Thanh toán cho đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn

Khi thiết lập đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có thể chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng hay thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán hóa đơn bằng séc hay chuyển tiền điện tử (EFT). Dù bạn chọn phương thức nào, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục sử dụng phương thức đó cho các kỳ thanh toán tiếp theo, trừ khi bạn thay đổi phương thức thanh toán của mình.

Lưu ý: Phương thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng không sẵn dùng ở một số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng

Khi bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, bạn sẽ tự động bị tính phí cho đăng ký Office 365 vào ngày sau ngày lập hóa đơn, cho đến khi kết thúc thời hạn đăng ký. Bạn có thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng bất cứ khi nào bạn cần. Bạn cũng có thể chọn nhận bản sao kê thanh toán trong email.

Điều gì sẽ xảy ra nếu thẻ tín dụng của tôi bị từ chối và khoản thanh toán của tôi quá hạn?

Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ tín dụng của bạn bị từ chối, bạn sẽ nhận được email cho biết chúng tôi không thể xử lý thanh toán của bạn. Tình huống này có thể xảy ra vì một vài lý do, bao gồm thẻ tín dụng đã hết hạn. Vài ngày một lần, chúng tôi sẽ tiếp tục thử lại giao dịch. Nếu thử không thành công, bạn sẽ tiếp tục nhận được email thông báo thất bại. Bạn có thể sử dụng tính năng Thanh toán ngay bất kỳ lúc nào để thay đổi thông tin thẻ tín dụng và ngay lập tức gửi lại khoản thanh toán.

Lưu ý: Nếu bạn chuyển sang thẻ tín dụng khác để thanh toán số dư nợ trên đăng ký của mình, tất cả các khoản thanh toán tự động sau này của đăng ký đều sẽ được thu từ thẻ đó.

Khi đăng nhập vào Trung tâm quản trị Office 365, bạn có thể thấy cảnh báo sau trên trang chủ:

Tiện ích Thanh toán trên trang chủ Trung tâm Quản trị hiển thị số dư quá hạn.

Để thanh toán số dư nợ

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Đăng ký này.

 2. Chọn đăng ký mà bạn muốn thay đổi. Trong mục Hóa đơn của tôi, chọn Thanh toán ngay.

  Mục Hóa đơn của tôi cho thẻ đăng ký hiển thị số dư đến hạn.
 3. Nếu bạn là chủ sở hữu thẻ tín dụng, bạn có thể thay đổi ngày hết hạn cho thẻ, chọn thẻ khác hoặc thêm một thẻ mới.

  Lưu ý: Khi sử dụng tính năng Thanh toán ngay, bạn sẽ bị thu toàn bộ số dư chưa thanh toán trên tài khoản của mình, có thể cao hơn số tiền nợ hiển thị ở nơi khác.

  Ngăn Chi tiết thanh toán cho biết thẻ tín dụng đã hết hạn.
 4. Nếu bạn không phải chủ sở hữu của thẻ tín dụng, bạn có thể chọn thẻ tín dụng khác hoặc thêm một thẻ mới.

 5. Sau khi cập nhật thông tin thẻ tín dụng hoặc thay đổi thẻ tín dụng được dùng để thanh toán cho đăng ký, hãy chọn Gửi. Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận có nội dung “Đã cập nhật phương thức thanh toán và thanh toán hết các khoản phí còn nợ của bạn. Xin cảm ơn”.

Thanh toán bằng hóa đơn (séc hoặc EFT)

Nếu chi phí đăng ký Office 365 của bạn vượt quá một số tiền cụ thể (số tiền này thay đổi theo vị trí dịch vụ), bạn sẽ có lựa chọn thanh toán bằng hóa đơn sử dụng séc hoặc EFT. Có thể cần thực hiện kiểm tra tín dụng đối với các khoản thanh toán hóa đơn lớn hơn. Nếu bắt buộc phải thực hiện kiểm tra tín dụng, bạn sẽ được thông báo khi mua đăng ký. Và nếu bạn đồng ý cho phép liên hệ, bạn sẽ nhận được email với thông tin thêm về việc áp dụng phê duyệt thẻ tín dụng. Kiểm tra tín dụng thường được hoàn tất trong vòng hai ngày làm việc.

