán, Microsoft không, sẽ tính phí thẻ tín dụng của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×