Nếu bạn thanh toán cho đăng ký bằng hóa đơn, bạn sẽ nhận được email cho biết bạn đã có thể xem bản sao kê thanh toán của mình. Email này không chứa bản sao kê thanh toán của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn nhận bản sao kê thanh toán trong email. Bản sao kê thanh toán của bạn bao gồm chi tiết về các tùy chọn thanh toán của bạn. Nếu bạn nhập số đơn hàng (PO) khi mua đăng ký, số này sẽ xuất hiện trên bản sao kê thanh toán của bạn. Để biết thông tin về việc truy nhập bản sao kê thanh toán, hãy xem mục Xem hóa đơn Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn.

Lưu ý: Theo mặc định, thông báo thanh toán của tổ chức bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email Office 365 và địa chỉ email thay thế của tất cả những người quản trị thanh toán và toàn cầu trong tổ chức của bạn. Để thay đổi địa chỉ email thay thế, hãy xem mục Thay đổi địa chỉ thanh toán của bạn cho Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Tôi có thể thanh toán hóa đơn trực tuyến không?

Rất tiếc, nếu đăng ký của bạn được thiết lập là thanh toán bằng hóa đơn thì chúng tôi không thể trực tiếp chấp nhận các khoản thanh toán trực tuyến. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán sang thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng và số tiền còn nợ sẽ được tự động thu qua thẻ hoặc tài khoản của bạn sau mỗi kỳ dịch vụ. Với Azure, hãy xem mục Cách thay đổi thẻ tín dụng được dùng để thanh toán cho đăng ký Azure.

Lưu ý: Nếu bạn đang chuyển sang thanh toán tự động bằng thẻ tín dụng, hãy đảm bảo thanh toán tất cả các số dư nợ trước. Kiểm tra bản sao kê thanh toán của bạn để biết các tùy chọn và hướng dẫn thanh toán. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Hiểu rõ hóa đơn Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn.

Tôi gửi séc hoặc khoản thanh toán EFT tới đâu?

Lưu ý: Chỉ có thể thanh toán bằng séc tại một số quốc gia. Bạn có thể thực hiện theo các hướng dẫn thanh toán bên dưới dành cho quốc gia của mình hoặc kiểm tra hóa đơn của bạn.

Nếu không chắc chắn về số tiền nợ, bạn có thể kiểm tra hóa đơn và lịch sử thanh toán trực tuyến. Với Azure, hãy xem mục Cách tải xuống hóa đơn thanh toán Azure và dữ liệu sử dụng hàng ngày của bạn.

Chọn quốc gia hoặc khu vực “lập hóa đơn cho” từ menu thả xuống dưới đây.

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812510049

Mã PHÂN LOẠI:

185008

Số tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán hóa đơn của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

Mã Chi nhánh:

185008

IBAN

GB31CITI18500812207591

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

Số IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng AUD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Sydney

Mã SWIFT:

CITIAU2X

Mã BSB:

242000

Mã số Tài khoản:

205565043

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng làm theo hướng dẫn thanh toán trên hóa đơn và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Singapore

MÃ SWIFT:

CITISGSG

Mã số Tài khoản:

0-817543-138

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán hóa đơn của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã Swift:

CITIGB2L

Mã Chi nhánh:

185008

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng làm theo hướng dẫn thanh toán trên hóa đơn và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán.

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Singapore

Mã SWIFT:

CITISGSG

Mã số Tài khoản

0-817543-138,

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã Swift/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng CAD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Séc

Người nhận thanh toán: Microsoft

Địa chỉ gửi thư: Bank of America, Lockbox 910430, PO Box 4090, STN A, Toronto ON M5W 0E9, Canada

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Mã SWIFT:

BOFACATT

Mã số Tài khoản:

45571239

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng Peso Colombia. Để có thể xử lý khoản thanh toán, hãy cung cấp tên công ty bạn và (các) số hóa đơn trên giấy báo chuyển tiền.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Bogota;

Mã Ngân hàng:

09

Mã SWIFT:

CITICOBB

NIT:

800.198.591-3

Mã số Tài khoản:

0060534055

Tên Tài khoản:

Branch of Microsoft Colombia Inc.

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

12207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD. Để có thể xử lý khoản thanh toán, bạn phải cung cấp tên công ty bạn và (các) số hóa đơn trên giấy báo chuyển tiền của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng thanh toán bằng N.T. Vui lòng chỉ thanh toán bằng đô-la và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng Thụ hưởng:

CITIBANK TAIWAN LIMITED

Mã Ngân hàng và Mã Chi nhánh:

0210018

Mã SWIFT:

CITITWTX

Mã số Tài khoản:

5038946139

Tên Tài khoản:

MICROSOFT TAIWAN CORPORATION

Vui lòng chỉ thanh toán bằng DKK và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB19CITI18500812207613

Mã số Tài khoản:

12207613

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Singapore

Mã SWIFT:

CITISGSG

Mã số Tài khoản:

0-817543-138

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALE CORP

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng KRW và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank

Chi nhánh:

89-29 Shinmunro-2ka Chongro-gu Seoul, Korea 110-062

Mã SWIFT:

CITIKRSX

Mã số Tài khoản:

5001296088

Tên Tài khoản:

MICROSOFT KOREA

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Séc

Người nhận thanh toán:

Microsoft

Địa chỉ Gửi thư:

Thư Tiêu chuẩn: PO Box 842103, Dallas, TX 75284-2103
Thư Chuyển phát nhanh: Lockbox 842103, 1950 N. Stemmons Frwy, Ste. 5010, Dallas, TX 75207-2103

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Số ABA/Số Định tuyến:

111 000 012

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng làm theo hướng dẫn thanh toán trên hóa đơn và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

HSBC, Hồng Kông

Mã Ngân hàng:

004

Mã Chi nhánh:

848

Mã SWIFT:

HSBCHKHH

Mã số Tài khoản:

848342259001

Tên Tài khoản:

Microsoft Payments Pte Ltd-Payco Invoice

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng IDR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Indonesia

Chi nhánh:

Jakarta

Mã SWIFT:

CITIIDJX

Mã số Tài khoản:

104468055

Tên Tài khoản:

PT Microsoft Indonesia

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

12510049,

Mã số Tài khoản:

GB95CITI18500812510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng CHF và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB44CITI18500812207648

Mã số Tài khoản:

12207648

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Singapore

Mã SWIFT:

CITISGSG

Mã số Tài khoản:

0-817543-138

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng MYR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Singapore

Mã SWIFT:

CITISGSG

Mã số Tài khoản:

0-817543-138

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng Peso Mexico. Để có thể xử lý khoản thanh toán, bạn phải cung cấp tên công ty bạn và (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank/Banamex

Chi nhánh:

Act. Roberto Medellin 800, P.B. Sur,Col. Santa Fe, Mexico City C.P. 01210, Mexico

Mã SWIFT:

BNMXMM

CLABE

002180002337160225

Mã số Tài khoản:

0233716022

Tên Tài khoản:

Microsoft Payments Inc.

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng NOK và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB94CITI18500812207621

Mã số Tài khoản:

12207621

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng ZAR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank

Chi nhánh:

Johannesburg

Mã SWIFT:

CITIZAJ

Mã số Tài khoản:

0201419034

Tên Tài khoản:

Microsoft Payments

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Singapore

Mã SWIFT:

CITISGSG

Mã số Tài khoản:

0-817543-138

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Vui lòng chỉ thanh toán bằng NZD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank

Mã Ngân hàng:

31

Mã Chi nhánh:

2840

Mã SWIFT:

CITINZ2X

Hậu tố (3 chữ số):

004

Hậu tố (2 chữ số):

04

Mã số Tài khoản:

0026181

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng RUB và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

ZAO KB Citibank tại Moscow

Mã SWIFT:

CITIRUMX

BIK:

044525202

INN:

7731420476

KPP:

773101001

Mã số Tài khoản:

40702810000702700004

Tài khoản Đối ứng:

30101810300000000202 tại OPERU Moskovsky GTU Bank of Russia

Tên Tài khoản:

Microsoft Payments Russia LLC

Vui lòng làm theo hướng dẫn thanh toán trên hóa đơn và (các) số hóa đơn tham chiếu trên phiếu chuyển tiền thanh toán.

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Singapore

Mã SWIFT:

CITISGSG

Mã số Tài khoản:

0-817543-138

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Singapore

Mã SWIFT:

CITISGSG

Mã số Tài khoản:

0-817543-138

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Singapore

Mã SWIFT:

CITISGSG

Mã số Tài khoản:

0-817543-138

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng EUR và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207591

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Singapore

MÃ SWIFT:

CITISGSG

Mã số Tài khoản:

0-817543-138

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Vui lòng chỉ thanh toán bằng TRY và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank A.S., Istanbul

Mã SWIFT:

CITITRIX

IBAN:

TR420009200000000092407039

Mã số Tài khoản:

92407039

Tên Tài khoản:

Microsoft Payments

Vui lòng chỉ thanh toán bằng SEK và tham chiếu (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB22CITI18500812207656

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207656

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng CHF và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB44CITI18500812207648

Mã số Tài khoản:

12207648

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng CNY và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank

Chi nhánh:

Hồng Kông

Mã SWIFT:

CITIHKHX

Mã CNAP:

989584000600

Mã số Tài khoản:

1199527009

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Chú thích: Thanh toán qua kênh RMB RTGS tại HK.

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Bank of America

Chi nhánh:

Dallas

Mã SWIFT:

BOFAUS3N

Mã số Tài khoản:

4426587954

Tên Tài khoản:

Microsoft

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền hóa đơn của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, Singapore

MÃ SWIFT:

CITISGSG

Mã số Tài khoản:

0-817543-138

Tên Tài khoản:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Vui lòng chỉ thanh toán bằng GBP và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển Tiền Điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB41CITI18500812207605

Mã Chi nhánh:

185008

Mã số Tài khoản:

12207605

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Vui lòng chỉ thanh toán bằng USD và cung cấp (các) số hóa đơn trên phiếu chuyển tiền thanh toán của bạn.

Chuyển tiền điện tử

Ngân hàng:

Citibank, London

Mã SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Mã số Tài khoản:

12510049

Tên Tài khoản:

MICROSOFT

Nhận bản sao kê thanh toán qua email

Bạn có thể chọn nhận bản sao kê thanh toán dưới dạng tệp đính kèm email. Nếu chọn cách này, hãy nhớ rằng:

 • Email sẽ được gửi đến cả địa chỉ email chính và địa chỉ email thay thế của tất cả những người có tên trong danh sách người nhận thông báo.

 • Bạn sẽ nhận được hai email riêng: một email cho biết hóa đơn của bạn đã sẵn sàng, kèm theo hướng dẫn để đăng nhập vào Cổng thông tin quản trị Office 365 để xem hóa đơn, còn email thứ hai có chứa bản sao kê thanh toán dưới dạng tệp đính kèm.

Cách nhận bản sao kê thanh toán qua email

 1. Trong trung tâm quản trị, đi tới trang Thông báo thanh toán hoặc chọn Thanh toán > Thông báo thanh toán.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy truy nhập trang Thông báo thanh toán này.

 2. Bên dưới câu hỏi Bạn có muốn nhận bản sao kê thanh toán dưới dạng tệp đính kèm email không?, hãy chuyển nút bật tắt sang Bật.

  Bạn có thể ngừng nhận email bản sao kê thanh toán bất cứ lúc nào bằng cách chuyển nút bật tắt sang Tắt.

Bạn cần chuyển đổi phương thức thanh toán?

Nếu các lý do ban đầu khiến bạn chọn hóa đơn, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng đã thay đổi, chẳng hạn giả sử bạn điều chỉnh đăng ký nên số tiền thanh toán giảm xuống và bạn không còn đủ điều kiện để thanh toán bằng hóa đơn thì bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thay đổi phương pháp thanh toán của bạn cho Office 365.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem Thêm

Thêm, cập nhật hoặc loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

Hiểu rõ hóa đơn Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn

Thanh toán trong Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp Quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×